PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GARHWA)(Block : Bhawnathpur)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ABHAY KUMAR CHOUBEY 255 1147 152 551 18 50 425 1748 8844 8456.000 2211 2119.990
2 ANIL SINGH 73 302 12 68 2 3 87 373 1544 1452.000 386 363.000
3 ARUN KUMAR YADAV 305 1334 14 42 3 11 322 1387 5728 5343.750 1432 1300.400
4 ASHOK KUMAR PATHAK 93 428 12 54 2 6 107 488 2048 1846.870 512 463.970
5 CHAMPA MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 155 659 9 41 0 0 164 700 2888 2519.960 722 629.940
6 CHAND SWAYAN SAHAYTA SAMUH 226 1046 32 137 3 11 261 1194 5080 4553.810 1270 1117.220
7 CHANDRADEV PRASAD 316 1384 20 81 16 51 352 1516 6096 5536.000 1524 1384.000
8 DASHRATH BAITHA 296 1202 22 90 4 14 322 1306 5424 4140.000 1356 990.000
9 DHAWAL PRATAP MAHILA SAMUH 70 294 2 9 1 4 73 307 1232 1103.960 308 270.000
10 DIP SHIKHA 183 718 3 7 18 70 204 795 2956 2808.000 739 698.000
11 DURGA MAHILA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 117 556 70 282 3 6 190 844 4184 3824.000 1046 946.000
12 DURGA MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 74 327 0 0 4 11 78 338 1308 1272.000 327 318.000
13 HOLI CROS KIRAN MAHILA BIKAS SAMITI 120 508 10 20 1 5 131 533 2312 2080.000 578 510.980
14 HRIDYANAND SINGH 109 489 14 58 7 28 130 575 2348 2236.880 587 546.320
15 JAGATKISHOR CHOUBEY 388 1826 40 157 23 84 451 2067 8424 6732.000 2106 1671.000
16 JAGDISH PRASAD 327 1344 57 296 14 52 398 1692 6972 6503.990 1743 1626.000
17 JAGRITI MAHILA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 180 835 69 277 4 8 253 1120 5272 5019.990 1318 1225.920
18 JANKALYAN MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 158 594 5 11 6 24 169 629 2516 2216.000 629 553.000
19 JOKHU RAM 270 1228 17 88 11 36 298 1352 5388 4732.000 1347 1183.000
20 JYOTI MAHILA VIKASH SAMITI 194 876 10 32 3 10 207 918 3784 5948.660 946 1495.750
21 JYOTI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 100 370 24 79 1 3 125 452 2152 1578.780 538 391.760
22 JYOTI MAHILA VIKAS SAMITI 138 573 7 38 0 0 145 611 2488 2387.990 622 596.280
23 KALI MAHILA SAHYOG SAHAYTA SAMUH 161 699 6 18 2 7 169 724 2964 0.000 741 0.000
24 KAMESHWAR SINGH 160 726 54 304 6 19 220 1049 4416 4171.980 1104 1034.000
25 KAMLESH KUMAR MEHTA 171 810 15 65 9 31 195 906 3660 3672.000 915 917.000
26 KHARWAR MAHILA ADIWASI SWAYAN SASHAYTA SAMUH 310 1472 26 102 2 6 338 1580 6616 5970.880 1654 1460.110
27 KRIAN JAYSAWAL 152 639 23 77 4 12 179 728 3200 2880.000 800 720.000
28 LAKSHMAN RAM 341 1611 161 617 6 28 508 2256 10952 10311.820 2738 2557.920
29 LAKSHMI MAHILA VIKAS SAMITI 127 668 23 142 2 9 152 819 3316 3080.000 829 767.000
30 LALA RAM 172 745 55 224 5 17 232 986 4520 4415.990 1130 1101.000
31 MAHILA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 187 806 63 243 3 11 253 1060 4988 4698.440 1247 1125.170
32 MASO SHANTI DEVI 330 1404 27 132 15 44 372 1580 6372 6388.000 1593 1577.000
33 MO BHAWNATHPUR 4 11 370 1265 11 23 385 1299 12994 12993.970 11 11.000
34 NAND KISHOR SINGH 104 536 28 116 11 35 143 687 2928 0.000 732 0.000
35 NUTAN MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 257 1068 9 41 5 19 271 1128 4524 4360.000 1131 1077.000
36 PANKAJ KUMARI 300 1547 2 10 9 19 311 1576 6244 0.000 1561 0.000
37 PRA KRI SA SAHYOG SAMITI 209 942 5 9 10 40 224 991 3908 3547.980 977 885.970
38 PRADIP KUMAR DUBEY 317 1383 11 54 6 16 334 1453 5840 5718.000 1460 1431.000
39 PRANPATI JAGRITI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 122 591 31 134 2 5 155 730 3232 5660.000 808 1407.000
40 PRIYA JAGRITI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 282 1197 20 77 10 28 312 1302 5348 4830.700 1337 1207.560
41 PRIYANKA MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 172 826 4 23 5 19 181 868 3416 3090.590 854 783.840
42 PRIYANKA MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 191 949 23 93 9 30 223 1072 4440 4071.930 1110 1030.810
43 PUJA MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 372 1800 0 0 5 12 377 1812 7200 6764.000 1800 1689.830
44 PUSHPA KUNWAR 66 312 10 48 10 42 86 402 1528 1463.000 382 366.000
45 RADHA MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 206 1099 8 42 2 8 216 1149 4620 10178.800 1155 2504.030
46 RAJENDRA PASWAN 217 1032 27 109 6 24 250 1165 4884 4576.000 1221 1141.000
47 RAM JANAM SINGH 250 1148 19 93 2 5 271 1246 5124 4624.000 1281 1158.000
48 RAM NARESH RAM 365 1773 72 279 35 125 472 2177 9108 8844.000 2277 2211.000
49 RAMCHANDRA RAM 347 1866 15 64 7 30 369 1960 7884 7424.000 1971 1828.000
50 RAMESHWAR RAM 151 652 0 0 2 8 153 660 2608 2495.980 652 619.960
51 RAUSHNI SWAYAN SAHAYTA SAMUH 76 366 51 205 2 6 129 577 2892 2609.490 723 648.910
52 SANJAY PASWAN 243 1012 9 37 4 12 256 1061 4300 3871.990 1075 970.990
53 SARSWATI MAHILA SAMUH 174 874 37 153 1 5 212 1032 4532 4240.000 1133 1071.000
54 SARSWATI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 89 445 0 0 3 14 92 459 1772 1520.000 443 360.000
55 SARSWATI MAHILA SWAYAN SAMUH 114 571 2 17 2 9 118 597 2340 2214.010 585 554.830
56 SARYU RAM 291 1220 43 153 5 19 339 1392 6084 5682.000 1521 1361.000
57 SATAKSHI MAHILA SAMUH 97 417 3 12 1 3 101 432 1752 1555.960 438 385.000
58 SHANKAR PASWAN 114 646 39 148 2 6 155 800 3676 3323.980 919 834.960
59 SHANKAR PRASAD GUPTA 71 327 13 52 0 0 84 379 1672 1280.000 418 320.000
60 SHER BAHADUR RAM 407 1774 44 158 6 19 457 1951 8328 7845.860 2082 1848.930
61 SHILA MAHILA VIKAS SAMUH 112 581 10 44 8 34 130 659 2604 2452.000 651 613.000
62 SHITAL MAHILA SAMUH 217 956 37 175 7 24 261 1155 4860 4716.000 1215 1171.000
63 SHIV MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 211 931 29 150 14 38 254 1119 4536 4651.010 1134 1156.040
64 SHIVGANGA MAHILA SAMUH 269 1028 8 29 5 10 282 1067 4336 3852.000 1084 958.980
65 SIMA DEVI 182 779 7 24 0 0 189 803 3312 3028.000 828 757.000
66 SITARAM MEHTA 233 1012 62 256 3 12 298 1280 5784 5314.980 1446 1317.370
67 SUKHADI RAM 178 1052 15 48 6 24 199 1124 4628 4247.600 1157 1030.000
68 SWARANLATA MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 97 426 10 34 1 2 108 462 1984 1840.000 496 455.000
69 UMESH RAM 246 1070 48 212 4 8 298 1290 5624 5271.000 1406 1282.000
70 UMESH YADAV 178 835 10 48 4 12 192 895 3620 3532.000 905 883.000
71 VIDHYA RAM 197 978 21 113 12 45 230 1136 4500 4043.980 1125 1011.000
72 VIJAY RAM 191 836 7 17 2 5 200 858 3540 3075.990 885 769.940
73 VIJAY URAON 294 1286 37 193 6 18 337 1497 6180 5895.740 1545 1457.840
74 VINOD PRASAD YADAV 223 982 38 149 7 25 268 1156 4992 4720.000 1248 1175.000
75 VIVEK MAHILA SAMUH 136 644 5 32 1 3 142 679 2716 2459.830 679 609.900
Total 14830 67400 2293 9258 451 1512 17574 78170 336386 311768.12 80859 74014.42
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023