PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : DEOGHAR)(Block : Madhupur (Nagar Parishad))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AAFTAB ALAM 205 1073 15 65 0 0 220 1138 4712 0.000 1178 0.000
2 AKHTAR JAMAL 116 436 0 0 0 0 116 436 1744 0.000 436 0.000
3 ALAUDDIN ANSARI 101 422 0 0 0 0 101 422 1688 0.000 422 0.000
4 ARJUN RAWANI 78 328 0 0 0 0 78 328 1312 0.000 328 0.000
5 ARVIND KUMAR YADAV 169 796 2 4 0 0 171 800 3240 0.000 810 0.000
6 BABUMANI JHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
7 GANGADHAR MISHRA 299 1691 14 63 0 0 313 1754 7156 0.000 1789 0.000
8 GITA DEVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
9 GOPAL PRASAD BHAGAT 140 791 9 38 0 0 149 829 3416 0.000 854 0.000
10 HEMLAL SOREN 86 381 0 0 0 0 86 381 1524 0.000 381 0.000
11 JAGANNATH RAJWAR 140 711 14 59 0 0 154 770 3236 0.000 809 0.000
12 JAY PRAKASH NARAYAN JHA 114 630 0 0 0 0 114 630 2520 0.000 630 0.000
13 KISHORE KUMAR SINGH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
14 KRISHNA DEVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
15 LALITA DEVI 140 737 0 0 0 0 140 737 2948 0.000 737 0.000
16 MADANLAL SINGH 277 1337 0 0 8 28 285 1365 5348 0.000 1337 0.000
17 MADHUSUDAN JHA 178 886 16 74 0 0 194 960 3992 0.000 998 0.000
18 MAHADEV MURMU 104 553 0 0 0 0 104 553 2212 0.000 553 0.000
19 MALTI DEVI 124 629 13 60 0 0 137 689 2880 0.000 720 0.000
20 MD AHIYA 178 1070 0 0 0 0 178 1070 4280 0.000 1070 0.000
21 MD RAFIK 171 934 10 48 0 0 181 982 4016 0.000 1004 0.000
22 MD SAKLEN ANWAR 111 585 0 0 0 0 111 585 2340 0.000 585 0.000
23 MD SHAHID SHAHANWAZ 140 704 11 42 0 0 151 746 3124 0.000 781 0.000
24 MD SHAHNWAJ AHAMAD 214 1150 14 60 0 0 228 1210 4992 0.000 1248 0.000
25 MOTILAL SAH 280 1271 8 45 34 125 322 1441 5308 0.000 1327 0.000
26 NAZMA BEGUM 101 380 0 0 0 0 101 380 1520 0.000 380 0.000
27 NOGIN KUMAR LAL 77 342 0 0 0 0 77 342 1368 0.000 342 0.000
28 NOUSHAD ALI 154 985 0 0 0 0 154 985 3940 0.000 985 0.000
29 OM PRAKASH LACHHIRAMKA 96 403 0 0 0 0 96 403 1612 0.000 403 0.000
30 P C YADAV 120 611 10 44 0 0 130 655 2724 0.000 681 0.000
31 PANKAJ KUMAR MURMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
32 PAWAN KUMAR VARNWAL 88 425 0 0 0 0 88 425 1700 0.000 425 0.000
33 PDMA DEVI 223 1158 17 62 0 0 240 1220 5108 0.000 1277 0.000
34 RAJESH KUMAR GUPTA 115 676 14 65 0 0 129 741 3096 0.000 774 0.000
35 SHABANA YASMIN 152 841 14 64 0 0 166 905 3756 0.000 939 0.000
36 SHAKIB PRAVEJ 189 896 13 50 0 0 202 946 3948 0.000 987 0.000
37 SHAKUNTALA DEVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
38 SHANTI DEVI 255 1053 3 11 10 54 268 1118 4296 0.000 1074 0.000
39 SHELENDRA NATH SINGH 112 556 0 0 0 0 112 556 2224 0.000 556 0.000
40 SHRIMATI ANNPURNA DEVI 120 562 0 0 0 0 120 562 2248 0.000 562 0.000
41 SHRIMATI PARWATI DEVI 149 771 7 28 0 0 156 799 3280 0.000 820 0.000
42 SHYAM SUNDAR SHARMA 229 1199 13 58 0 0 242 1257 5160 0.000 1290 0.000
43 suman devi modi 111 569 0 0 0 0 111 569 2276 0.000 569 0.000
44 USMAN ANSARI 219 1104 20 86 0 0 239 1190 4976 0.000 1244 0.000
45 VASUDEV THAKUR 155 831 13 60 0 0 168 891 3688 0.000 922 0.000
46 VIJAY KUMAR PANDE 136 565 0 0 0 0 136 565 2260 0.000 565 0.000
Total 6166 31042 250 1086 52 207 6468 32335 131168 0 32792 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024