PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : CHATRA)(Block : Chatra)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 jangi LAUKESHWAR PRASAD 251 1243 17 73 23 82 291 1398 5448 5360.110 1362 1323.930
2 ara DANBHUSHAN LAKDA 216 1141 69 222 27 98 312 1461 6496 6008.000 1624 1490.000
3 ara DOMAN SAW 266 1358 43 162 29 94 338 1614 6636 6376.000 1659 1594.000
4 ara KAMIL BADA 147 865 9 35 0 0 156 900 3708 3540.000 927 885.020
5 ara SHUSHIL BARWA 130 594 69 269 12 33 211 896 4308 3964.000 1077 991.000
6 ara SUNAINA DEVI 164 811 70 284 7 15 241 1110 5204 4972.000 1301 1242.990
7 baraini MUSKAN MAHILA S S SAMUHA REWANTI DEVI 199 900 15 64 11 36 225 1000 4020 3867.990 1005 964.940
8 baraini NIRANJAN YADAV 163 856 21 101 13 37 197 994 4012 3870.700 1003 959.940
9 baraini RANJU DEVI MAHILA SHG 118 558 36 161 3 10 157 729 3240 3195.070 810 798.990
10 baraini VASUDEV GANJHU 224 1090 43 197 3 12 270 1299 5564 5285.170 1391 1321.630
11 brahmana MANJU DEVI 342 1555 59 239 29 66 430 1860 7872 6971.420 1968 1738.870
12 brahmana PINKI DEVI JAGRITI SHG 142 782 89 373 6 17 237 1172 5620 5439.990 1405 1357.970
13 brahmana SANGITA DEVI SHG 185 881 90 351 3 7 278 1239 6044 5759.990 1511 1434.980
14 brahmana SANTOSH BHUIYAN 269 1144 77 326 21 61 367 1531 6732 6099.660 1683 1516.000
15 Chatra KRISHNA MURARI TIRKI 6 49 214 747 0 0 220 796 7686 0.000 49 0.000
16 damdoya MAHESH DANGI 226 1137 14 55 9 28 249 1220 4940 4655.610 1235 1143.230
17 damdoya SHAMBHU YADAV 333 1648 63 269 17 35 413 1952 8356 8187.980 2089 2045.000
18 damdoya SUNITA DEVI 242 1189 45 206 9 22 296 1417 6020 5683.990 1505 1415.000
19 damdoya TARA DEVI 309 1543 30 127 12 32 351 1702 7016 6804.000 1754 1687.000
20 darha BIRHOR MAHILA SAMUH PHULMATIYA DEVI 48 239 39 170 0 0 87 409 2048 1675.960 512 425.000
21 darha BRIJMOHAN PRASAD 186 822 59 269 29 112 274 1203 4940 4406.970 1235 1099.980
22 darha LALLU KACHCHAP 213 912 61 246 10 24 284 1182 5356 4959.990 1339 1242.000
23 darha SAKENDRA BHUIYAN 99 469 85 383 2 6 186 858 4256 4060.000 1064 998.000
24 darha SRI MATI CHUKLA DEVI 124 450 8 23 6 23 138 496 2024 1775.980 506 438.990
25 darha SUKARI DEVI NARI UTTHAN SHG 183 860 14 60 6 19 203 939 3832 3728.000 958 927.000
26 darha SURESH PRASAD 128 589 77 321 6 19 211 929 4512 4431.850 1128 1101.880
27 dariatu ASHA DEVI 119 621 45 196 6 21 170 838 3744 3508.000 936 872.990
28 dariatu PRABHU YADAV 164 843 20 101 10 31 194 975 3932 3816.000 983 951.990
29 dariatu RAMNARAYAN SINGH 185 978 35 155 32 116 252 1249 4892 4727.960 1223 1180.980
30 dariatu VIDYA SHG URMILA DEVI 235 1070 24 103 14 36 273 1209 4956 4740.000 1239 1182.000
31 dariatu VIJAY PRASAD SINGH 207 900 37 145 27 77 271 1122 4636 4320.000 1159 1080.000
32 dariyatu KIRAN DEVI 154 789 27 137 2 4 183 930 3912 3892.000 978 973.000
33 DEVDHARI GANJHU 237 1194 20 85 5 17 262 1296 5336 5127.160 1334 1275.630
34 dewaria RAHEEL AKKA 286 1469 106 461 12 43 404 1973 8844 8380.000 2211 2074.000
35 dewaria SAMTA DEVI 330 1672 27 130 26 82 383 1884 7444 7175.800 1861 1794.640
36 dewaria SANJAY KUMAR 206 900 87 400 17 47 310 1347 6036 5916.000 1509 1479.000
37 dewaria TAPESHWAR DUBE 258 1249 61 241 14 41 333 1531 6708 6568.000 1677 1637.000
38 gandharia ARJUN PRASAD DANGI 233 1094 31 112 24 73 288 1279 5240 5135.990 1310 1282.000
39 gandharia FARJANA SHAHIN 192 932 49 225 20 57 261 1214 5104 4891.730 1276 1220.870
40 gandharia MASO FULMATI DEVI 259 1216 28 128 12 38 299 1382 5644 5411.770 1411 1346.670
41 gandharia SANJIV KUMAR 250 1275 21 85 15 63 286 1423 5688 5395.980 1422 1344.980
42 gandhariya DEEPA DEVI 76 379 8 33 1 2 85 414 1740 1692.000 435 421.000
43 godhai DAKHIYA DEVI JYOTI MAHILA MANDAL 170 850 22 90 7 19 199 959 4016 3800.170 1004 946.260
44 godhai KISHORI PRAJAPTI 309 1464 25 101 18 54 352 1619 6556 6049.250 1639 1503.560
45 godhai MAHIDAN MOCHI 214 1010 19 88 39 137 272 1235 4572 4279.490 1143 1055.960
46 godhai MD JAHUR 187 976 5 24 9 25 201 1025 4044 3911.270 1011 976.750
47 godhai SALMA KHATUN SHG 327 1519 10 43 24 61 361 1623 6356 5738.330 1589 1414.040
48 jangi DHARMDEV YADAV 171 861 7 36 9 29 187 926 3640 3622.000 910 903.980
49 jangi REKHA DEVI KHUSHBU SHG 164 886 19 88 3 4 186 978 4076 3975.950 1019 989.990
50 jangi SULEKHA DEVI LAXMI SHG 221 1013 12 42 4 12 237 1067 4388 4172.460 1097 1042.240
51 jangi YASHODA DEVI SHG 185 985 8 31 5 19 198 1035 4164 3863.950 1041 964.750
52 lem ANJANI DEVI UJJALA SHG 332 1504 49 184 34 103 415 1791 12928 12327.780 3232 3055.820
53 lem JITENDR SINGH 63 309 2 11 2 9 67 329 1292 1023.930 323 251.980
54 lem KUMUD KUMAR SINGH 161 840 6 26 18 59 185 925 3528 3815.330 882 861.270
55 lem SOMRI DEVI SHG 237 1201 45 203 19 67 301 1471 6060 5883.970 1515 1469.000
56 lem THANU SAW 244 1252 19 103 29 106 292 1461 0 0.000 0 0.000
57 moktama DASRATH PRASAD YADAV 246 1340 52 218 16 44 314 1602 6816 6556.470 1704 1618.870
58 moktama MALO DEVI SHG 236 1283 55 257 6 13 297 1553 6672 6263.310 1668 1556.490
59 moktama SARITA DEVI VANDANA SHG 260 1460 55 232 6 14 321 1706 7380 6771.160 1845 1672.920
60 paradi MD BADRUDDIN 154 711 73 282 11 27 238 1020 0 0.000 0 0.000
61 paradi NARESH CHAUDHRI 196 942 52 192 21 58 269 1192 5224 4091.980 1306 1013.900
62 paradi RAGHUVIR PRASAD 236 1219 86 350 18 45 340 1614 7284 6343.500 1821 1585.660
63 paradi RAJESH ORAON 121 662 10 45 11 40 142 747 7816 6391.350 1954 1584.660
64 paradi VINOD GADI 205 931 48 201 19 58 272 1190 5068 4280.000 1267 1064.000
65 RAM LAL BHOKTA 215 907 45 206 0 0 260 1113 4888 4262.770 1222 1040.220
66 sikid CHAND SHG PRATIMA DEVI 251 1232 13 43 19 74 283 1349 5292 0.000 1323 0.000
67 sikid CHINTA DEVI 415 2076 45 183 9 24 469 2283 9564 0.000 2391 0.000
68 sikid SARITA DEVI 191 949 36 152 76 200 303 1301 4804 0.000 1201 0.000
69 sikid URMILA SWAYAM SAHAYATA SAMUH PATIYA DEVI 363 1769 117 516 13 42 493 2327 10352 0.000 2588 0.000
70 sima KAMAKHYA NARAYAN SINGH 333 1383 78 296 89 272 500 1951 7716 7371.930 1929 1835.980
71 sima SUBODH KUMAR SINGH 337 1686 84 386 36 86 457 2158 9096 8922.480 2274 2228.780
72 sima VIMALI DEVI ADARSH SHG 443 2044 75 311 33 96 551 2451 10276 9935.990 2569 2476.000
73 Suspend baraini GANESH PRASAD SINGH 199 1004 16 75 11 37 226 1116 4464 4276.000 1116 1067.000
74 tikar DINESH PRASAD 247 1185 26 126 35 99 308 1410 5468 0.000 1367 0.000
75 tikar DOMAN YADAV 210 1011 4 12 10 25 224 1048 4156 3907.960 1039 966.000
76 tikar DURGESH PASWAN 124 650 23 97 6 16 153 763 3244 2786.060 811 688.150
77 tikar LAKSHMI PASWAN 131 581 1 2 15 42 147 625 2352 2191.930 588 540.880
78 tikar MALTI DEVI GAYATRI SHG 187 805 29 118 8 19 224 942 4032 8963.980 1008 2235.450
79 tikar PRABHU PRASAD SAW 191 827 7 33 19 40 217 900 3504 3368.000 876 841.000
80 tikar RAMDEV PASWAN 134 667 32 123 7 21 173 811 3564 3576.000 891 892.000
81 tikar SURESH PASAWAN 73 423 42 187 6 16 121 626 2868 2794.980 717 695.970
Total 16987 82683 3394 14183 1250 3748 21631 100614 427266 367298.55 104944 91299.62
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023