PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : LATEHAR)(Block : Latehar)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 MAA KALI SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 292 1237 16 53 17 57 325 1347 5396 5123.920 1349 1280.940
2 JIRHUL PHUL MHILA SWAM SHAYTA SMUH 286 1404 17 79 14 51 317 1534 6092 5808.000 1523 1451.000
3 SAWAYAM SAHAYTA SAMUH GULAB DAL 321 1650 14 64 10 29 345 1743 6992 7004.000 1748 1751.000
4 AADIWASI MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 318 1622 10 48 11 40 339 1710 6768 6531.990 1692 1632.950
5 AJIT KUMAR GANJHU 1 3 0 0 0 0 1 3 12 0.000 3 0.000
6 ANJUM KAMALI 278 1604 13 71 27 107 318 1782 6780 6662.920 1695 1664.500
7 ANUPMA DEVI 275 1264 26 101 14 43 315 1408 5768 5206.230 1442 1313.090
8 ASHWINI KUMAR PARIKH 146 713 9 31 7 23 162 767 3104 2972.000 776 743.000
9 CHALA MAHILA SAWAYAM SAHASYTA SAMUH 184 955 25 129 16 63 225 1147 4520 4492.000 1130 1123.000
10 CHAMELI SAMUH 210 929 62 312 13 57 285 1298 5452 4847.540 1363 1212.130
11 CHANDANI MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 290 1445 10 54 22 69 322 1568 6056 5955.980 1514 1488.990
12 CHANDRAJIVAN URAON 285 1585 8 39 10 43 303 1667 6564 6215.960 1641 1553.680
13 DEEPA MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH JALIMKHURD 175 758 3 16 5 20 183 794 3116 3003.990 779 751.000
14 DEVNANDAN PRASAD 298 1432 59 254 13 58 370 1744 7380 6100.000 1845 1520.000
15 DINNATH RAM 209 1056 8 46 3 10 220 1112 4448 4133.510 1112 1022.900
16 FALMANI DEVI 140 602 2 4 7 33 149 639 2464 2011.990 616 503.000
17 GULAB DAL MAHILA SWAM SAHAYATA SAMUH 229 1195 6 30 18 60 253 1285 4948 4704.000 1237 1176.000
18 GULAB DAL SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 380 1904 60 310 18 67 458 2281 9304 8644.000 2326 2160.000
19 GULAB DAL SAWAYAM SAHAYTA SAMUH PATRATU 270 1489 5 28 13 44 288 1561 6096 5667.990 1524 1415.010
20 GULAB MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 228 1194 3 18 8 31 239 1243 4860 4376.000 1215 1093.990
21 GULBAHAR AAJIVIKA MAHILA SHG 267 1241 7 35 26 101 300 1377 5160 5047.950 1290 1261.970
22 JAMUNA MAHILA SAWYAM SAHAYTA SAMUH 295 1235 14 48 25 88 334 1371 5332 4596.000 1333 1149.000
23 KAMAL PHUL MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 248 1115 13 67 7 21 268 1203 4824 3988.000 1206 996.000
24 KAMAL SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 244 1360 4 13 17 69 265 1442 5552 5379.990 1388 1343.910
25 KAMLESH URAON 206 1105 8 43 8 28 222 1176 4644 4439.930 1161 1102.970
26 KEDAR PRASAD 562 2415 55 235 27 92 644 2742 11200 9920.000 2800 2480.000
27 KENDU PATTA MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 3 7 0 0 0 0 3 7 28 0.000 7 0.000
28 KOHINUR MAHILA SAWAY SAHAYTA SAMUH 168 882 35 179 23 85 226 1146 4512 4107.070 1128 1030.000
29 KOREYAPHUL MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 255 1213 2 6 8 27 265 1246 4908 4616.000 1227 1154.000
30 LAKSHMI MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 249 1229 17 71 23 86 289 1386 5396 4960.000 1349 1240.000
31 LAKSHMI MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 266 1432 23 131 11 49 300 1612 6372 5999.830 1593 1490.710
32 MADHU PALAN MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 274 1390 8 44 15 67 297 1501 5792 5608.000 1448 1402.000
33 MAHILA KALYAN SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 206 1132 5 24 4 16 215 1172 4668 4391.990 1167 1097.970
34 MAHILA MANDAL SANGATHAN 215 1055 10 54 8 20 233 1129 4500 4275.970 1125 1068.990
35 MASALA NIRMAN MAHILA SWAM SAHAYATA SAMUH 332 1576 10 52 40 166 382 1794 6580 5860.830 1645 1467.180
36 MASOMAT LAKSHMI DEVI 391 1853 26 109 28 117 445 2079 8140 7064.000 2035 1766.000
37 MD AARIPH 206 915 2 7 13 51 221 973 3716 3495.980 929 873.990
38 MD SHAMSHAD ALAM 232 1375 5 22 8 31 245 1428 5640 5466.000 1410 1367.000
39 MITHALESH PRAJAPTI 276 1420 1 9 16 64 293 1493 5708 5269.900 1427 1321.480
40 MOTI PRASAD 336 1750 16 57 11 45 363 1852 7444 7267.890 1861 1816.910
41 MOTI URAON 245 1148 10 51 15 54 270 1253 4872 4660.000 1218 1165.000
42 MUKESH PRASAD 244 1063 31 178 16 60 291 1301 5120 4559.980 1280 1132.930
43 MURARI PANDEY 181 925 19 98 17 60 217 1083 4236 4067.980 1059 1016.980
44 NAUR PUP MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 266 1327 6 29 10 34 282 1390 5480 5148.000 1370 1282.980
45 POCHARA LEMPAS 322 1568 6 29 58 224 386 1821 6440 5972.990 1610 1495.000
46 PRADEEP PRASAD 288 1331 11 36 19 81 318 1448 5632 5512.000 1408 1377.990
47 PRAHALAD PATHAK 0 0 0 0 4 15 4 15 0 0.000 0 0.000
48 PRATIGYA AAJIVIKA MAHILA SHG BINGADA 289 1480 0 0 2 13 291 1493 5920 5639.550 1480 1427.590
49 PRATIGYA MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 94 448 3 10 3 10 100 468 1876 1828.000 469 457.000
50 PRBHU YADAV 472 2600 22 92 34 130 528 2822 11016 10683.510 2754 2670.220
51 PTG LATEHAR BSO 7 14 441 1742 8 14 456 1770 15491 14945.000 14 0.000
52 PURAN PRASAD 382 1751 13 24 33 118 428 1893 7368 5702.850 1842 1393.740
53 RADHA MAHILA SVAIM SAHAYATA SAMUH KEDU 108 502 10 57 4 10 122 569 2288 2219.810 572 554.910
54 RADHA MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 308 1433 6 27 7 28 321 1488 5900 5662.940 1475 1416.690
55 RAGEENEE MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 216 982 0 0 17 58 233 1040 3928 3647.990 982 917.000
56 RAHMATULLAH 260 1140 9 36 5 24 274 1200 4812 4428.000 1203 1102.000
57 RAJENDR PRASAD 0 0 0 0 1 6 1 6 0 0.000 0 0.000
58 RAJESH THAKUR 281 1413 35 206 9 25 325 1644 6636 6316.000 1659 1577.000
59 RAMKESHWR LOHRA 231 1178 28 157 9 40 268 1375 5496 5123.970 1374 1281.000
60 RAMKUMAR BHAGAT 259 1288 32 177 7 25 298 1490 6048 5692.000 1512 1423.000
61 RAMVRIKSH PANDAY 154 832 7 44 4 14 165 890 3524 3276.000 881 806.700
62 RAUSHANI MAHILA SWAM SAHAYATA SAMUH BINGADA 128 588 0 0 10 31 138 619 2352 2068.000 588 510.990
63 RITA DEVI 180 857 21 83 10 32 211 972 4016 3699.980 1004 924.990
64 SABANA PRAVIN 297 1132 19 81 12 39 328 1252 5060 5008.000 1265 1252.000
65 SAHALI MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 345 1721 36 143 17 72 398 1936 7892 7854.500 1973 1962.350
66 SARNA MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 208 1021 6 29 9 36 223 1086 4252 3735.720 1063 930.580
67 SARNA MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 205 1073 11 38 20 83 236 1194 4600 4240.000 1150 1060.000
68 SARSAWATI MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 298 1561 29 175 24 94 351 1830 7056 5514.010 1764 1381.270
69 SAWAKSHTA JAGRUK MAHILA SAMITI 222 1089 32 174 4 13 258 1276 5252 5436.000 1313 1358.000
70 SHANTI DAL SWAM SAHAYATA SAMUH 6 7 0 0 0 0 6 7 28 0.000 7 0.000
71 SHARMIK SWAM SAHAYATA SAMUH SUKRI 227 1193 21 125 10 36 258 1354 5356 5035.830 1339 1258.950
72 SHAYAM SUNDAR SINGH 172 831 8 44 4 21 184 896 3548 3387.990 887 847.000
73 SHYAM RAM 178 768 21 107 9 32 208 907 3660 3405.200 915 851.690
74 SHYAMJI ORAON 259 1422 14 70 3 13 276 1505 6080 5519.890 1520 1373.940
75 SHYAMSUNDAR RAM 181 808 12 56 12 38 205 902 3568 3199.030 892 797.830
76 SITARA AJIVIKA SWYAM SAHAYATA SAMUH BENDI 322 1772 10 45 9 34 341 1851 7368 7251.930 1842 1812.940
77 SITARAM URAON 0 0 0 0 2 7 2 7 0 0.000 0 0.000
78 SRI HIRA SINGH 292 1223 20 78 24 85 336 1386 5452 5372.000 1363 1343.990
79 SRI KANHAEE SINGH 294 1350 11 44 19 71 324 1465 5708 5539.920 1427 1384.710
80 SRI NISAT AHMAD 419 1781 60 278 85 305 564 2364 8804 8585.470 2201 2142.650
81 SRI RAM LAKHAN BHAGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
82 SRI SANDIP URAON 283 1315 14 73 14 52 311 1440 5652 5448.000 1413 1360.990
83 SRI SHIVDAYAL URAON 363 1706 34 140 10 38 407 1884 7776 7299.920 1944 1824.910
84 SRI SHYAM KISHOR PRASAD 223 1081 38 160 5 34 266 1275 5388 5062.910 1347 1264.880
85 SRI VISHVANATH SINGH 253 1266 12 55 19 77 284 1398 5400 4591.690 1350 1162.520
86 SUDARSHAN PASWAN 229 1040 32 150 17 60 278 1250 5056 4499.980 1264 1122.980
87 SUMAN MAHILA SWAM SAHAYATA SAMUH 154 643 48 146 6 26 208 815 3916 3519.820 979 878.930
88 SURENDRA KUMAR 156 696 13 48 10 40 179 784 3148 3076.000 787 769.000
89 SURENDRA PRAJAPATI 739 3222 43 198 30 85 812 3505 14092 12508.950 3523 3154.950
90 SURYAMUKHI MAHILA SAWAYAM 204 1037 12 59 19 64 235 1160 4484 4256.830 1121 1056.210
91 SURYMUKHI MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 290 1573 3 15 9 31 302 1619 6376 6044.990 1594 1514.230
92 URAON TOLI MAHILA SWY SAHAYTA SAMUH 183 786 6 29 5 13 194 828 3312 3264.000 828 815.990
93 VIKAS MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 186 1082 5 28 12 46 203 1156 4468 4343.900 1117 1085.920
Total 22149 107808 1897 8557 1285 4779 25331 121144 487439 455074.38 118001 109989.38
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023