PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GARHWA)(Block : Kharaundhi)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ADIWASI MAHILA SWAYAN SAMUH 191 885 27 130 12 40 230 1055 4296 3924.780 1074 1003.920
2 BARATI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 220 897 20 73 7 24 247 994 4148 3828.000 1037 957.010
3 BHAGWATI MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 129 642 27 99 16 71 172 812 3324 3352.000 831 825.000
4 BIKAS BHARATI SWYAM SAHAYATA SAMUH 172 754 13 65 16 72 201 891 3380 0.000 845 0.000
5 DEVANTI MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 168 650 26 79 12 41 206 770 3328 3144.000 832 786.000
6 DEWANTI MAHILA BEROJGAR SWAYAN SAHAYTA SAMUH 145 583 52 219 10 34 207 836 3788 3371.530 947 840.000
7 DURGA MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 284 1225 38 161 119 541 441 1927 5964 5948.000 1491 1455.000
8 HANSWAHINI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 259 1146 68 342 32 130 359 1618 6488 6140.010 1622 1514.000
9 JAWAHIR URAON 234 1028 27 117 13 46 274 1191 4868 4732.000 1217 1183.000
10 JAY KUMAR SAV 71 328 8 29 3 10 82 367 1536 1516.000 384 376.000
11 KHURSHID ANSARI 233 1130 22 82 32 102 287 1314 5136 5059.990 1284 1264.000
12 KIRAN MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 276 1445 17 78 9 33 302 1556 6256 5612.000 1564 1388.990
13 KULDEEP SINGH 602 2796 39 138 19 84 660 3018 12276 11599.950 3069 2904.970
14 LAKSHMI VAHINI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 222 981 34 134 11 46 267 1161 4876 4828.000 1219 1193.000
15 MINA SWAYAN MAHILA SAMITI 638 3137 67 327 17 65 722 3529 14424 13301.380 3606 3317.510
16 MURALI MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 397 1820 21 107 10 39 428 1966 7868 11352.000 1967 2836.000
17 Naresh Baitha 422 1708 57 256 12 37 491 2001 8428 8131.980 2107 2027.000
18 PREMAN BAITHA 319 1357 56 238 78 326 453 1921 6996 6960.000 1749 1733.000
19 PREMAN BIBI 173 911 20 116 5 15 198 1042 4204 4079.950 1051 1014.930
20 PUSPA MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 377 1684 51 235 11 45 439 1964 8164 7766.200 2041 1936.000
21 RAM JEEWAN URAON 201 938 12 41 1 4 214 983 4088 3852.000 1022 958.000
22 RAM KUMAR SINGH 93 511 21 72 0 0 114 583 2632 2486.610 658 620.830
23 RAMDAS RAM 282 1195 29 152 4 17 315 1364 5592 5359.000 1398 1334.000
24 REYASAT ANSARI 8 36 0 0 18 67 26 103 144 144.000 36 36.000
25 SARSWATI VAHINI SWAYM SHAYATA SAMUH 235 1105 23 117 18 76 276 1298 5064 8036.000 1266 2009.000
26 SHANTI MAHILA GRAM VIKAS SAMUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
27 SHIVKUMAR YADAV 254 1106 34 112 9 26 297 1244 5376 5196.000 1344 1298.860
28 SRI RAMVRIKSH SHRAMA 405 1821 48 239 35 125 488 2185 8628 8404.000 2157 2100.000
29 SRI SHAMBHU PRASAD SRIVASTAV 138 586 43 204 2 7 183 797 3548 2852.000 887 712.000
30 SUHAG MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 149 732 21 110 8 28 178 870 3516 0.000 879 0.000
31 Sunaina Devi 801 3145 110 432 16 53 927 3630 15660 14081.510 3915 3504.490
32 SURESH PASWAN 293 1508 13 60 13 51 319 1619 6396 5735.980 1599 1433.970
33 SUSHILA DEVI 103 498 9 33 2 5 114 536 2244 2180.000 561 545.000
34 TAJ MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 780 3599 192 922 34 136 1006 4657 19772 19160.000 4943 4784.000
Total 9274 41887 1245 5519 604 2396 11123 49802 202408 192134.87 50602 47891.48
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024