PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : PALAMU)(Block : Padwa)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 BINOD KUMAR SINGH 295 1425 0 0 84 257 379 1682 5700 5604.000 1425 1400.000
2 BIR ABHIMANU SINGH 368 1611 24 125 9 27 401 1763 7116 5963.000 1779 1486.000
3 DILIP KUMAR MAHTO 622 2694 28 135 35 103 685 2932 11556 10480.010 2889 2632.000
4 DINESH KUMAR MISHRA 364 1448 14 59 26 72 404 1579 6180 6104.000 1545 1524.990
5 EAKTA S H G 115 602 3 20 5 15 123 637 2492 2380.000 623 595.000
6 FRESH MAHTO 307 1404 13 49 41 132 361 1585 5980 5084.000 1495 1271.000
7 GANESH SINGH 249 891 4 14 36 108 289 1013 3676 1409.810 919 371.990
8 GULAB PRASAD 364 1682 15 78 27 62 406 1822 7148 6624.000 1787 1656.000
9 HARENDRA RAM 338 1488 13 44 53 319 404 1851 6316 5420.000 1579 1357.000
10 J S S SAMUH PRAMILA DEVI 241 982 0 0 13 40 254 1022 3928 3844.000 982 961.000
11 JAGRITI S H G 294 1230 5 17 14 29 313 1276 5060 4620.000 1265 1159.000
12 JAI PRAKASH SINGH 269 1292 14 49 10 26 293 1367 5560 5223.930 1390 1306.000
13 JATESHWAR MAHTO 202 946 20 78 20 54 242 1078 4344 4231.990 1086 1058.000
14 KASIM MAJEED 377 1659 21 91 59 185 457 1935 7224 2091.840 1806 516.930
15 MAHILA SAHAYATA SAMUH 102 506 10 54 6 20 118 580 2304 2246.750 576 562.960
16 MAHILA VIKASH KENDRA SARAIYA 245 1117 1 4 6 22 252 1143 4496 4420.000 1124 1105.000
17 MERI SAHELI AJIWIKA SAKHI MANDAL 136 491 0 0 8 23 144 514 1964 1724.000 491 432.000
18 NAGESHWAR SINGH 219 912 44 156 4 11 267 1079 4880 4495.990 1220 1121.990
19 NAVAL KISHOR SINGH 320 1223 17 114 20 83 357 1420 5364 3374.460 1341 843.720
20 NIRMAL KUMAR SINGH 310 1393 3 8 24 60 337 1461 9916 5152.000 2479 1293.000
21 PANCHALI MAHILA SHG 229 1030 5 21 4 12 238 1063 0 0.000 0 0.000
22 RAJENDRA MAHTO 484 2222 23 77 33 82 540 2381 9532 4060.000 2383 1015.000
23 RAMNARAYAN SAHU 183 846 35 171 2 5 220 1022 4364 3959.930 1091 989.980
24 RAMPRABESH BAITHA 252 1273 6 35 8 25 266 1333 5260 4948.000 1315 1237.000
25 RAVINDRA MAHTO 206 863 2 6 25 76 233 945 3508 3215.660 877 803.000
26 SARSATI S H G RAJKUMARI DEVI 400 1653 10 38 24 47 434 1738 6892 6966.720 1723 1733.920
27 SATYADEO TIWARI 326 1362 16 73 8 23 350 1458 5896 5404.000 1474 1357.000
28 SHIVNATH SINGH 265 1061 15 42 9 31 289 1134 4664 1407.830 1166 351.830
29 SUMAN MAHILA SHG 174 702 5 22 7 19 186 743 2948 1936.000 737 484.000
30 TULSI S H G 270 1111 2 7 51 184 323 1302 4500 4395.980 1125 1099.000
31 VIJAY KUMAR VERMA 500 2323 14 59 21 63 535 2445 9684 5684.000 2421 1421.000
32 VINOD KUMAR PASWAN 655 2355 25 68 36 102 716 2525 10120 8868.000 2530 2216.000
Total 9681 41797 407 1714 728 2317 10816 45828 178572 141339.9 44643 35361.31
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023