PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : DHANBAD)(Block : Purbi Tundi )Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AJAY MANDAL 291 1313 20 104 0 0 311 1417 5812 0.000 1453 0.000
2 AMIT KUMAR 273 1198 14 58 0 0 287 1256 5184 0.000 1296 0.000
3 Ansar SHG 116 537 31 133 0 0 147 670 3016 0.000 754 0.000
4 Bajrang SHG 187 801 20 92 0 0 207 893 3764 0.000 941 0.000
5 Bhim Mahato 350 1384 31 111 0 0 381 1495 6404 0.000 1601 0.000
6 Bijan Kumar Dutta 212 899 22 70 0 0 234 969 4212 0.000 1053 0.000
7 Birendra Kumar 273 1229 38 142 0 0 311 1371 5980 0.000 1495 0.000
8 Birsha SHG 240 1150 6 14 0 0 246 1164 4768 0.000 1192 0.000
9 Bishal SHG 294 1274 70 291 0 0 364 1565 7056 0.000 1764 0.000
10 Budhu Soren 250 1036 18 62 0 0 268 1098 4648 0.000 1162 0.000
11 Dhani Ram Mahato 180 725 40 165 0 0 220 890 4020 0.000 1005 0.000
12 Dilip Kumar Ram 281 1212 19 76 0 0 300 1288 5380 0.000 1345 0.000
13 Dwijan Kumar Mandal 321 1605 59 255 0 0 380 1860 8072 0.000 2018 0.000
14 GOURI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 262 959 9 43 0 0 271 1002 4088 0.000 1022 0.000
15 Jagdish Rajak 511 2028 61 213 0 0 572 2241 9820 0.000 2455 0.000
16 Jagdish Rajak 256 1099 32 119 0 0 288 1218 5292 0.000 1323 0.000
17 Jagran SHG 285 1121 24 107 0 0 309 1228 5156 0.000 1289 0.000
18 Jagriti SHG Bamanbad 229 1042 36 154 0 0 265 1196 5176 0.000 1294 0.000
19 Jagrity Mahila Swayam Sahayata Samuh Rita Devi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
20 JAI MATA DI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 28 101 9 40 0 0 37 141 656 0.000 164 0.000
21 LILMUNI HANSDA 257 929 16 60 0 0 273 989 4164 0.000 1041 0.000
22 Manager Marandi 238 997 13 57 0 0 251 1054 4352 0.000 1088 0.000
23 Manjur Mandal 238 1149 37 219 0 0 275 1368 5632 0.000 1408 0.000
24 Manoj Kumar Mandal 225 876 33 128 0 0 258 1004 4428 0.000 1107 0.000
25 Mohan Lal Kishku 260 1090 32 127 0 0 292 1217 5256 0.000 1314 0.000
26 Nirmal Kumar Char 514 2111 56 185 0 0 570 2296 10012 0.000 2503 0.000
27 Paresh Ch Mandal 246 1070 41 174 0 0 287 1244 5428 0.000 1357 0.000
28 Pramod Tudu 295 1330 38 154 0 0 333 1484 6384 0.000 1596 0.000
29 Rabilal Kisku 256 1171 24 45 0 0 280 1216 5356 0.000 1339 0.000
30 RADHA SWAMI SHG NIROTI DEVI 139 634 18 77 0 0 157 711 3040 0.000 760 0.000
31 Rajendra Prasad Saw 396 1816 24 113 0 0 420 1929 7936 0.000 1984 0.000
32 Shashank Shekhar Rakshit 335 1435 21 76 0 0 356 1511 6328 0.000 1582 0.000
33 SHG Champa Devi 191 822 40 172 0 0 231 994 4408 0.000 1102 0.000
34 SHG Group 224 1019 9 37 0 0 233 1056 4328 0.000 1082 0.000
35 SHG Padda Devi Hatsara 239 1067 15 67 0 0 254 1134 4688 0.000 1172 0.000
36 Sitoli Hembrom 246 1054 30 146 0 0 276 1200 5056 0.000 1264 0.000
37 SUBAL CHANDRA DUTTA 246 1096 13 54 0 0 259 1150 4748 0.000 1187 0.000
38 Udit Kumar Ram 215 962 23 85 0 0 238 1047 4492 0.000 1123 0.000
39 Yunus Ansari 322 1297 39 172 0 0 361 1469 6280 0.000 1570 0.000
Total 9921 42638 1081 4397 0 0 11002 47035 200820 0 50205 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024