PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GARHWA)(Block : Kandi)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AKSHAYABAR VISHWAKARMA 250 1257 41 167 30 88 321 1512 6176 5814.720 1544 1445.720
2 ANIL KUMAR SINGH 155 730 26 156 26 81 207 967 3648 3186.000 912 793.980
3 ANJANI MAHILA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 262 1287 31 158 50 151 343 1596 6020 4877.800 1505 1171.240
4 ANURADHA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 113 450 18 76 5 18 136 544 0 0.000 0 0.000
5 ASHA KUNWAR 153 837 31 165 23 74 207 1076 4216 3739.870 1054 934.740
6 BHOLA RAM 157 866 11 67 37 122 205 1055 3772 3528.000 943 884.000
7 BINDU KUMAR 182 823 26 109 30 86 238 1018 4020 3632.000 1005 908.000
8 BRAJ MOHAN DUBEY 121 546 47 135 22 69 190 750 3500 3198.220 875 799.520
9 BRAJMOHAN MISHRA 217 1108 20 108 14 29 251 1245 4992 4632.000 1248 1142.000
10 BUDDHI NARAYAN PANDEY 76 418 5 28 8 16 89 462 0 0.000 0 0.000
11 BUDHAN RAM 174 739 28 126 12 32 214 897 3740 3320.000 935 830.000
12 BUITY MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMHUH 30 140 4 15 2 10 36 165 672 2800.000 168 656.990
13 CHAND SWAYM SAHAYTA SAMUH 127 629 18 71 33 109 178 809 3020 2627.730 755 648.460
14 DURGA SWAYAM SAHYATA SAMUH 30 130 12 55 20 53 62 238 856 624.000 214 156.000
15 JAGRITI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 142 702 7 22 4 9 153 733 5048 3822.890 1262 949.450
16 JAI GOVIND SINGH 443 2072 34 116 118 310 595 2498 9240 7535.830 2310 1874.990
17 KALRATRI SAWYAM SAHAYATA SAMUH 96 565 11 60 7 10 114 635 2568 0.000 642 0.000
18 KAMESHWAR DUBEY 295 1420 53 233 29 87 377 1740 7160 6887.500 1790 1718.590
19 KRISHNA PRASAD SAHU 288 1344 46 229 33 79 367 1652 6664 6192.000 1666 1547.970
20 KRISHNA RAM 146 746 12 55 25 74 183 875 3320 3056.000 830 751.000
21 LAAKSHMI SAWAYM SAHAYTA SAMUH 57 261 8 45 22 77 87 383 1268 1232.000 317 308.000
22 LAKASHAMI SWAYAM SAHAYTA SAMUH 340 1385 47 161 165 533 552 2079 6856 6023.980 1714 1481.000
23 LAKASHMI SAWAYAN SAHAYTA SAMUH 125 553 9 46 8 22 142 621 2464 2161.290 616 540.830
24 LALESHWAR PRASAD SINGH 264 1348 29 98 22 86 315 1532 6204 5747.980 1551 1426.970
25 LALTI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 177 805 39 196 23 65 239 1066 4312 6739.990 1078 1671.000
26 MAA DURGA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 92 438 16 74 7 26 115 538 2200 2176.000 550 544.000
27 MAA DURGA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 200 1033 50 279 53 122 303 1434 5536 52.000 1384 13.000
28 MAA GAYTARI SWAYM SAHAYTA SAMUH 131 631 18 114 9 31 158 776 4556 4373.350 1139 970.900
29 MAA SHARDE SWAYAM SAHAYATA SAMUH 106 592 16 89 2 6 124 687 2816 0.000 704 0.000
30 MADHU SWAYAN SAHAYTA SAMUH 169 758 13 70 10 41 192 869 3396 3227.900 849 805.890
31 MAHABIR SWAYAN SAHAYTA SAMUH 106 452 5 22 2 9 113 483 1948 1619.990 487 404.880
32 MAMTA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 170 843 7 31 18 70 195 944 3568 3130.550 892 638.000
33 MANOJ KUMAR PAL 211 879 10 38 32 99 253 1016 3796 3380.000 949 845.000
34 NAGENDRA RAM 309 1726 41 197 24 70 374 1993 8052 7580.000 2013 1866.000
35 NARESH RAM 256 1270 25 150 15 37 296 1457 5780 5249.990 1445 1282.910
36 NILAM SWAYAM SAHAYATA SAMUH 165 846 37 185 22 81 224 1112 4420 3797.760 1105 943.870
37 NITISH SWAYAN SAHAYTA SAMUH 160 750 10 38 52 155 222 943 3280 3099.990 820 758.000
38 OM PRAKASH DUBEY 323 1749 26 138 29 89 378 1976 7724 7032.000 1931 1758.000
39 PANNA MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 156 806 10 63 21 43 187 912 3504 3487.000 876 872.000
40 PARVATI SWAYAN SAHAYTA SAMUH 47 229 3 10 1 2 51 241 1000 884.000 250 221.000
41 PRBESH RAM 128 688 32 150 22 71 182 909 3648 3484.000 912 875.960
42 PRITAM MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 109 520 18 99 26 89 153 708 2584 2356.970 646 593.960
43 PRIYA SWAYAN SAHAYATA SAMUH 93 514 15 66 17 58 125 638 2476 4229.360 619 1056.860
44 PUNAM SWAYAM SAHAYATA SAMUH 131 751 10 51 7 27 148 829 3284 2767.510 821 654.550
45 RAFIK ANSARI 197 1010 16 77 11 36 224 1123 4488 4731.930 1122 1171.950
46 RAHUL KUMAR PANDEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 6.000
47 RAJA RAM 104 448 9 46 37 116 150 610 0 0.000 0 0.000
48 RAM AUTAR RAM 220 1015 22 100 98 310 340 1425 4676 0.000 1169 0.000
49 RAM JEE RAM 70 312 10 46 4 15 84 373 0 0.000 0 0.000
50 RAM KUMAR DUBEY 157 782 28 144 4 9 189 935 3912 3375.940 978 836.970
51 RAM NARAYAN SAH 82 482 12 47 13 42 107 571 2264 0.000 566 0.000
52 RAM PRAVESH BAITHA 126 559 37 135 13 37 176 731 3272 2831.980 818 697.990
53 RAM VIJAY RAM 149 562 14 79 46 107 209 748 4944 4734.000 1236 1180.000
54 RAMA MAHILA SWAYAM SAHYATA SAMUH 62 324 8 40 7 16 77 380 1520 1317.990 380 322.250
55 RAVINATH PRASAD 309 1363 24 101 55 151 388 1615 6124 5415.970 1531 1342.990
56 SAMSUDDIN ANSARI 101 529 20 89 35 129 156 747 2676 1983.530 669 458.940
57 SANDIP KUMAR UPADHYAY 114 494 41 254 10 26 165 774 4940 6260.520 1235 1550.220
58 SARASWATI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 189 1005 30 162 10 21 229 1188 4860 4527.560 1215 1131.000
59 SARSWATI MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 119 664 12 64 10 27 141 755 2992 1828.000 748 442.990
60 SATYAM SWAYAN SAHAYTA SAMUH 64 285 23 101 15 48 102 434 1784 5566.760 446 1387.920
61 SHAILENDRA KUMAR DUBEY 94 456 18 97 8 26 120 579 2328 2000.000 582 500.000
62 SHAMBHU DAYAL TIWARI 242 1079 35 147 17 68 294 1294 5296 5948.000 1324 1472.000
63 SHAMBHU PRASAD GUPTA 94 465 33 184 3 8 130 657 2784 2563.430 696 627.730
64 SHIV PRSAD GUPTA 185 837 20 114 20 46 225 997 3908 3075.980 977 763.980
65 SIYA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 62 243 6 35 3 11 71 289 1140 752.320 285 164.580
66 SONU SWAYAM SAHAYATA SAMUH 140 553 20 106 37 113 197 772 2772 2616.000 693 647.820
67 SUNAINA SWAYM SAHAYATA SAMUH 193 931 18 82 70 243 281 1256 4228 3928.000 1057 966.000
68 SUNIL KUMAR GUPTA 279 1216 40 197 96 286 415 1699 5984 5606.270 1496 1327.500
69 UDAY KUMAR CHAUBEY 90 453 20 125 11 34 121 612 2372 2364.000 593 572.000
70 UTSAH SWAYAM SAHAYATA SAMUH 123 596 46 234 8 28 177 858 3672 3512.000 918 862.000
71 VIJAY KUMAR PANDEY 176 842 31 157 55 140 262 1139 4236 4096.000 1059 1024.000
72 VIJAY NARAYAN RAM 199 846 20 87 56 170 275 1103 3940 3680.000 985 896.010
73 VIJAY RAGHAW MAHILA SWAYAM SAMITI 133 694 23 80 9 26 165 800 3420 2452.000 855 555.000
74 VISHWANATH PRASAD SAH 221 1115 45 243 27 107 293 1465 5720 5548.000 1430 1257.000
Total 11776 56796 1656 7934 1925 5812 15357 70542 273556 244024.35 68389 59910.07
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023