PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GIRIDIH)(Block : Pirtanr)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 SALEHA MAHILA S H G 228 994 30 148 0 0 258 1142 4816 0.000 1204 0.000
2 AADIWASI SWAYAM SAHAYTA SAMUH 95 420 33 202 0 0 128 622 2604 0.000 651 0.000
3 AADIWASI SWYAM SAHAYATA SAMUH PALGANJ 111 508 54 251 0 0 165 759 3544 0.000 886 0.000
4 ADIWASHI MAHILA UTTHAN SHG 75 451 15 101 0 0 90 552 2224 0.000 556 0.000
5 AISA SWYAM SAHAYATA SAMUH JAINAV KHATUN 238 1040 38 178 0 0 276 1218 5224 0.000 1306 0.000
6 ARJUN PRASAD SAW 235 1210 47 240 0 0 282 1450 6156 0.000 1539 0.000
7 ASHUTOSH MAHTO 227 903 89 382 0 0 316 1285 6104 0.000 1526 0.000
8 AWADH KISHOR SHARMA 134 707 55 343 0 0 189 1050 4368 0.000 1092 0.000
9 BABUJAN ANSARI 239 1024 78 424 0 0 317 1448 6280 0.000 1570 0.000
10 BAJRANGWALI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 156 601 65 333 0 0 221 934 4224 0.000 1056 0.000
11 BALESHWAR HANSADA 111 472 37 230 0 0 148 702 2924 0.000 731 0.000
12 BHAWANI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH GHORBAD 223 1042 63 364 0 0 286 1406 5932 0.000 1483 0.000
13 BHOLA RAM 192 1022 74 435 0 0 266 1457 6160 0.000 1540 0.000
14 BHUNESHWAR RAVIDAS 238 1005 124 590 0 0 362 1595 7492 0.000 1873 0.000
15 BIPIN MURMU 106 444 35 220 0 0 141 664 2756 0.000 689 0.000
16 BIRSA MAHILA SWYAM SAHAYTA RAKHI DEVITA SAMUH 117 777 36 210 0 0 153 987 4116 0.000 1029 0.000
17 BIRSA MAHILA SWYAM SAHAYTA SAMUH 161 728 15 64 0 0 176 792 3332 0.000 833 0.000
18 BIRU MANJHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
19 BUNDLAL MURMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
20 CHHEDI LAL SOREN 95 557 82 457 0 0 177 1014 4524 0.000 1131 0.000
21 DAMODAR PRASAD SINGH 145 665 34 195 0 0 179 860 3612 0.000 903 0.000
22 DHAN LAXMI SWYAM SAHAYATA SAMUH 148 765 49 243 0 0 197 1008 4432 0.000 1108 0.000
23 DHANESHWAR MARANDI 47 227 17 97 0 0 64 324 1384 0.000 346 0.000
24 DURGA MAHILA SHG 211 1064 27 135 0 0 238 1199 5012 0.000 1253 0.000
25 EAKTA MAHILA SHG 122 626 94 474 0 0 216 1100 5136 0.000 1284 0.000
26 EKTA MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 144 701 62 346 0 0 206 1047 4540 0.000 1135 0.000
27 GANESH RAM GUPTA 174 780 71 365 0 0 245 1145 5108 0.000 1277 0.000
28 GANGA SWYAM SAHAYATA SAMUH 174 878 51 243 0 0 225 1121 4940 0.000 1235 0.000
29 GIRILAL SINGH 65 308 26 139 0 0 91 447 1960 0.000 490 0.000
30 GRAM VIKAS SWYAM SAHYATA SAMUH 256 1093 24 111 0 0 280 1204 5044 0.000 1261 0.000
31 GRIHLAXMI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 153 689 17 80 0 0 170 769 3232 0.000 808 0.000
32 HARI PRASAD RAM 221 989 41 209 0 0 262 1198 5104 0.000 1276 0.000
33 INDIRA SWYAM SAHAYATA SAMUH 175 724 7 34 0 0 182 758 3092 0.000 773 0.000
34 INDRA TUDU 104 602 9 61 0 0 113 663 2660 0.000 665 0.000
35 ISHWAR PRASAD MAHTO 188 970 79 438 0 0 267 1408 6092 0.000 1523 0.000
36 JAGRITI VIKAS MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 105 586 63 301 0 0 168 887 4108 0.000 1027 0.000
37 JETHA MURMU 69 309 26 123 0 0 95 432 1964 0.000 491 0.000
38 JITNI DEVI 102 350 13 52 0 0 115 402 1764 0.000 441 0.000
39 JIVAN JYOTI SWYAM SAHAYATA SAMUH 80 392 77 426 0 0 157 818 3724 0.000 931 0.000
40 JYOTI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 131 689 62 320 0 0 193 1009 4492 0.000 1123 0.000
41 KARN MAHILA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 279 1546 142 900 9 34 430 2480 10160 0.000 2540 0.000
42 KHUSHBOO SHG 187 733 81 425 0 0 268 1158 5200 0.000 1300 0.000
43 KIRAN KUMAR MAHTO 139 650 77 418 0 0 216 1068 4756 0.000 1189 0.000
44 KISAN VIKAS SWYAM SAHAYATA SAMUH 119 443 78 474 0 0 197 917 3956 0.000 989 0.000
45 KRANTI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 215 1012 27 123 0 0 242 1135 4804 0.000 1201 0.000
46 KUWARI SHG 87 415 86 426 0 0 173 841 4068 0.000 1017 0.000
47 LAXMI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 148 578 66 246 0 0 214 824 4160 0.000 1040 0.000
48 LAXMI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH BISHANPUR 181 1029 29 171 0 0 210 1200 4928 0.000 1232 0.000
49 LAXMI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH CHILGA 156 693 88 382 0 0 244 1075 5236 0.000 1309 0.000
50 LAXMI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH NAWADIH 75 325 6 23 0 0 81 348 1468 0.000 367 0.000
51 LAXMI VIKAS SWYAM SAHAYATA SAMUH DUDHANIYA 91 518 65 387 0 0 156 905 3892 0.000 973 0.000
52 Maa Durga SHG Nawadih Chirki 95 545 25 173 0 0 120 718 2880 0.000 720 0.000
53 MAA MANUSHA MAHILA SHG 197 878 9 45 0 0 206 923 3764 0.000 941 0.000
54 MAA SANTOSHI MAHILA SHG 172 875 29 212 0 0 201 1087 4312 0.000 1078 0.000
55 MADHO MUNDA 270 1310 127 681 2 7 399 1998 8796 0.000 2199 0.000
56 MAHABIR RAI 128 557 36 142 0 0 164 699 3236 0.000 809 0.000
57 MAHADEV MAHTO 314 1482 59 284 0 0 373 1766 7580 0.000 1895 0.000
58 MAHESH MARANDI 49 244 50 277 0 0 99 521 2376 0.000 594 0.000
59 MAHILA S H G 131 490 4 15 0 0 135 505 2072 0.000 518 0.000
60 MAHILA UTTHAN SWYAM SAHAYATA SAMUH 163 880 95 507 0 0 258 1387 6180 0.000 1545 0.000
61 MANOJ MURMU 78 250 97 506 0 0 175 756 3716 0.000 929 0.000
62 MANORANJAN PRASAD 174 833 57 226 0 0 231 1059 4928 0.000 1232 0.000
63 MARANG BURU SWYAM SAHAYATA SAMUH 98 510 33 183 0 0 131 693 2964 0.000 741 0.000
64 MASO NIRMALA DEVI 193 901 26 144 0 0 219 1045 4332 0.000 1083 0.000
65 MD AMANULLA 211 954 15 72 0 0 226 1026 4236 0.000 1059 0.000
66 MOTHER TERESA MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 134 668 33 191 0 0 167 859 3596 0.000 899 0.000
67 MUNNA KUMAR 243 965 107 590 0 0 350 1555 6856 0.000 1714 0.000
68 MURAT MAHTO 194 1022 0 0 0 0 194 1022 4088 0.000 1022 0.000
69 MUSKAN MAHILA SWAYAM SAHAYAT SAMUH 149 768 19 104 0 0 168 872 3604 0.000 901 0.000
70 NAJIR KOLH 132 786 29 156 0 0 161 942 3956 0.000 989 0.000
71 NANDLAL RAVIDAS 93 476 75 381 0 0 168 857 4004 0.000 1001 0.000
72 NARI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH BARIYARPUR 237 1036 60 253 0 0 297 1289 5824 0.000 1456 0.000
73 NAYKE HANSDA 78 357 33 191 0 0 111 548 2352 0.000 588 0.000
74 NAZ SWYAM SAHAYATA SAMUH 293 1401 12 59 0 0 305 1460 5940 0.000 1485 0.000
75 NUNULAL MARANDI 154 908 27 186 0 0 181 1094 4388 0.000 1097 0.000
76 PARWATI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 225 945 16 69 0 0 241 1014 4228 0.000 1057 0.000
77 PAWINDR KISKU 179 859 57 350 0 0 236 1209 5032 0.000 1258 0.000
78 PRAGATI SHG 122 636 30 191 0 0 152 827 3384 0.000 846 0.000
79 PRAGATISHIL MAHILA SWYAM SAHYATA SAMUH 141 803 67 420 0 0 208 1223 5088 0.000 1272 0.000
80 PRAMILA SWYAM SAHYATA SAMUH 141 629 75 383 0 0 216 1012 4616 0.000 1154 0.000
81 PRAYAS KULSUM MAHILA SHG 126 650 19 97 0 0 145 747 3132 0.000 783 0.000
82 PRITHAVI RAM HEMBRAM 284 1463 18 183 0 0 302 1646 6356 0.000 1589 0.000
83 RAMDEO TUDOO 149 607 126 584 0 0 275 1191 5956 0.000 1489 0.000
84 RAMESH KUMAR MARANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
85 RAMSWARUP TURI 234 1121 71 418 0 0 305 1539 6472 0.000 1618 0.000
86 RATANLAL YADAV 180 934 54 230 0 0 234 1164 5248 0.000 1312 0.000
87 SARASWATI MAHILA SHG PALGANJ 179 978 43 194 0 0 222 1172 5116 0.000 1279 0.000
88 SARSHWATI MAHILA SHG KUNDKO 162 765 57 395 0 0 219 1160 4656 0.000 1164 0.000
89 SARSWATI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH TUIO 113 572 20 137 0 0 133 709 2848 0.000 712 0.000
90 SHANU VERSA MAHILA SHG 114 547 31 157 0 0 145 704 3056 0.000 764 0.000
91 SHEKHAR MURMU 105 516 65 351 0 0 170 867 3884 0.000 971 0.000
92 SHIVSHANKAR SWYAM SAHAYATA SAMUH 213 867 35 135 0 0 248 1002 4448 0.000 1112 0.000
93 SOMNATH SINGH 258 1363 87 507 0 0 345 1870 7888 0.000 1972 0.000
94 SRMATI KALAWATI DEVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
95 SUMAN PRASAD SINGH 142 700 45 237 0 0 187 937 4060 0.000 1015 0.000
96 SURESH DAS 278 1192 14 90 0 0 292 1282 5160 0.000 1290 0.000
97 SURESH MARANDI 159 707 34 160 0 0 193 867 3780 0.000 945 0.000
98 SWARN REKHA SHG KAUNJHIYA 114 549 56 270 0 0 170 819 3764 0.000 941 0.000
99 UMESH HANSADA 193 788 60 282 0 0 253 1070 4832 0.000 1208 0.000
100 USHA DEVI 199 1074 37 214 0 0 236 1288 5332 0.000 1333 0.000
101 VRINDA DEVI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 188 812 26 138 0 0 214 950 3976 0.000 994 0.000
102 WD SITA DEVI 81 314 73 285 0 0 154 599 3300 0.000 825 0.000
Total 15731 74741 4837 25594 11 41 20579 100376 434400 0 108600 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024