PDS JHARKHAND
   Block name is a link, click it to view Dealer of that block...
PrintExcelBack

Block wise Transaction Status of August , 2022 (NFSA) as on 17-07-2024

District : KODERMA
Sl No Block Name HHD Count Beneficiary Count
(PH Card + AAY Card)
Transaction Allocated Distributed Total Allocation Total Distributed Distribution (%)
Rice
(Kg)
Wheat
(Kg)
Rice
(Kg)
Wheat
(Kg)
1 CHANDWARA 59 12734 25141 269,403.00 67,237.00 265491.990 66219.980 336640 331711.97 98.54
2 DOMCHANCH 112 19954 39615 426,685.00 105,980.00 420280.450 104359.380 532665 524639.83 98.49
3 JAINAGAR 104 17873 34842 394,669.00 98,256.00 389049.000 96702.000 492925 485751 98.54
4 KODERMA 76 16601 37599 350,620.00 86,920.00 341620.640 84669.190 437540 426289.83 97.43
5 MARKACHO 88 13862 28590 295,127.00 73,143.00 290775.000 72028.000 368270 362803 98.52
6 SATGAWAN 71 12802 29577 289,025.00 71,635.00 282667.000 70047.000 360660 352714 97.8
7 Nagar Panchayat, Kodarma(NA) 20 3265 6227 66,085.00 16,005.00 63945.000 15467.000 82090 79412 96.74
8 Nagar Parshad, Jhumri Telaiya(MN) 66 10375 20779 212,422.00 52,668.00 208340.000 51651.000 265090 259991 98.08
Total 596 107466 222370 2,304,036.00 571,844.00 2262169.08 561143.55 2875880 2823312.63 98.17