PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GODDA)(Block : Sundarpahari)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 md rasik ansari 211 1033 22 47 25 61 258 1141 4752 4144.000 1188 1036.000
2 amal pd ram 289 1152 80 126 46 100 415 1378 6852 5630.000 1713 1390.000
3 Anil kumar sah 366 1502 48 86 51 144 465 1732 7348 5940.000 1837 1484.000
4 Arjun giri s h g bargo 79 384 34 84 3 11 116 479 2488 1867.000 622 458.000
5 beli baha s h g barapuro 220 978 23 72 39 97 282 1147 4556 4260.000 1139 1065.000
6 Chand mahila s h g Bansjori 259 1230 47 107 27 79 333 1416 6236 5804.000 1559 1451.000
7 Chitrichotu mahila mandal Bokrabandh 67 339 47 101 11 31 125 471 2672 2232.000 668 558.000
8 dinesh hansda 33 82 2 11 3 6 38 99 384 0.000 96 0.000
9 Firasat miya 142 817 46 81 34 73 222 971 4556 4216.000 1139 1054.000
10 FULLBARI PUP MAHILA MANDAL 0 0 0 0 2 10 2 10 0 0.000 0 0.000
11 grih laxmi s h g ghatiyari 184 907 10 38 31 89 225 1034 3908 3736.000 977 934.000
12 guru marandi 152 592 63 174 18 35 233 801 4132 3704.000 1033 926.000
13 hemlal tuddu 310 1532 20 31 7 19 337 1582 6680 6276.000 1670 1569.000
14 Jaliya Pahariya 143 588 19 44 1 2 163 634 2884 2512.000 721 632.000
15 jatan soren 492 2355 87 138 28 80 607 2573 11852 10292.000 2963 2573.000
16 JIRLEE S H G CHAMDARE 3 12 0 0 4 6 7 18 48 0.000 12 0.000
17 Kagaj baha s h g chatra 133 659 35 68 5 17 173 744 3616 3032.000 904 758.000
18 Kaish bagan mahila mandal jiyajori 274 1134 43 55 22 49 339 1238 5740 5044.000 1435 1223.000
19 kapil dev soren 200 885 13 45 13 50 226 980 3904 3484.000 976 871.000
20 kripa s h g pipra 64 305 31 68 5 9 100 382 2088 1680.000 522 420.000
21 lili baha s h g barapuro 240 858 1 5 25 55 266 918 3460 2772.000 865 695.000
22 Lukas hembram 234 1218 48 95 36 106 318 1419 6216 5160.000 1554 1290.000
23 ma durga s h g kohwadhav 153 650 32 96 14 39 199 785 3496 3056.000 874 764.000
24 mangal marandi 211 904 5 7 7 20 223 931 3756 3456.000 939 864.000
25 Mata mariyam mahila mandal 537 2021 26 95 41 104 604 2220 8812 7492.000 2203 1873.000
26 MD MUKTAR ANSARI 174 723 31 68 10 26 215 817 3760 3139.000 940 776.000
27 MIHILA SABHA BARA SINDARI 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0.000 0 0.000
28 Mo sunder phari B 0 0 992 3258 1 1 993 3259 34720 28055.000 0 0.000
29 Mo Sunder phari C 1 2 957 3857 0 0 958 3859 33503 22161.000 2 7.000
30 MO SUNDERPAHARI 4 4 983 3769 0 0 987 3773 34421 28224.000 4 14.000
31 Mo Sunderphari A 1 2 1065 3770 0 0 1066 3772 37283 12593.000 2 28.000
32 monalal hansda 182 869 160 357 22 63 364 1289 7956 6348.000 1989 1587.000
33 MOSMAT TALA KISKU 11 58 67 204 77 227 155 489 2108 1932.000 527 483.000
34 moti pd sah 223 959 42 95 17 41 282 1095 5016 4612.000 1254 1153.000
35 MUBARAK SHG GHATIYARI 141 627 3 4 50 170 194 801 2592 2412.000 648 603.000
36 MUSKAN S H G GORADIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
37 prabhatara s h g tilaypara 52 208 12 12 8 23 72 243 1168 788.000 292 197.000
38 rajendra pd ram 168 758 85 169 35 79 288 1006 5412 4520.000 1353 1123.000
39 rameshwar tuddu 481 2208 33 70 67 184 581 2462 9756 8072.000 2439 2019.000
40 rupayan mahila mandal chandana 306 1307 75 305 23 49 404 1661 7328 6694.000 1832 1672.000
41 saniram marandi 216 1045 67 127 33 105 316 1277 6056 5388.000 1514 1347.000
42 sanjay kumar pal 391 1691 26 104 19 59 436 1854 7492 7044.000 1873 1761.000
43 sarita devi 114 363 80 124 31 81 225 568 3692 3036.000 923 766.000
44 sarswati mahila mandal damruhat 122 477 44 57 55 107 221 641 3140 2492.000 785 623.000
45 SHIV SANKAR SOREN 227 904 5 8 21 53 253 965 3756 3552.000 939 888.000
46 sonali murmu mahila mandal nadopara 129 491 164 475 42 120 335 1086 6556 4650.000 1639 1145.000
47 subal chandra mandal 241 1021 32 55 14 36 287 1112 4980 4108.000 1245 1027.000
48 suryamukhi s h g baradhamani 192 856 12 31 23 54 227 941 3760 3132.000 940 783.000
49 tatah pup mahila mandal madni 53 228 35 52 8 23 96 303 1892 1692.000 473 423.000
50 TULSHI S H G KUSHMAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
51 Vaidyanath datta 261 1212 15 51 2 3 278 1266 5268 4908.000 1317 1231.000
52 vimal hansda 201 949 22 41 4 15 227 1005 4412 3964.000 1103 991.000
53 visnu pd grihi 81 214 36 75 11 28 128 317 1864 780.000 466 191.000
Total 8968 39313 5825 18812 1072 2841 15865 60966 348327 270085 52108 44726
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023