PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GARHWA)(Block : Kharaundhi)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ADIWASI MAHILA SWAYAN SAMUH 192 889 27 130 7 25 226 1044 4312 4077.660 1078 1009.350
2 BARATI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 220 900 20 73 2 7 242 980 4160 3892.000 1040 973.000
3 BHAGWATI MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 129 644 27 99 13 59 169 802 3332 3115.980 833 776.950
4 BIKAS BHARATI SWYAM SAHAYATA SAMUH 171 754 13 65 7 39 191 858 3380 3160.000 845 778.000
5 DEVANTI MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 168 659 26 79 2 8 196 746 3364 3216.000 841 804.000
6 DEWANTI MAHILA BEROJGAR SWAYAN SAHAYTA SAMUH 145 583 52 221 4 11 201 815 3788 3187.750 947 799.940
7 DURGA MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 275 1192 38 161 122 551 435 1904 5832 5682.000 1458 1417.000
8 HANSWAHINI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 259 1149 68 342 16 65 343 1556 6500 6302.430 1625 1559.250
9 JAWAHIR URAON 234 1031 27 117 6 23 267 1171 4880 4708.000 1220 1177.000
10 JAY KUMAR SAV 70 327 8 29 3 9 81 365 1532 1492.000 383 373.000
11 KHURSHID ANSARI 233 1133 22 83 11 37 266 1253 5148 4867.830 1287 1200.930
12 KIRAN MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 276 1448 17 78 3 11 296 1537 6268 5547.870 1567 1371.810
13 KULDEEP SINGH 601 2811 39 139 4 13 644 2963 12336 11692.890 3084 2922.890
14 LAKSHMI VAHINI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 221 980 34 134 9 32 264 1146 10472 10155.990 2618 2525.960
15 MINA SWAYAN MAHILA SAMITI 636 3148 67 328 9 34 712 3510 14468 13088.500 3617 3214.680
16 MURALI MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 397 1825 21 107 1 3 419 1935 7888 8324.000 1972 2081.000
17 Naresh Baitha 421 1711 57 257 8 34 486 2002 8440 7974.970 2110 1990.990
18 PREMAN BAITHA 315 1351 56 241 71 292 442 1884 6972 6719.970 1743 1663.970
19 PREMAN BIBI 173 914 20 116 2 6 195 1036 4216 4056.000 1054 1014.000
20 PUSPA MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 376 1684 51 235 7 33 434 1952 8164 7823.340 2041 1955.730
21 RAM JEEWAN URAON 201 939 12 41 1 4 214 984 4092 3871.770 1023 965.750
22 RAM KUMAR SINGH 93 512 21 72 0 0 114 584 2636 2543.800 659 624.850
23 RAMDAS RAM 282 1198 29 152 1 5 312 1355 0 0.000 0 0.000
24 REYASAT ANSARI 6 29 0 0 6 26 12 55 116 116.000 29 29.000
25 SARSWATI VAHINI SWAYM SHAYATA SAMUH 235 1111 23 117 9 40 267 1268 5088 4984.000 1272 1236.000
26 SHANTI MAHILA GRAM VIKAS SAMUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
27 SHIVKUMAR YADAV 255 1120 34 112 5 14 294 1246 5432 5151.750 1358 1287.680
28 SRI RAMVRIKSH SHRAMA 403 1826 48 239 28 94 479 2159 8648 8359.970 2162 2087.950
29 SRI SHAMBHU PRASAD SRIVASTAV 138 590 43 204 1 2 182 796 3564 2958.310 891 740.000
30 SUHAG MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 149 736 21 110 2 9 172 855 3532 2936.000 883 734.000
31 Sunaina Devi 801 3154 110 434 8 25 919 3613 15700 13802.440 3925 3431.830
32 SURESH PASWAN 292 1507 13 60 6 26 311 1593 6392 5479.190 1598 1373.740
33 SUSHILA DEVI 103 498 9 34 0 0 112 532 2244 2184.000 561 546.000
34 TAJ MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 779 3601 192 926 15 60 986 4587 19780 18744.000 4945 4678.000
Total 9249 41954 1245 5535 389 1597 10883 49086 202676 190216.41 50669 47344.25
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023