PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : LOHARDAGA)(Block : Kisko)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 JHAKHRA DEVI MAHILA MAND 94 485 38 126 4 12 136 623 3004 2876.990 751 715.000
2 PUJA MAHILA SAMITI 121 543 16 72 2 7 139 622 2628 2453.000 657 613.000
3 RAVI MAHILA MANDAL 150 716 29 94 4 11 183 821 3644 3223.990 911 791.990
4 ABDULLA KHAN 248 1113 28 58 9 28 285 1199 5240 5008.000 1310 1238.980
5 ANMOL MHILA SAMITI 231 1060 3 14 3 5 237 1079 4312 3972.000 1078 981.970
6 AWADHESH KUMAR SAHU 136 629 20 59 11 28 167 716 3076 3028.000 769 756.000
7 BINOD KUMAR 110 457 23 56 2 4 135 517 2472 2384.000 618 595.000
8 CHALA KIRTI MAHIL MANDAL 84 423 63 201 2 7 149 631 3456 3384.000 864 845.000
9 CHAND SVYAM SAHAYTA SAMUH 270 1330 16 37 17 51 303 1418 5768 5580.000 1442 1386.000
10 CHANDNI MAHILA SMITI 223 977 7 19 2 6 232 1002 4108 3759.900 1027 897.980
11 CHOTANAGPUR MAHILA VIKAS SAMITI I 148 762 43 160 5 18 196 940 4252 4011.400 1063 1008.990
12 CHOTANAGPUR MAHILA VIKAS SAMITI GROUP II 127 648 41 156 8 30 176 834 3736 3560.000 934 876.480
13 durga swaym sahayta samuh 187 836 31 83 11 30 229 949 4212 4088.000 1053 1018.990
14 GOUSIYA MAHILA MANDAL 127 698 28 91 4 15 159 804 3576 3186.920 894 795.770
15 INDIRA GANDHI MAHILA SAMITI 299 1231 1 3 5 17 305 1251 4956 4404.000 1239 1101.990
16 JARNA MAHILA SAMITI 188 887 49 157 16 46 253 1090 4920 4463.920 1230 1111.980
17 JAY MAA SARNA MAHILA MUNDAL 173 820 52 192 16 35 241 1047 4732 4411.010 1183 1096.300
18 JAYTI MAHILA MANDAL PAKHAR 107 517 51 169 11 23 169 709 3496 3196.000 874 792.000
19 JHARKHAND MAHILA SAMITI ARAIYA 232 994 40 123 6 19 278 1136 5100 4668.000 1275 1130.800
20 jharkhand vikas mahila samiti bethat 163 698 55 222 1 5 219 925 4336 3942.000 1084 986.000
21 JYOTI MAHILA MANDAL BAGRU 107 516 47 163 17 45 171 724 3380 3075.810 845 763.890
22 JYOTI MAHILA MANDAL DEODARIYA 258 1072 63 200 20 39 341 1311 6052 5980.000 1513 1472.000
23 KARUNA MAHILA SAMITI 116 622 51 170 7 13 174 805 3916 3852.000 979 928.000
24 KHUSHBU SVYAM SAHAYTA MAHILA SAMUH 243 1031 2 5 4 11 249 1047 4192 3867.960 1048 940.960
25 LURKU SAHU 148 659 19 46 9 23 176 728 3168 3052.000 792 760.990
26 MADAR TARSA SEVAN SAHAYATA 120 584 28 108 1 4 149 696 3120 3104.000 780 770.000
27 NAITIK MAHILA MANDAL 124 552 43 113 11 27 178 692 3412 2599.420 853 615.410
28 NAVA BIHAN SAKCHARTA SAMITI 122 513 28 81 10 22 160 616 2836 2527.920 709 631.950
29 NURI MAHILA MANDAL 125 662 26 69 19 66 170 797 3376 3204.000 844 802.000
30 P T G KISKO BSO 0 0 131 565 0 0 131 565 4585 4235.000 0 0.000
31 PTG KISKO PAKHAR BWO 0 0 59 251 0 0 59 251 2065 2065.000 0 0.000
32 ROSHAN MAHILA MANDAL 270 1232 24 99 15 34 309 1365 5604 5229.990 1401 1299.980
33 RUPI MAHILA SVYAM SAHAYATA SAMUH 207 784 25 72 13 46 245 902 3836 3448.010 959 861.990
34 SADBHAWNA MAHILA SAMITI 158 745 42 151 6 25 206 921 4156 3927.800 1039 987.950
35 sahiya mahila mandal 166 714 29 99 3 6 198 819 3672 3244.000 918 807.000
36 SARASWATI MAHILA MANDAL 385 1767 56 160 12 30 453 1957 8640 8116.000 2160 2019.000
37 SARNA MAHILA MANDAL ARRAIYA 147 750 20 46 11 23 178 819 3556 3240.000 889 791.000
38 SARNA MAHILA MANDAL BETHAT 106 422 16 61 5 12 127 495 2140 2084.000 535 507.000
39 SAVITRI MAHILA FULLSAMITI 232 971 27 100 22 54 281 1125 4640 4500.000 1160 1125.000
40 SHILA DEVI 204 970 35 151 12 30 251 1151 4860 4666.000 1215 1155.990
41 SRI ABHAY SAHU 226 1094 61 194 9 30 296 1318 6084 5331.810 1521 1319.600
42 SRI BHART PRASAD SAHU 356 1537 68 326 22 70 446 1933 8048 7110.580 2012 1774.550
43 SRI GAYAN PRASAD SAHU 241 994 45 174 20 64 306 1232 5232 4707.840 1308 1176.950
44 SRI KULESHWAR SAHU 146 697 25 56 6 19 177 772 3496 2999.970 874 748.980
45 SRI LAKHAN SAHU 126 536 23 54 7 21 156 611 2780 2644.000 695 660.990
46 SRI LATIF ANSARI 155 710 27 71 13 39 195 820 3596 3390.940 899 829.980
47 SRI MADAN SAHU 322 1531 95 326 16 34 433 1891 8788 7851.890 2197 1966.850
48 SRI NAVIUL HASAN 304 1457 46 202 18 57 368 1716 7116 6784.000 1779 1696.000
49 SRI RAMDEV ORAON 167 779 32 123 4 10 203 912 4016 3865.000 1004 970.000
50 SRI SANTAN PRASAD 291 1137 48 159 19 52 358 1348 5884 5643.990 1471 1406.990
51 SRI SUDERSHAN PRASHAD 371 1469 51 167 21 66 443 1702 7308 6642.580 1827 1658.790
52 SWASTIK MAHILA MANDAL 317 1363 37 149 26 75 380 1587 6496 6260.000 1624 1551.000
53 YAMUNA SVYAM SAHAYTA SAMUH 181 917 68 232 8 21 257 1170 5572 5151.980 1393 1262.990
54 YUNUS KHAN 315 1220 126 475 38 115 479 1810 8408 7671.980 2102 1905.990
Total 10174 45831 2157 7510 563 1580 12894 54921 245054 227676.6 59601 54909.99
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023