PDS JHARKHAND
   Block name is a link, click it to view Dealer of that block...
PrintExcelBack

Block wise Transaction Status of May , 2023 (KOIL) as on 07-06-2023

District : KODERMA
SlNo Block Name HHD Count Beneficiary Count (PH Card + AAY Card) Transaction Allocated
Koil
(Ltr)
Distributed
Koil
(Ltr)
Distribution (%)
Koil
(Ltr)
1 CHANDWARA 59 13049 0 13,049.00 0.000 0
2 DOMCHANCH 111 20779 0 20,781.00 1137.740 5.47
3 JAINAGAR 104 18777 0 18,777.00 1.000 0.01
4 KODERMA 75 16803 0 16,803.00 1.000 0.01
5 MARKACHO 87 14352 0 14,352.00 1.000 0.01
6 SATGAWAN 71 13189 0 13,189.00 0.000 0
7 Nagar Panchayat, Kodarma(NA) 20 3321 0 3,321.00 0.000 0
8 Nagar Parshad, Jhumri Telaiya(MN) 66 10863 0 10,863.00 0.000 0
Total 593 111133 0 111,135.00 1140.74 1.03