PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : LOHARDAGA)(Block : Peshrar )Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 NEHA MAHILA MANDAL 189 920 35 97 26 92 250 1109 4652 4648.000 1163 1158.000
2 VIKASH MAHILA MANDAL 76 325 85 371 8 29 169 725 3680 3676.000 920 889.000
3 ADIWASI MAHILA MANDAL 67 342 0 0 0 0 67 342 1368 1368.000 342 335.000
4 ASHA MAHILA SAMITI 72 303 52 193 8 16 132 512 2668 2668.000 667 644.000
5 BIRSU ASHUR 174 844 57 223 11 32 242 1099 4972 4596.000 1243 1118.030
6 CHANDNI MAHILA SMITI 139 617 24 88 9 22 172 727 3140 3010.800 785 730.380
7 DURGA MAHILA SYAM SAHAYATA SAMUH PUTRAR 110 531 21 72 9 32 140 635 2712 2712.000 678 676.000
8 GANDURA BHAGAT 34 200 0 0 1 5 35 205 800 716.000 200 179.000
9 gulabi mahila mandal 99 481 63 204 6 19 168 704 3688 3688.000 922 895.000
10 hitesi mahila mandal 56 286 28 121 9 34 93 441 1928 1928.000 482 473.000
11 JAY MASAAL MAHILA MANDAL 184 823 32 87 5 15 221 925 4196 4132.000 1049 1033.000
12 JYOTI SVYAM SAHAYATA SAMUH 270 1086 41 111 13 30 324 1227 5492 5492.000 1373 1344.000
13 KAMAL MAHILA MANDAL 63 312 77 353 14 49 154 714 3404 3376.000 851 828.000
14 LAKHAN LAAL GUPTA 172 731 76 202 7 15 255 948 10772 10744.000 2693 2678.000
15 LAKSHMI MAHILA MANDAL 87 409 68 220 13 30 168 659 3544 3544.000 886 883.000
16 MAHABIR SINGH KHERWAR 280 1192 34 99 14 48 328 1339 0 0.000 0 0.000
17 NUTAN MAHILA SAMITI 262 1091 42 126 8 22 312 1239 5544 5544.000 1386 1367.000
18 PAHADI MAHILA MANDAL SINDUR 157 833 37 169 3 10 197 1012 4356 4268.000 1089 1044.000
19 phadi mahila mandal judhni 66 429 35 148 8 27 109 604 2696 2696.000 674 674.000
20 phadi soyang shg mungo 48 221 77 384 7 17 132 622 3036 3036.000 759 759.000
21 PRADEEP BHAGAT 95 580 60 267 4 11 159 858 4000 4000.000 1000 981.000
22 PTG PESHRAR BSO 0 0 90 403 0 0 90 403 3150 3080.000 0 0.000
23 PTG PESHRAR HESAG PS JITWAHAN 0 0 270 1267 1 3 271 1270 9450 9450.000 0 0.000
24 PTG PESHRAR SIRAM PS MADHUSUDHAN 0 0 107 415 0 0 107 415 3745 3710.000 0 0.000
25 RATTI ORAON 312 1591 40 193 22 82 374 1866 7484 7136.000 1871 1772.980
26 RUJHARU SOYANG SSG 122 563 38 137 7 17 167 717 3316 3316.000 829 829.000
27 SAKSHI MAHILA SWAYAN SAHAYATA SAMUH 99 410 12 37 2 9 113 456 1976 1976.000 494 465.000
28 SARNA MAHILA SVYAM SAHAYTA SAMUH 220 990 92 285 16 42 328 1317 6536 6536.000 1634 1634.000
29 SARNA MAHILA MANDAL CHANDI 54 344 12 70 1 2 67 416 1712 1712.000 428 414.000
30 SARSWATI MAHILA MANDAL CHAINPUR 119 544 78 326 5 13 202 883 4360 4360.000 1090 1089.000
31 SHIVANI AJIVIKA MAHILA SWAM SAHAYTA SAMUH 235 913 100 293 10 19 345 1225 6452 6452.000 1613 1543.000
32 SRI DENESH KUMAR BHAGAT 154 744 31 87 11 35 196 866 3848 3812.000 962 950.000
33 SRI SHIVLOCHAN SAHU 167 802 33 100 10 35 210 937 4132 4132.000 1033 989.000
34 SUMANTI MAHILA MANDAL 124 576 28 135 7 20 159 731 3088 2864.000 772 681.000
35 SURENDRA NATH ASUR 225 979 43 185 12 31 280 1195 5120 5112.000 1280 1203.000
36 UDAY RAM 157 697 20 68 13 38 190 803 3348 3188.000 837 796.000
37 UJALA MAHILA MANDLA 21 93 66 329 5 16 92 438 2220 2192.000 555 540.000
Total 4709 21802 2004 7865 305 917 7018 30584 146585 144870.8 32560 31594.39
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023