PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : LOHARDAGA)(Block : Lohardaga)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ADDE MAHLIA SAWAM SAHAYATA SAMUH 313 1523 28 128 34 88 375 1739 6880 6235.230 1720 1558.000
2 ADIWASI SAWAM SAHAYTA SAMUH 125 609 40 142 17 54 182 805 3548 3212.000 887 802.000
3 AKASH KUMAR VERMA 320 1588 34 140 22 61 376 1789 7292 6956.000 1823 1738.990
4 ANSAR SAWAM SAHAYTA SAMUH 497 2127 28 86 62 160 587 2373 9300 9288.000 2325 2326.000
5 ASIMA KUMARI 238 1183 32 122 9 27 279 1332 5620 5307.000 1405 1326.000
6 AYUB ANSARI 179 824 16 69 25 59 220 952 3744 3487.990 936 874.000
7 BAJRANG MAHILA SAWAM SAHAYTA SAMHU 197 839 17 68 1 1 215 908 3832 3644.000 958 900.000
8 BALMUNI DEVI 220 1010 30 111 19 54 269 1175 4888 4724.000 1222 1179.000
9 BASARI SARNA SAWAM SHAHAYTA SAMUH 225 1121 74 278 79 301 378 1700 6560 6021.010 1640 1499.600
10 bina mahila mandal 247 1071 12 45 15 46 274 1162 4676 4363.990 1169 1078.990
11 CHALA SAWAM SAHAYTA SAMUH dumar toli 219 998 44 179 8 23 271 1200 5232 4963.990 1308 1229.990
12 CHANCHAL SAWAM SAHAYTA SAMUH 317 1453 17 50 20 50 354 1553 6288 6118.990 1572 1517.950
13 DEEPAK KUJUR 212 951 28 118 22 72 262 1141 4572 4240.000 1143 1055.000
14 DEVI MAHILA MANDAL 227 924 19 71 20 51 266 1046 4228 3928.000 1057 967.000
15 GAJALA SAWAM SAHAYATA SAMUH 224 1038 12 42 12 33 248 1113 4496 4204.000 1124 1045.000
16 HESAL SARNA SAWAM SAHAYTA SAMUH 268 1298 15 63 23 76 306 1437 5612 5239.930 1403 1307.930
17 INDIRA SAWAM SAHAYAT SAMUH 135 558 15 42 24 77 174 677 2660 2440.000 665 608.000
18 JAGRITI SAWAM SAHAYTA SAMUH 212 960 14 60 25 57 251 1077 4220 4040.000 1055 1008.000
19 jai chala mahila mandal 184 883 20 76 21 46 225 1005 4084 3867.980 1021 957.130
20 jai sarna mahila mandal 121 556 15 70 7 17 143 643 2656 2628.000 664 654.000
21 JAY DHARAM MAHILA MANDAL 150 672 28 82 15 33 193 787 3468 3252.000 867 811.000
22 JITIYA MAHILA MANDAL 162 814 11 40 7 22 180 876 3560 3087.970 890 768.960
23 KALYAN MAHILA MANDAL 269 1273 34 112 29 84 332 1469 6036 5668.000 1509 1402.000
24 KOYAL SAWAM SAHAYTA SAMUH 180 770 40 178 12 40 232 988 4188 3819.000 1047 957.000
25 LAXMI MAHILA MANDAL 253 1148 14 53 22 65 289 1266 4984 4815.960 1246 1137.960
26 MA KALI MAHILA MANDAL 203 912 15 54 10 21 228 987 4064 3718.540 1016 912.990
27 MAHILA JAGRAN SAWAM SAHAYTA SAMUH 224 962 27 136 17 44 268 1142 4604 4456.000 1151 1102.990
28 MANISH KANT 252 1199 40 145 30 78 322 1422 5912 5284.000 1478 1321.000
29 MRS GITA DEVI 123 579 16 69 12 40 151 688 2764 1843.990 691 447.000
30 MUKTI SAWAM SAHAYTA SAMHU 332 1491 28 122 35 125 395 1738 6744 6587.970 1686 1625.890
31 PRIT SAWAM SAHAYATA SAMUH 186 848 45 215 17 56 248 1119 4648 4264.000 1162 1054.000
32 RAJKUMARI ORAON 157 720 17 55 10 29 184 804 3356 2899.960 839 723.000
33 RAUNAQ MAHILA MANDAL 149 767 13 38 23 69 185 874 3432 3230.000 858 803.990
34 roshan mahila mandal 179 710 6 17 48 141 233 868 2988 2830.000 747 701.000
35 SAHELI MAHILA MANDAL 213 1063 75 345 13 44 301 1452 6336 5807.930 1584 1466.910
36 SAMTA SAWAM SAHAYTA SAMHU 221 1102 24 98 15 51 260 1251 5088 4706.830 1272 1161.370
37 SANA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 166 726 22 76 19 62 207 864 3524 3269.800 881 807.980
38 SARNA SAWAM SAHAYTA SAMUH 84 459 33 144 34 93 151 696 2764 2146.120 691 552.360
39 SARNA MAHILA MANDAL 237 1050 36 138 13 26 286 1214 5208 5012.000 1302 1255.000
40 SARNA MAHILA SAMITI nawa toli 277 1400 52 225 32 93 361 1718 7044 6380.000 1761 1588.990
41 SARNA SAMITI MAHILA MANDAL 191 946 1 2 13 45 205 993 3816 3680.000 954 907.990
42 SARNA SAWAM SAHAYTA SAMH one 121 572 32 105 8 34 161 711 3184 2943.900 796 733.960
43 SARNA SAWAM SAHAYTA SAMUH SOMRI ORAON 136 662 34 145 3 10 173 817 3608 3420.000 902 849.000
44 sekh nasim 356 1601 30 109 88 273 474 1983 7204 6876.000 1801 1705.000
45 SHIV MAHILA MANDAL 267 1218 17 64 11 26 295 1308 5348 5184.290 1337 1279.990
46 SHREE BANDHNA BHAGAT 260 1195 38 126 32 101 330 1422 5848 5448.000 1462 1358.000
47 SHRI SHTRUDHAN BHAGAT 190 858 22 116 12 28 224 1002 4052 3856.000 1013 951.000
48 SRI BIHARI PHAN 366 1754 30 98 30 86 426 1938 7856 7239.990 1964 1799.000
49 SRI JAHVAN ANSARI 328 1381 44 149 37 107 409 1637 6764 6564.000 1691 1637.000
50 SRI LAL DHANANJAY NATH SAHDEV 301 1476 26 107 13 27 340 1610 6632 6498.970 1658 1606.000
51 SRI MANGA BARA 235 1054 16 64 27 79 278 1197 4664 4335.990 1166 1079.000
52 SRI MONGE ORAON 119 554 27 96 5 15 151 665 2984 2856.000 746 713.000
53 SRI NAIM ANSARI 308 1416 32 115 34 99 374 1630 6564 5856.000 1641 1461.990
54 SRI NAJMUDDIN 374 1602 71 302 42 106 487 2010 8400 7888.000 2100 1969.000
55 SRI RABUL ANSARI 167 796 12 43 6 15 185 854 3572 3278.370 893 809.000
56 SRI RAMVRIT BHAGAT 215 1019 22 82 9 20 246 1121 4688 4592.000 1172 1146.000
57 thakur parsad sahu 221 1148 39 197 26 85 286 1430 5700 5520.000 1425 1381.000
Total 12852 59431 1579 6222 1274 3725 15705 69378 281984 264027.69 70496 65619.9
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023