PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : LOHARDAGA)(Block : Lohardaga (Nagar Parishad))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ALP SANKHYAK MAHILA VIKASH SAMITI 171 830 28 114 9 13 208 957 4104 3983.010 1026 991.000
2 BIJAY CHANDRA SHEKHAR 167 806 22 102 22 62 211 970 3844 3228.000 961 804.000
3 BIRSA SELF HELP GROUP 259 1265 37 152 23 75 319 1492 6096 5328.000 1524 1330.000
4 EKTA MAHILA MANDAL 333 1559 70 304 13 40 416 1903 8196 7499.930 2049 1873.990
5 EKTA MAHILA MANDAL 241 1122 36 133 22 51 299 1306 5492 5188.000 1373 1296.000
6 FATIMA MAHILA MANDAL 163 693 37 170 7 15 207 878 3812 3552.000 953 888.000
7 GANDHI SWAM SEVI MAHILA MANDAL 115 624 35 156 7 26 157 806 3480 3271.940 870 815.950
8 JAVAHAR LAL 107 482 18 82 7 23 132 587 2432 2372.000 608 578.000
9 JAY MAA AMBEY MAHILA MANDAL 78 305 6 24 5 17 89 346 1388 1292.000 347 320.000
10 JYOTI MAHILA SAMUH 128 558 23 105 4 9 155 672 2876 2635.170 719 655.290
11 JYOTI PRASAD KHATRI 74 305 20 84 5 18 99 407 1780 1756.000 445 437.000
12 KHUSBOO MAHILA MANDAL 168 746 29 134 16 58 213 938 3792 3383.090 948 842.030
13 KHUSHBU MN 92 374 17 77 2 6 111 457 1972 1792.000 493 449.990
14 KRANTI MAHILA MANDAL 181 791 21 90 18 53 220 934 3752 3292.000 938 823.000
15 MAA SIDHI DATRI MAHILA MANDAL 289 1241 43 155 38 122 370 1518 6168 5391.990 1542 1341.000
16 MAATRITW MAHILA MANDAL 185 782 22 91 19 51 226 924 3744 3264.000 936 804.000
17 MD AFTAB ALAM 308 1438 32 133 35 88 375 1659 6648 6355.400 1662 1579.510
18 MD ASLAM 155 762 23 100 12 28 190 890 3692 3382.050 923 839.000
19 MD IBRAR ALAM 271 1223 45 205 21 59 337 1487 6148 5956.000 1537 1489.000
20 MD MUSLIM 171 764 26 138 4 7 201 909 3784 3768.000 946 936.000
21 MD SABBAN 234 1022 45 168 8 22 287 1212 5344 4147.660 1336 1030.670
22 MRS KAMNI KUMARI 179 843 15 69 20 60 214 972 3792 3575.990 948 889.000
23 NASRA PRWEEN 128 619 38 146 4 13 170 778 3540 2760.000 885 688.000
24 PRAGATI MAHILA MANDAL 103 430 11 49 4 12 118 491 2028 1812.000 507 444.950
25 PRAMOD KUMAR 86 393 18 72 7 22 111 487 2076 1887.610 519 471.880
26 RAUNAK MAHILA MANDAL 132 570 16 71 4 12 152 653 2728 2512.000 682 620.000
27 SANGAM MAHILA MANDAL 194 908 31 146 22 59 247 1113 4500 4217.960 1125 1032.990
28 SARA MAHILA MANDAL 191 826 17 70 20 45 228 941 3780 3668.000 945 915.000
29 SRI BAL KRISHNA ORAON 187 912 14 53 18 54 219 1019 4036 3746.960 1009 928.900
30 SRI BHOLA PRASAD 185 790 13 43 29 102 227 935 3524 3338.000 881 830.000
31 SRI DAMODAR MAHTO 154 722 27 116 9 32 190 870 3648 3020.000 912 746.000
32 SRI GOURAV KUMAR DEY 153 680 12 51 15 50 180 781 3056 2651.990 764 662.990
33 SRI MANOJ KUMAR 164 811 31 149 35 104 230 1064 4108 3595.980 1027 888.960
34 SRI RAMESH ORAON 173 701 17 79 34 112 224 892 3276 3032.000 819 757.000
35 SRI SAMBHU PRASAD SAHU 205 832 38 151 42 113 285 1096 4396 4151.140 1099 1020.230
36 SRI SHAKIL AHMAD 147 641 38 168 19 61 204 870 3628 3112.000 907 771.990
37 SRI SHAYAM SUNDAR PRASAD KESHRI 261 1035 21 89 33 100 315 1224 4732 4379.620 1183 1085.390
38 SRI SHIV PRASAD SAHU 79 336 33 157 7 20 119 513 2268 2087.990 567 513.990
39 SRI VIKAS KACHHAP 198 870 36 130 54 175 288 1175 4488 3763.990 1122 936.020
40 SRI VIRENDRA KUMAR GUPTA 91 381 33 162 3 10 127 553 2448 2304.000 612 567.000
41 STAR MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 307 1402 46 185 22 62 375 1649 6900 6280.000 1725 1566.000
42 SURYA MAHILA MANDAL 144 577 17 77 9 25 170 679 2780 2732.000 695 680.000
43 VARSA MAHILA MANDAL 119 446 26 110 8 25 153 581 2512 2151.980 628 544.970
44 VIRENDRA KUMAR MAHTO 204 895 23 96 17 50 244 1041 4224 3824.000 1056 940.990
Total 7674 34312 1206 5156 732 2161 9612 41629 171012 155443.45 42753 38625.68
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023