PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : LOHARDAGA)(Block : Kairo )Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 BRAJ KISHOR SAHU 375 1706 59 257 35 119 469 2082 8476 8108.000 2119 2023.000
2 CHAMPA SVYAM SHAHAYATA SAMUH 172 945 8 33 29 85 209 1063 3988 3920.000 997 979.990
3 CHETNA JAGRITI MAHILA MANDAL SVYAM SAHAYATA SAMUH 210 1070 78 362 25 82 313 1514 6464 5959.890 1616 1489.960
4 DEVI MAHILA MANDAL TATI 165 702 22 96 20 46 207 844 3424 3103.930 856 754.940
5 DURGA MAHILA MANDAL 305 1364 19 87 26 70 350 1521 5988 6020.000 1497 1501.000
6 JAI DURGA MAHILA MANDAL 181 749 33 123 19 60 233 932 3920 3731.980 980 921.930
7 JAI SARNA MAHILA MANDAL CHALHO 210 960 35 193 18 47 263 1200 4820 4656.880 1205 1153.920
8 JYOTI MAHILA MANDAL 170 763 30 128 63 196 263 1087 3884 3769.970 971 922.960
9 LAKHAN URAON 449 2076 75 286 49 115 573 2477 10412 0.000 2603 0.000
10 LAXMI MAHILA MANDAL 126 497 26 130 6 17 158 644 2728 2480.000 682 616.000
11 MANINDAR SHAU 367 1661 60 212 84 277 511 2150 8324 7988.000 2081 1999.000
12 MD KHURSHEED 309 1467 1 1 36 108 346 1576 5888 5428.000 1472 1347.000
13 MD SAEED 393 1770 40 168 64 210 497 2148 8200 7672.000 2050 1921.000
14 MEGHANATH BHAGAT 285 1287 71 284 12 38 368 1609 7132 16387.870 1783 4071.920
15 MUKTA DEVI 320 1482 51 228 40 106 411 1816 7360 6671.000 1840 1661.000
16 NANDANI MAHILA MANDAL 344 1726 46 213 39 109 429 2048 8192 7767.480 2048 1928.650
17 NASIR ALAM 324 1573 56 225 31 100 411 1898 7860 7692.880 1965 1907.940
18 POKHRA MAHILA SVYAM SAHAYATA SAMUH 237 1132 55 252 34 108 326 1492 6068 5459.820 1517 1352.800
19 RAJNI MAHILA MANDAL 261 1191 48 172 44 127 353 1490 6108 5619.690 1527 1389.740
20 ROSHNI MAHLIA MANDAL 341 1497 98 372 37 117 476 1986 8728 8176.000 2182 2043.990
21 SARITA MAHILA MANDAL 294 1402 55 248 23 74 372 1724 7148 6319.860 1787 1510.780
22 SOMRA ORAON 218 1110 67 350 13 38 298 1498 6312 6076.000 1578 1519.000
23 SRI DIPAK SAHU 204 878 56 238 9 26 269 1142 5076 4924.000 1269 1215.000
24 SRI PRADUMAN SINGH 278 1263 85 392 57 169 420 1824 7464 7100.000 1866 1769.000
25 SRI RAMKESAWAR ORAON 124 600 51 231 27 99 202 930 3836 3607.780 959 901.940
26 SURENDRA SAHU 300 1558 48 208 24 71 372 1837 7572 7020.000 1893 1747.000
27 SURYA MAHILA MANDAL 295 1282 43 199 51 142 389 1623 6332 5780.000 1583 1442.550
Total 7257 33711 1316 5688 915 2756 9488 42155 171704 161441.03 42926 40092.01
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023