PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GARHWA)(Block : Ramkanda)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 BHOLA RAM 123 549 20 90 6 20 149 659 2756 2302.180 689 574.230
2 CHAND MAHILA SAHAYTA SAMUH 154 823 0 0 20 61 174 884 3292 2972.000 823 753.000
3 CHAND TARA MAHILA SWAYM SAMUH 184 887 12 56 33 85 229 1028 3884 3776.000 971 929.000
4 CHANDESHWAR PRASAD 230 1019 13 60 22 66 265 1145 4440 3060.000 1110 765.000
5 DEVLAL RAM 460 2301 7 19 48 140 515 2460 0 0.000 0 0.000
6 DWARIKA PRASAD 538 2398 11 45 41 111 590 2554 9900 8408.000 2475 2102.000
7 GANGA MAHILA SAMUH 290 1374 25 101 18 62 333 1537 6196 5464.840 1549 1359.820
8 GOPAL PANDEY 139 488 54 300 44 122 237 910 3464 3091.840 866 765.970
9 GULAB MAHILA SAMUH 194 793 18 83 5 22 217 898 3676 3107.990 919 763.000
10 GULAB MAHILA SWAYAN SAHAYATA SAMUH 321 1546 22 91 17 62 360 1699 6800 6371.990 1700 1592.930
11 GULABI MAHILA VIKAS SAMUH 200 984 38 168 17 56 255 1208 5000 4916.000 1250 1224.000
12 HARENDRA KUMAR 378 1839 0 0 79 191 457 2030 7356 6768.920 1839 1658.940
13 KHUSHBU MAHILA SAHAYATA SAMUH 194 1017 7 56 4 13 205 1086 4264 3855.790 1066 967.930
14 MAHILA UTTTHAN S SAMUH 185 929 3 18 12 34 200 981 3800 3551.810 950 885.920
15 MANISHA MAHILA SAHAYATA SAMUH 172 813 14 121 22 70 208 1004 3644 3285.700 911 805.980
16 MO RAMKANDA 60 99 928 3646 26 79 1014 3824 32876 32503.340 99 58.990
17 NAWRANG PRASAD GUPTA 512 2566 31 114 60 157 603 2837 11132 10351.840 2783 2545.750
18 NILAMBER PITAMBER MAHILA SAMITI SAMUH 490 2227 33 158 46 115 569 2500 9832 7308.000 2458 1778.000
19 OM PRAKASH GUPTA 227 1210 67 342 16 37 310 1589 6716 5575.150 1679 1384.310
20 PACHCHU BAITHA 336 1754 3 12 28 84 367 1850 7100 6671.990 1775 1667.000
21 PRITI MAHILA SAMUH 490 2409 39 178 44 118 573 2705 15080 12324.000 3770 3071.000
22 PRIYANKA MAHILA SWAYAM SHAYATA SAMUH 583 2842 16 73 20 62 619 2977 11816 10906.790 2954 2721.590
23 RAM SWARUP PASWAN 252 1147 9 32 28 77 289 1256 4840 3135.870 1210 768.880
24 RAMESH PRASAD 351 1670 8 20 42 94 401 1784 6904 6545.000 1726 1638.000
25 RUPRANI MAHILA SAHAYATA SAMUH 320 1570 0 0 60 191 380 1761 6280 6000.000 1570 1500.000
26 SRI DINESH URAON 245 1074 2 13 15 43 262 1130 0 0.000 0 0.000
27 SUNITA DEVI 142 833 12 103 39 107 193 1043 13068 11595.770 3267 2912.940
28 SUSHMA GUPTA 373 1703 114 546 108 279 595 2528 10004 7523.820 2501 1868.910
29 ZAYEDA BEGAM 255 1072 13 28 9 16 277 1116 4652 3827.740 1163 948.650
Total 8398 39936 1519 6473 929 2574 10846 48983 208772 185202.37 44073 38011.74
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024