PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : LOHARDAGA)(Block : Peshrar )Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 NEHA MAHILA MANDAL 191 926 35 96 24 85 250 1107 4684 4652.000 1171 1171.000
2 VIKASH MAHILA MANDAL 78 332 85 370 7 24 170 726 3708 3708.000 927 927.000
3 ADIWASI MAHILA MANDAL 67 342 0 0 0 0 67 342 1368 1336.000 342 327.000
4 ASHA MAHILA SAMITI 70 293 52 191 8 16 130 500 2628 2588.000 657 647.000
5 BIRSU ASHUR 174 841 57 223 10 29 241 1093 4960 4736.000 1240 1176.000
6 CHANDNI MAHILA SMITI 139 617 24 87 9 22 172 726 3140 3015.460 785 754.560
7 DURGA MAHILA SYAM SAHAYATA SAMUH PUTRAR 111 532 21 73 8 27 140 632 2716 2700.000 679 673.000
8 GANDURA BHAGAT 34 200 0 0 1 5 35 205 800 752.000 200 188.000
9 gulabi mahila mandal 101 479 63 204 4 15 168 698 3680 3680.000 920 904.000
10 hitesi mahila mandal 56 285 28 121 9 34 93 440 1924 1924.000 481 472.000
11 JAY MASAAL MAHILA MANDAL 184 819 32 87 5 15 221 921 4172 3912.000 1043 978.000
12 JYOTI SVYAM SAHAYATA SAMUH 277 1115 42 114 9 20 328 1249 5636 5612.000 1409 1403.000
13 KAMAL MAHILA MANDAL 69 330 77 352 9 32 155 714 3476 3460.000 869 843.000
14 LAKHAN LAAL GUPTA 171 719 76 203 7 15 254 937 10708 10708.000 2677 2677.000
15 LAKSHMI MAHILA MANDAL 87 405 68 219 13 30 168 654 3524 3524.000 881 864.000
16 MAHABIR SINGH KHERWAR 280 1188 34 99 13 45 327 1332 0 0.000 0 0.000
17 NUTAN MAHILA SAMITI 262 1087 42 126 8 22 312 1235 5524 5468.000 1381 1367.000
18 PAHADI MAHILA MANDAL SINDUR 149 786 37 169 3 10 189 965 4180 4164.000 1045 1013.000
19 phadi mahila mandal judhni 68 438 35 148 7 21 110 607 2732 2732.000 683 683.000
20 phadi soyang shg mungo 50 226 77 384 6 15 133 625 3060 3060.000 765 762.000
21 PRADEEP BHAGAT 93 572 59 263 3 8 155 843 3940 3912.000 985 978.000
22 PTG PESHRAR BSO 0 0 90 403 0 0 90 403 3150 3080.000 0 0.000
23 PTG PESHRAR HESAG PS JITWAHAN 0 0 270 1272 1 3 271 1275 9450 9450.000 0 0.000
24 PTG PESHRAR SIRAM PS MADHUSUDHAN 0 0 107 412 0 0 107 412 3745 3710.000 0 0.000
25 RATTI ORAON 322 1645 40 193 22 81 384 1919 7700 7424.000 1925 1843.000
26 RUJHARU SOYANG SSG 122 562 38 137 8 19 168 718 3312 3312.000 828 828.000
27 SAKSHI MAHILA SWAYAN SAHAYATA SAMUH 99 406 12 37 2 9 113 452 1960 1960.000 490 490.000
28 SARNA MAHILA SVYAM SAHAYTA SAMUH 220 989 92 284 17 44 329 1317 6532 6532.000 1633 1633.000
29 SARNA MAHILA MANDAL CHANDI 55 347 12 70 0 0 67 417 1724 1724.000 431 431.000
30 SARSWATI MAHILA MANDAL CHAINPUR 120 550 78 326 5 13 203 889 4384 4384.000 1096 1096.000
31 SHIVANI AJIVIKA MAHILA SWAM SAHAYTA SAMUH 238 919 99 288 8 15 345 1222 6448 6428.000 1612 1607.000
32 SRI DENESH KUMAR BHAGAT 155 742 31 87 11 35 197 864 3836 3836.000 959 959.000
33 SRI SHIVLOCHAN SAHU 170 810 33 100 7 25 210 935 4164 4164.000 1041 1041.000
34 SUMANTI MAHILA MANDAL 124 573 28 135 7 20 159 728 3076 3008.000 769 752.000
35 SURENDRA NATH ASUR 228 994 44 189 10 26 282 1209 5208 5172.000 1302 1293.000
36 UDAY RAM 157 697 20 68 12 37 189 802 3348 3104.000 837 776.000
37 UJALA MAHILA MANDLA 21 93 66 329 5 16 92 438 2220 2220.000 555 555.000
Total 4742 21859 2004 7859 278 833 7024 30551 146817 145151.46 32618 32111.56
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024