PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : LOHARDAGA)(Block : Kisko)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 JHAKHRA DEVI MAHILA MAND 93 481 38 126 0 0 131 607 2988 0.000 747 0.000
2 PUJA MAHILA SAMITI 122 548 16 72 0 0 138 620 2640 0.000 660 0.000
3 RAVI MAHILA MANDAL 149 695 28 92 0 0 177 787 3564 0.000 891 0.000
4 ABDULLA KHAN 248 1112 28 58 0 0 276 1170 5232 0.000 1308 0.000
5 ANMOL MHILA SAMITI 229 1042 3 14 0 0 232 1056 4252 0.000 1063 0.000
6 AWADHESH KUMAR SAHU 139 636 20 59 0 0 159 695 3104 0.000 776 0.000
7 BINOD KUMAR 117 484 23 56 0 0 140 540 2580 0.000 645 0.000
8 CHALA KIRTI MAHIL MANDAL 85 425 63 199 0 0 148 624 3464 0.000 866 0.000
9 CHAND SVYAM SAHAYTA SAMUH 274 1333 16 37 0 0 290 1370 5780 0.000 1445 0.000
10 CHANDNI MAHILA SMITI 223 974 7 19 0 0 230 993 4092 0.000 1023 0.000
11 CHOTANAGPUR MAHILA VIKAS SAMITI I 175 922 52 190 0 0 227 1112 5144 0.000 1286 0.000
12 CHOTANAGPUR MAHILA VIKAS SAMITI GROUP II 159 834 53 195 0 0 212 1029 4820 0.000 1205 0.000
13 durga swaym sahayta samuh 190 844 31 82 0 0 221 926 4244 0.000 1061 0.000
14 GOUSIYA MAHILA MANDAL 72 363 7 18 0 0 79 381 1648 0.000 412 0.000
15 INDIRA GANDHI MAHILA SAMITI 298 1227 1 3 0 0 299 1230 4936 0.000 1234 0.000
16 JARNA MAHILA SAMITI 187 855 49 147 0 0 236 1002 4792 0.000 1198 0.000
17 JAY MAA SARNA MAHILA MUNDAL 174 821 52 188 0 0 226 1009 4740 0.000 1185 0.000
18 JAYTI MAHILA MANDAL PAKHAR 109 524 51 169 0 0 160 693 3524 0.000 881 0.000
19 JHARKHAND MAHILA SAMITI ARAIYA 233 1013 40 123 0 0 273 1136 5172 0.000 1293 0.000
20 jharkhand vikas mahila samiti bethat 163 701 55 222 0 0 218 923 4344 0.000 1086 0.000
21 JYOTI MAHILA MANDAL BAGRU 108 518 47 161 0 0 155 679 3388 0.000 847 0.000
22 JYOTI MAHILA MANDAL DEODARIYA 263 1088 63 200 0 0 326 1288 6116 0.000 1529 0.000
23 KARUNA MAHILA SAMITI 117 620 51 170 0 0 168 790 3908 0.000 977 0.000
24 KHUSHBU SVYAM SAHAYTA MAHILA SAMUH 246 1042 2 4 0 0 248 1046 4224 0.000 1056 0.000
25 LURKU SAHU 156 687 20 48 0 0 176 735 3308 0.000 827 0.000
26 MADAR TARSA SEVAN SAHAYATA 122 592 28 108 0 0 150 700 3152 0.000 788 0.000
27 NAITIK MAHILA MANDAL 125 549 43 111 0 0 168 660 3400 0.000 850 0.000
28 NAVA BIHAN SAKCHARTA SAMITI 123 504 28 81 0 0 151 585 2800 0.000 700 0.000
29 NURI MAHILA MANDAL 129 675 23 63 0 0 152 738 3344 0.000 836 0.000
30 P T G KISKO BSO 3 5 131 565 0 0 134 570 4605 0.000 5 0.000
31 PTG KISKO PAKHAR BWO 0 0 59 253 0 0 59 253 2065 0.000 0 0.000
32 ROSHAN MAHILA MANDAL 268 1210 24 99 0 0 292 1309 5512 0.000 1378 0.000
33 RUPI MAHILA SVYAM SAHAYATA SAMUH 209 788 25 72 0 0 234 860 3852 0.000 963 0.000
34 SADBHAWNA MAHILA SAMITI 158 750 42 151 0 0 200 901 4176 0.000 1044 0.000
35 sahiya mahila mandal 162 694 29 99 0 0 191 793 3588 0.000 897 0.000
36 SARASWATI MAHILA MANDAL 387 1763 56 158 0 0 443 1921 8620 0.000 2155 0.000
37 SARNA MAHILA MANDAL ARRAIYA 151 762 23 52 0 0 174 814 3692 0.000 923 0.000
38 SARNA MAHILA MANDAL BETHAT 106 425 16 61 0 0 122 486 2148 0.000 537 0.000
39 SAVITRI MAHILA FULLSAMITI 235 961 27 101 0 0 262 1062 4600 0.000 1150 0.000
40 SHILA DEVI 204 966 35 151 0 0 239 1117 4844 0.000 1211 0.000
41 SRI ABHAY SAHU 228 1098 61 194 0 0 289 1292 6100 0.000 1525 0.000
42 SRI BHART PRASAD SAHU 367 1574 68 326 0 0 435 1900 8200 0.000 2050 0.000
43 SRI GAYAN PRASAD SAHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
44 SRI KULESHWAR SAHU 135 630 21 47 0 0 156 677 3108 0.000 777 0.000
45 SRI LAKHAN SAHU 123 511 23 54 0 0 146 565 2688 0.000 672 0.000
46 SRI LATIF ANSARI 158 732 30 76 0 0 188 808 3768 0.000 942 0.000
47 SRI MADAN SAHU 324 1537 95 324 0 0 419 1861 8808 0.000 2202 0.000
48 SRI NAVIUL HASAN 306 1455 46 198 0 0 352 1653 7108 0.000 1777 0.000
49 SRI RAMDEV ORAON 166 769 30 116 0 0 196 885 3916 0.000 979 0.000
50 SRI SANTAN PRASAD 293 1140 50 163 0 0 343 1303 5960 0.000 1490 0.000
51 SRI SUDERSHAN PRASHAD 374 1481 51 168 0 0 425 1649 7352 0.000 1838 0.000
52 SWASTIK MAHILA MANDAL 323 1375 37 147 0 0 360 1522 6536 0.000 1634 0.000
53 YAMUNA SVYAM SAHAYTA SAMUH 425 1926 113 404 19 58 557 2388 10868 0.000 2717 0.000
54 YUNUS KHAN 327 1272 126 471 0 0 453 1743 8616 0.000 2154 0.000
Total 10260 45933 2156 7465 19 58 12435 53456 245430 0 59695 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024