PDS JHARKHAND
   Block name is a link, click it to view Dealer of that block...
PrintExcelBack

Block wise Transaction Status of August , 2022 (NFSA)

District : KODERMA
Sl No Block Name HHD Count Beneficiary Count
(PH Card + AAY Card)
Transaction Allocated Distributed Total Allocation Total Distributed Distribution (%)
Rice
(Kg)
Wheat
(Kg)
Rice
(Kg)
Wheat
(Kg)
1 CHANDWARA 59 12734 1246 269,403.00 67,237.00 25540.000 6354.000 336640 31894 9.47
2 DOMCHANCH 112 19954 2593 426,685.00 105,980.00 56996.000 14266.000 532665 71262 13.38
3 JAINAGAR 104 17873 473 394,669.00 98,256.00 7832.000 1940.000 492925 9772 1.98
4 KODERMA 76 16601 466 350,620.00 86,920.00 1460.000 362.000 437540 1822 0.42
5 MARKACHO 88 13862 3584 295,127.00 73,143.00 53936.000 13538.000 368270 67474 18.32
6 SATGAWAN 71 12802 83 289,025.00 71,635.00 788.000 197.000 360660 985 0.27
7 Nagar Panchayat, Kodarma(NA) 20 3265 41 66,085.00 16,005.00 738.000 62.000 82090 800 0.97
8 Nagar Parshad, Jhumri Telaiya(MN) 66 10375 3987 212,422.00 52,668.00 77260.000 19321.000 265090 96581 36.43
Total 596 107466 12473 2,304,036.00 571,844.00 224550 56040 2875880 280590 9.76