PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : LOHARDAGA)(Block : Bhandra)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 segara toli GANGA MAHILA MANDAL 284 1297 37 123 59 186 380 1606 6224 5756.190 1556 1441.000
2 ABHISHEK KUMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
3 AKHTAR ANSARI 293 1328 26 65 64 183 383 1576 6040 5643.990 1510 1410.980
4 ANITA MAHILA MANDALA 95 417 12 19 20 63 127 499 2004 1512.000 501 378.000
5 BALESHWAR PRASAD 144 690 23 73 8 29 175 792 3404 3295.950 851 823.970
6 BHAIYA VIJENDRA NATH SHAH 249 1202 41 108 50 155 340 1465 5956 5582.970 1489 1360.970
7 bhasmundoGANGA MAHILA MANDAL 191 1016 20 56 25 83 236 1155 4624 4428.000 1156 1098.990
8 BIGUWA SAHU 0 0 0 0 2 6 2 6 0 0.000 0 0.000
9 BUDHMANIA ORAIN 272 1142 39 123 43 118 354 1383 5660 5512.000 1415 1373.000
10 CHAMELI MAHILA MANDAL 162 688 16 52 5 15 183 755 3200 2968.000 800 742.000
11 champa chameli mahila mandal 159 794 61 254 42 167 262 1215 4884 4560.000 1221 1140.000
12 CHANDRA SEKHAR MISHRA 235 1198 45 168 32 113 312 1479 6052 5924.000 1513 1481.000
13 CHETNA MAHILA MANDAL 239 1081 27 83 33 101 299 1265 5080 4747.860 1270 1185.890
14 GEETA VISHVAS MAHILA MANDAL 63 311 8 25 5 10 76 346 1468 956.000 367 239.000
15 GEYASUDDIN MIRDAHA 74 391 26 96 18 65 118 552 2292 2168.000 573 540.000
16 GULBAHAR ANSARI 321 1525 53 161 80 244 454 1930 7584 7244.000 1896 1811.000
17 JAI DHARAM MAHILA MANDAL 134 658 22 86 28 101 184 845 3248 3150.320 812 781.590
18 JIVAN FUL MAHILA MANDAL 379 1684 48 146 72 245 499 2075 8080 7132.000 2020 1785.000
19 JUGNU MAHILA MANDAL 213 1050 60 214 28 76 301 1340 5880 5695.990 1470 1413.000
20 JUHI MAHILA MANDAL 184 882 29 72 46 121 259 1075 4340 4150.970 1085 1035.800
21 KALESHWAR SAHU 261 1122 21 62 41 117 323 1301 5076 4903.990 1269 1225.990
22 KAMLESH KUMAR SAHU 170 669 27 73 41 128 238 870 3432 3208.000 858 802.000
23 LAL GULAB MAHILA MANDAL 170 854 15 36 4 15 189 905 3836 3564.000 959 891.000
24 LAL RAM 307 1342 50 151 59 171 416 1664 6768 6536.000 1692 1627.000
25 MILAN MAHILA MANDAL 229 1080 38 116 24 79 291 1275 5384 5024.980 1346 1263.980
26 MURSHID ANSARI 246 1192 53 188 62 205 361 1585 6252 6200.000 1563 1546.000
27 NAND KISHOR GOPE 240 1130 43 143 87 259 370 1532 5724 5244.000 1431 1308.000
28 NAUR PUMP MAHILA MANDAL 308 1529 42 143 33 134 383 1806 7292 7032.000 1823 1756.000
29 NUPUR MAHILA MANDAL 121 632 16 66 8 23 145 721 2976 2795.210 744 704.000
30 PARAS MAHILA MANDAL 173 807 32 102 50 180 255 1089 4124 4091.000 1031 1014.000
31 PARMESWAR SAHU 135 701 25 83 18 69 178 853 3504 3292.390 876 815.000
32 PRAGATI MAHILA MANDAL 242 1117 43 139 19 54 304 1310 5676 5111.990 1419 1269.000
33 prena mahila mandal bhandra 268 1144 31 75 42 118 341 1337 5444 5152.000 1361 1288.000
34 PRERNA MAHILA MANDAL PAJHARI 184 941 28 104 28 92 240 1137 4548 4328.000 1137 1074.000
35 PUNA BILI MAHILA MANDAL 145 637 26 69 14 38 185 744 3276 3222.000 819 802.990
36 RAJ BALA AGRAWAL 283 1183 40 122 53 151 376 1456 5852 5600.000 1463 1400.000
37 RAJESH KUMAR LAKRA 346 1718 61 169 65 241 472 2128 8580 7907.990 2145 1977.000
38 RAM JIWAN SAHU 263 1174 29 67 34 124 326 1365 0 0.000 0 0.000
39 RAUSHNI MAHILA MANDAL 218 950 27 79 36 139 281 1168 4556 4204.000 1139 1051.000
40 RUPA MAHILA MANDAL 312 1479 31 98 41 139 384 1716 6784 6502.830 1696 1626.000
41 SAGAR MAHTO 205 891 30 103 73 227 308 1221 4404 4208.000 1101 1050.000
42 SARAIFOOL MAHILA MANDAL 192 973 48 169 45 181 285 1323 5236 4712.000 1309 1178.000
43 SARNA MAHILA MANDAL 109 550 20 68 1 5 130 623 2760 2660.000 690 665.000
44 SHIV NARAYAN SAHU 285 1154 31 98 22 74 338 1326 5484 5284.000 1371 1316.000
45 SRI HARI HAJAM 129 497 17 53 33 97 179 647 2464 2307.980 616 577.000
46 SUGANDHA MAHILA MANDAL 295 1163 21 49 60 190 376 1402 10748 10249.000 2687 2543.950
47 SUKRA ORAON 195 888 27 74 16 54 238 1016 4312 3772.000 1078 942.000
48 SUMAN MAHILA MANDAL DHOBALI 289 1368 31 111 34 118 354 1597 6340 5783.910 1585 1446.830
49 SURENDRA PRASAD YADAV 177 825 22 75 31 104 230 1004 3916 3623.980 979 904.000
50 SURYAMUKHI MAHILA MANDAL 179 833 40 117 53 199 272 1149 4452 4284.000 1113 1071.000
Total 10367 47897 1558 4926 1787 5806 13712 58629 235220 221233.49 58805 55175.93
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024