PDS JHARKHAND
   Block name is a link, click it to view Dealer of that block...
PrintExcelBack

Block wise Transaction Status of March , 2023 (SUGAR) as on 24-09-2023

District : DUMKA
SlNo Block Name HHD Count Beneficiary Count
(AAY Card)
Allocated
Sugar
(Kg)
Distributed
Sugar
(Kg)
Distribution (%)
Sugar
(Kg)
1 DUMKA 131 6197 0.00 0.000 NAN
2 GOPIKANDER 35 3158 0.00 0.000 NAN
3 JAMA 110 5455 0.00 0.000 NAN
4 JARMUNDI 125 6479 0.00 0.000 NAN
5 KATHIKUND 55 3267 0.00 0.000 NAN
6 MASALIYA 101 4376 0.00 0.000 NAN
7 RAMGARH 113 5872 0.00 0.000 NAN
8 RANISHWAR 80 3099 0.00 0.000 NAN
9 SARAIYAHAT 145 5824 0.00 0.000 NAN
10 SIKARIPARA 91 3886 0.00 0.000 NAN
11 Dumka Munispality(MN) 41 459 0.00 0.000 NAN
12 Basukinath(NA) 11 363 0.00 0.000 NAN
Total 1038 48435 0 0.00 0 NAN