PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GARHWA)(Block : Dandai)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ASHOK KUMAR TIWARI 211 996 11 62 0 0 222 1058 4292 2215.990 1073 548.950
2 ASHOK RAM 335 1633 12 40 16 60 363 1733 6868 0.000 1717 0.000
3 BADAL MAHILA SAMUH 184 787 13 60 3 9 200 856 3512 3007.970 878 717.900
4 BANSHIDHAR BAITHA 366 1487 41 142 41 99 448 1728 7092 6959.360 1773 1742.700
5 BHARAT MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 85 389 2 8 15 44 102 441 1612 1543.980 403 372.990
6 CHAMELI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 55 319 16 77 23 57 94 453 1716 1700.000 429 408.000
7 GANGA MAHILA SAMUH 342 1985 16 54 4 17 362 2056 8576 9456.000 2144 2241.000
8 GANGA RAM 195 804 5 12 14 52 214 868 3356 3124.000 839 780.990
9 JAWALA MAHILA SAMUH ADHYKSH 279 1244 15 46 50 145 344 1435 5396 4599.900 1349 1129.240
10 JYOTI MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 99 465 10 39 7 17 116 521 2140 2083.980 535 518.900
11 KAJAL MAHILA SAMUH 179 771 26 124 2 9 207 904 0 0.000 0 0.000
12 KALI SWAYAN SAHAYTA SAMUH 248 1293 25 125 15 41 288 1459 5872 0.000 1468 0.000
13 KARMA MAHILA SAMUH 254 1509 26 144 58 217 338 1870 0 0.000 0 0.000
14 KRISHNA SHUKLA 617 2489 58 246 47 139 722 2874 11580 11052.900 2895 2762.890
15 MAHAJUDIN ANSARI 272 1331 2 3 57 169 331 1503 5372 4908.960 1343 1214.920
16 MANGAL SINGH 131 594 16 61 12 46 159 701 2824 2711.970 706 681.940
17 MAYA MAHILA SAMUH 349 1371 0 0 6 15 355 1386 5484 5284.000 1371 1323.000
18 MO DANDAI 22 46 403 1620 2 5 427 1671 14289 13857.680 46 0.000
19 MUNGALAL RAM 8 47 0 0 5 16 13 63 0 0.000 0 0.000
20 MUSTAK AHMAD 386 1779 17 107 64 224 467 2110 7580 8888.930 1895 2218.910
21 NARANYAN RAM 299 1159 39 148 28 75 366 1382 5728 5123.730 1432 1285.350
22 NEHA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 252 1364 32 140 30 115 314 1619 10152 9644.000 2538 2394.660
23 PARASNATH PRASAD 317 1479 20 79 33 116 370 1674 6476 6793.520 1619 1704.160
24 PREMCHAND PRASAD KASYAP 304 1355 24 120 26 91 354 1566 6092 5794.000 1523 1447.000
25 RAJWANTI DEVI 282 1471 24 116 60 235 366 1822 6556 5838.810 1639 1448.080
26 RAM BRIKSH SINGH 65 322 8 40 6 12 79 374 1504 1412.000 376 353.000
27 RAM GULAM SAV 264 1158 30 88 13 37 307 1283 10144 9523.460 2536 2303.940
28 RAMCHANDRA RAM 204 969 27 118 17 61 248 1148 4628 4184.950 1157 1068.950
29 RAMCHANDRA SINGH 162 904 12 44 25 57 199 1005 10716 9496.000 2679 2367.000
30 RAMDEEN TIWARI 297 1461 39 180 24 85 360 1726 6936 6616.000 1734 1654.000
31 RAMDEV RAM 284 1417 3 13 3 11 290 1441 5752 5515.930 1438 1384.000
32 RAMESHWAR RAM 672 3080 20 87 73 210 765 3377 12880 11984.970 3220 2973.980
33 RANI MAHILA VIKAS SAMITI 240 1137 16 73 35 129 291 1339 5000 4299.930 1250 1074.920
34 SABITA DEVI 320 1557 8 35 20 55 348 1647 6452 6076.000 1613 1517.000
35 SAFIK ANSARI 218 877 10 53 61 218 289 1148 3788 3388.000 947 811.990
36 SAVERA MAHILA SAMUH 183 895 5 13 8 25 196 933 3716 3463.960 929 859.880
37 SAVITRI MAHILA BACHAT SAMITI 117 492 0 0 73 220 190 712 1968 1800.000 492 419.000
38 SHAMBHU PRASAD VARMA 279 1275 9 27 39 104 327 1406 5352 5432.000 1338 1347.990
39 SHIVDAT RAM 48 242 1 8 5 28 54 278 996 0.000 249 0.000
40 SHIVKUMAR RAM 336 1700 73 395 7 22 416 2117 8844 8211.000 2211 2044.990
41 SONA MAHILA SAMUH 268 1267 24 124 42 148 334 1539 5740 5776.000 1435 1439.000
42 SUBHAN MAHILA VIKAS SAMITI 283 1346 35 177 30 98 348 1621 6364 11772.000 1591 2915.000
43 SURYAVANSHI MAHILA SAMUH 336 1470 72 98 70 223 478 1791 7896 7438.970 1974 1851.940
44 TARA MAHILA SAMUH 396 1923 34 190 22 74 452 2187 8644 7955.900 2161 1975.290
45 VARSHA MAHILA SWAYAN SAHAYTA SAMUH 105 468 2 3 63 177 170 648 1928 1912.000 482 465.000
46 VIJAY KANT TIWARI 199 772 9 28 93 394 301 1194 3340 3211.990 835 803.000
47 VINDHYACHAL MAHILA SAMUH ADHYKASH 212 1010 6 26 5 15 223 1051 4208 3750.660 1052 927.880
48 VISHNU MAHILA SAMUH ADHYKSH 246 1126 6 21 5 13 257 1160 0 0.000 0 0.000
Total 11805 55035 1302 5414 1357 4429 14464 64878 259361 237811.4 61314 55499.33
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023