PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : LATEHAR)(Block : Bariyatu)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 MO SOYAV AALAM 188 1113 4 32 4 27 196 1172 4564 4344.990 1141 1092.000
2 AMARUD SAVY SAHAYTA SAMUH 215 1102 30 101 32 82 277 1285 5248 5043.980 1312 1262.000
3 BAIJANATH PRASAD 132 763 1 7 3 6 136 776 3080 3016.000 770 753.990
4 BAJRANGI PRASAD 299 1380 0 0 17 57 316 1437 5520 5428.000 1380 1357.000
5 BAR DAL SAVAY SAHAYLA SAMUH 158 836 0 0 2 2 160 838 3344 2975.990 836 766.000
6 BHIM PRASAD SINGH 199 1078 2 17 13 31 214 1126 4368 4175.840 1092 1054.820
7 BHOLA GANJHU 235 1325 6 18 10 24 251 1367 5468 5270.970 1367 1317.370
8 BINOD PRASAD 307 1746 21 107 29 104 357 1957 7572 6953.440 1893 1736.170
9 DAYA DEVI 211 978 33 146 7 20 251 1144 4836 3958.990 1209 995.000
10 DEVNANDAN PRASAD 321 1751 32 144 12 42 365 1937 7900 7824.000 1975 1956.000
11 DIWAKAR PRASAD SINGH 490 2510 5 45 47 166 542 2721 10176 10068.000 2544 2517.000
12 GAJENDRA PRASAD 124 541 0 0 8 29 132 570 2160 2084.000 540 521.000
13 GANESH RANA 372 1953 12 68 61 208 445 2229 8148 7836.000 2037 1957.000
14 GAURI SINGH 371 2068 5 15 29 79 405 2162 8412 8175.080 2103 2043.460
15 GAUTAM SINGH 312 1728 16 92 20 57 348 1877 7360 7167.930 1840 1790.950
16 HARIYALI DAL SUKHAMANI DEVI 209 1102 26 129 10 16 245 1247 5140 4887.540 1285 1211.000
17 HEMANTI DEVI 212 1043 6 21 20 68 238 1132 4340 4292.000 1085 1073.990
18 JYOTI MAHILA MANDAL 211 1003 1 3 10 25 222 1031 4040 4031.990 1010 1008.000
19 LAXMI DAL SWAIM SAHAYATA SAMUH BIRBIR 155 625 9 28 16 43 180 696 2752 2567.930 688 647.950
20 MAA SARSAWATI WAHINI SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 143 806 8 37 6 15 157 858 3448 3392.000 862 848.000
21 MAHENDRA GANJHU 242 1426 11 53 39 177 292 1656 6012 5143.030 1503 1303.390
22 MAHESH PASAWAN 252 1311 8 37 48 195 308 1543 5468 4553.100 1367 1161.580
23 MAHILA MANDALDARHA SWYAM SAHAYATA SAMOOH 164 985 0 0 16 47 180 1032 3940 3852.000 985 963.000
24 MO QUMMUDIN 206 801 5 35 1 1 212 837 3344 2648.000 836 662.000
25 MOTI RANA 343 2054 20 98 17 53 380 2205 8772 8623.790 2193 2155.870
26 MUKESH SAV 279 1436 13 66 11 35 303 1537 6108 5691.680 1527 1427.340
27 NARSIH PRASAD SINGH 255 1480 11 55 34 130 300 1665 6228 6152.000 1557 1538.000
28 NIRANJANI MAHILA SAVAY SAHAYTA SAMUH 160 854 20 83 23 70 203 1007 3976 3571.990 994 892.990
29 OM PRAKASH SINGH 233 1100 3 15 29 95 265 1210 4484 4347.990 1121 1086.990
30 PARIVA URAIN 114 531 0 0 16 71 130 602 2124 1767.980 531 445.950
31 PRAMEHAVR GANJHU 144 746 1 3 6 15 151 764 3012 2896.000 753 728.990
32 PTG BARIYATU BSO 0 0 5 28 0 0 5 28 175 140.000 0 0.000
33 RAJENDR PRASAD SINGH 194 1076 10 60 13 39 217 1175 4584 4475.850 1146 1118.740
34 RAMPDARH SINGH 194 1074 20 116 5 12 219 1202 4852 4448.000 1213 1111.990
35 SADRIKA DEVI 182 1022 0 0 15 42 197 1064 4088 4096.000 1022 1024.000
36 SAGAR SINGH 231 1325 2 13 18 68 251 1406 5356 5184.000 1339 1296.000
37 SANJAY SINGH 121 677 0 0 4 14 125 691 2708 2631.940 677 657.990
38 SHANTI MAHILA MANDAL SAVAY SAHAYTA SAMUH 162 928 40 198 23 94 225 1220 4832 4163.930 1208 1041.980
39 SHIV MANDALI SAWAY SAHAYTA SAMUH 121 687 85 296 8 20 214 1003 5128 4818.990 1282 1204.610
40 SHIVANI MAHILA MANDAL 273 1508 3 11 13 41 289 1560 6120 5711.770 1530 1426.250
41 SHRI SANTOSH KUMAR SINGH 248 1343 4 14 9 32 261 1389 5480 5006.970 1370 1222.780
42 SUNITA DEVI 252 1331 38 159 3 8 293 1498 6388 5999.990 1597 1500.000
43 SURENDAR PRASAD 524 2937 9 40 27 81 560 3058 12000 11916.000 3000 2979.000
44 UDAY PRASAD 350 1646 2 9 14 47 366 1702 6636 6478.000 1659 1634.960
45 UMESH PRASAD 160 772 2 11 3 12 165 795 3144 3039.000 786 761.000
Total 10268 54501 529 2410 751 2500 11548 59411 232835 220852.67 58165 55254.1
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023