PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GARHWA)(Block : Ramkanda)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 BHOLA RAM 122 547 20 90 4 13 146 650 2748 2143.380 687 543.650
2 CHAND MAHILA SAHAYTA SAMUH 154 825 0 0 13 42 167 867 3300 3051.960 825 751.860
3 CHAND TARA MAHILA SWAYM SAMUH 182 886 12 56 24 63 218 1005 3880 3707.000 970 916.000
4 CHANDESHWAR PRASAD 227 1004 13 60 18 68 258 1132 4380 280.000 1095 70.000
5 DEVLAL RAM 452 2278 7 19 50 153 509 2450 0 0.000 0 0.000
6 DWARIKA PRASAD 536 2388 11 45 33 100 580 2533 9868 8407.610 2467 2105.000
7 GANGA MAHILA SAMUH 291 1382 25 101 15 55 331 1538 6228 5351.450 1557 1302.580
8 GOPAL PANDEY 130 459 54 300 35 93 219 852 3348 3055.500 837 763.910
9 GULAB MAHILA SAMUH 194 796 18 83 4 18 216 897 11064 9855.130 2766 2460.020
10 GULAB MAHILA SWAYAN SAHAYATA SAMUH 321 1548 22 94 11 39 354 1681 6808 6263.880 1702 1401.930
11 GULABI MAHILA VIKAS SAMUH 199 983 38 168 13 45 250 1196 4996 4584.000 1249 1145.000
12 HARENDRA KUMAR 371 1844 0 0 78 188 449 2032 0 0.000 0 0.000
13 KHUSHBU MAHILA SAHAYATA SAMUH 194 1018 7 56 4 13 205 1087 4268 3867.660 1067 960.820
14 MAHILA UTTTHAN S SAMUH 185 933 3 18 7 19 195 970 3816 3523.990 954 871.950
15 MANISHA MAHILA SAHAYATA SAMUH 169 810 14 121 22 64 205 995 3632 3209.980 908 790.180
16 MO RAMKANDA 56 95 928 3656 12 35 996 3786 32860 32189.610 95 15.000
17 NAWRANG PRASAD GUPTA 505 2568 31 114 51 133 587 2815 11140 10447.950 2785 2574.650
18 NILAMBER PITAMBER MAHILA SAMITI SAMUH 490 2234 33 158 39 100 562 2492 9856 7172.000 2464 1779.000
19 OM PRAKASH GUPTA 217 1171 67 342 23 73 307 1586 6560 5451.170 1640 1351.270
20 PACHCHU BAITHA 328 1726 3 12 25 91 356 1829 6988 6618.000 1747 1648.000
21 PRITI MAHILA SAMUH 489 2416 39 178 25 76 553 2670 15136 12428.000 3784 3037.000
22 PRIYANKA MAHILA SWAYAM SHAYATA SAMUH 581 2852 16 73 16 49 613 2974 11856 11052.850 2964 2720.580
23 RAM SWARUP PASWAN 249 1141 9 32 30 88 288 1261 11712 8984.300 2928 2100.920
24 RAMESH PRASAD 346 1668 8 20 40 99 394 1787 0 0.000 0 0.000
25 RUPRANI MAHILA SAHAYATA SAMUH 307 1542 0 0 70 213 377 1755 6168 5864.000 1542 1466.000
26 SRI DINESH URAON 246 1083 2 13 5 15 253 1111 0 0.000 0 0.000
27 SUNITA DEVI 135 818 12 103 36 97 183 1018 12916 11207.570 3229 2754.880
28 SUSHMA GUPTA 365 1680 114 550 104 271 583 2501 9912 7567.860 2478 1864.990
29 ZAYEDA BEGAM 255 1081 13 28 8 15 276 1124 4688 3791.980 1172 948.000
Total 8296 39776 1519 6490 815 2328 10630 48594 208128 180076.83 43912 36343.19
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023