PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : LATEHAR)(Block : Herhanj)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 BALESHVAR BHAGAT 458 2202 19 95 19 78 496 2375 9340 8240.000 2335 2029.000
2 BIRSA MAHILA SAWYAM SAHAYTA SAMUH 187 826 0 0 1 4 188 830 3304 3208.000 826 793.000
3 DILIP KUMAR GUPTA 275 1561 9 44 14 63 298 1668 6496 6335.130 1624 1574.330
4 DURGA MAHILA MANDAL 312 1504 11 13 10 46 333 1563 6324 4540.000 1581 1135.000
5 GULAB DAL MAHILA SWAM SAHAYATA SAMUH 600 2850 4 15 44 189 648 3054 11556 10920.000 2889 2730.000
6 GULMOHAR SWAYAM SAHAYATA SAMUH 224 1092 1 3 47 179 272 1274 4396 4199.900 1099 1048.970
7 INDIRA MAHILA SAWAYAM SAHAYTA SAMUH 202 1005 0 0 12 37 214 1042 4020 3828.000 1005 957.000
8 JAGRITI MAHILA MANDAL KASMAAR 275 1359 1 4 25 89 301 1452 5464 5464.000 1366 1366.000
9 LAXMI MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 204 845 4 24 2 6 210 875 3492 2984.590 873 750.520
10 MAHESH RAM 221 1146 0 0 2 4 223 1150 4584 2811.860 1146 699.870
11 MO HASIB 298 1496 0 0 21 85 319 1581 5984 5636.000 1496 1409.000
12 OMPRAKASH PRASAD 459 2610 18 90 38 138 515 2838 10944 11459.600 2736 2864.660
13 PTG HERHANJ BSO 9 20 103 333 3 5 115 358 3685 3570.000 20 0.000
14 RAJKISHOR PRASAD 224 1051 5 31 70 269 299 1351 4344 4023.760 1086 1006.820
15 RAMESH KUMAR MEHRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
16 RATAN LAL JAYSWAL 201 870 0 0 9 31 210 901 3480 3432.000 870 856.010
17 SACHCHIDANAND PRASAD 265 1475 32 189 6 28 303 1692 6796 6299.670 1699 1574.560
18 SATYADEV PRASAD SINGH 321 1463 1 5 13 54 335 1522 5880 5621.330 1470 1403.950
19 SHANTI MAHILA MANDAL 3 11 0 0 4 14 7 25 0 0.000 0 0.000
20 SHIVMOHAN URAON 130 645 2 10 6 13 138 668 2636 2392.000 659 598.000
21 SRI RAJESHWAR SINGH 84 514 9 50 4 19 97 583 2308 2103.000 577 536.000
22 SRIMATI ANITA DEVI 91 419 0 0 0 0 91 419 1676 1478.980 419 367.940
23 SUNDARDEV GANJHU 208 1059 16 70 9 37 233 1166 4684 3504.000 1171 876.000
24 TRIWENI PRASAD GUPTA 362 1914 5 28 30 108 397 2050 7796 7473.700 1949 1871.680
25 UGESHWAR PRASAD YADAV 298 1293 1 4 44 150 343 1447 5200 5999.960 1300 1493.980
26 yugal KISHOR PRASAD 143 772 9 45 1 5 153 822 3340 3077.870 835 753.060
Total 6054 30002 250 1053 434 1651 6738 32706 127729 118603.35 31031 28695.35
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023