PDS JHARKHAND
   Block name is a link, click it to view Dealer of that block...
PrintExcelBack

Block wise Transaction Status of May , 2023 (PMGKAY) as on 07-06-2023

District : DUMKA
Sl No Block Name HHD Count Beneficiary Count
(PH Card + AAY Card)
Transaction Allocated Distributed Total Allocation Total Distributed Distribution (%)
PMGKAY Rice
(Kg)
PMGKAY Wheat
(Kg)
PMGKAY Rice
(Kg)
PMGKAY Wheat
(Kg)
1 DUMKA 131 29978 27021 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
2 GOPIKANDER 35 10101 8448 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
3 JAMA 110 27243 26493 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
4 JARMUNDI 125 32381 30720 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
5 KATHIKUND 55 14715 13881 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
6 MASALIYA 101 25926 25310 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
7 RAMGARH 113 32744 33804 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
8 RANISHWAR 80 21871 20483 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
9 SARAIYAHAT 145 30092 29589 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
10 SIKARIPARA 91 25689 26243 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
11 Dumka Munispality(MN) 41 4672 4039 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
12 Basukinath(NA) 11 2885 2621 0.00 0.00 0 0.000 0 0 NAN
Total 1038 258297 248652 0.00 0.00 0 0 0 0 NAN