PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GODDA)(Block : Sundarpahari)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 md rasik ansari 211 1033 22 47 0 0 233 1080 4748 0.000 1187 0.000
2 amal pd ram 311 1188 80 126 0 0 391 1314 6992 0.000 1748 0.000
3 Anil kumar sah 388 1553 48 89 0 0 436 1642 7556 0.000 1889 0.000
4 Arjun giri s h g bargo 79 384 34 84 0 0 113 468 2488 0.000 622 0.000
5 beli baha s h g barapuro 228 992 23 72 0 0 251 1064 4612 0.000 1153 0.000
6 Chand mahila s h g Bansjori 261 1230 47 109 0 0 308 1339 6236 0.000 1559 0.000
7 Chitrichotu mahila mandal Bokrabandh 67 339 47 101 0 0 114 440 2672 0.000 668 0.000
8 dinesh hansda 33 82 2 11 0 0 35 93 384 0.000 96 0.000
9 Firasat miya 146 823 46 82 0 0 192 905 4580 0.000 1145 0.000
10 FULLBARI PUP MAHILA MANDAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
11 grih laxmi s h g ghatiyari 193 930 10 38 0 0 203 968 4000 0.000 1000 0.000
12 guru marandi 153 538 63 151 0 0 216 689 3916 0.000 979 0.000
13 hemlal tuddu 310 1534 20 31 0 0 330 1565 6696 0.000 1674 0.000
14 Jaliya Pahariya 143 587 19 44 0 0 162 631 2880 0.000 720 0.000
15 jatan soren 501 2374 87 138 0 0 588 2512 11932 0.000 2983 0.000
16 JIRLEE S H G CHAMDARE 3 12 0 0 0 0 3 12 48 0.000 12 0.000
17 Kagaj baha s h g chatra 137 666 35 68 0 0 172 734 3644 0.000 911 0.000
18 Kaish bagan mahila mandal jiyajori 285 1149 43 55 0 0 328 1204 5800 0.000 1450 0.000
19 kapil dev soren 202 894 13 45 0 0 215 939 3940 0.000 985 0.000
20 kripa s h g pipra 69 314 31 68 0 0 100 382 2124 0.000 531 0.000
21 lili baha s h g barapuro 244 864 1 5 0 0 245 869 3484 0.000 871 0.000
22 Lukas hembram 248 1239 48 95 0 0 296 1334 6300 0.000 1575 0.000
23 ma durga s h g kohwadhav 162 670 32 96 0 0 194 766 3576 0.000 894 0.000
24 mangal marandi 213 908 5 7 0 0 218 915 3772 0.000 943 0.000
25 Mata mariyam mahila mandal 562 2076 26 95 0 0 588 2171 9032 0.000 2258 0.000
26 MD MUKTAR ANSARI 174 724 31 68 0 0 205 792 3764 0.000 941 0.000
27 MIHILA SABHA BARA SINDARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
28 Mo sunder phari B 0 0 991 3251 0 0 991 3251 34685 0.000 0 0.000
29 Mo Sunder phari C 1 2 957 3786 0 0 958 3788 33503 0.000 2 0.000
30 MO SUNDERPAHARI 4 4 983 3640 0 0 987 3644 34421 0.000 4 0.000
31 Mo Sunderphari A 1 2 1065 3767 0 0 1066 3769 37283 0.000 2 0.000
32 monalal hansda 199 917 160 357 0 0 359 1274 8148 0.000 2037 0.000
33 MOSMAT TALA KISKU 78 248 67 204 0 0 145 452 2868 0.000 717 0.000
34 moti pd sah 230 977 42 95 0 0 272 1072 5084 0.000 1271 0.000
35 MUBARAK SHG GHATIYARI 144 636 3 4 0 0 147 640 2628 0.000 657 0.000
36 MUSKAN S H G GORADIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
37 prabhatara s h g tilaypara 57 224 12 12 0 0 69 236 1232 0.000 308 0.000
38 rajendra pd ram 191 803 85 169 0 0 276 972 5592 0.000 1398 0.000
39 rameshwar tuddu 528 2326 33 71 0 0 561 2397 10228 0.000 2557 0.000
40 rupayan mahila mandal chandana 323 1331 75 303 0 0 398 1634 7424 0.000 1856 0.000
41 saniram marandi 244 1132 67 127 0 0 311 1259 6404 0.000 1601 0.000
42 sanjay kumar pal 393 1524 26 99 0 0 419 1623 6824 0.000 1706 0.000
43 sarita devi 123 358 80 112 0 0 203 470 3672 0.000 918 0.000
44 sarswati mahila mandal damruhat 159 539 44 57 0 0 203 596 3388 0.000 847 0.000
45 SHIV SANKAR SOREN 232 912 5 8 0 0 237 920 3788 0.000 947 0.000
46 sonali murmu mahila mandal nadopara 144 547 164 475 0 0 308 1022 6780 0.000 1695 0.000
47 subal chandra mandal 247 1013 32 54 0 0 279 1067 4948 0.000 1237 0.000
48 suryamukhi s h g baradhamani 203 882 12 31 0 0 215 913 3864 0.000 966 0.000
49 tatah pup mahila mandal madni 56 233 35 52 0 0 91 285 1912 0.000 478 0.000
50 TULSHI S H G KUSHMAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
51 Vaidyanath datta 261 1209 15 51 0 0 276 1260 5256 0.000 1314 0.000
52 vimal hansda 202 951 22 41 0 0 224 992 4420 0.000 1105 0.000
53 visnu pd grihi 81 214 36 75 0 0 117 289 1864 0.000 466 0.000
Total 9424 40087 5824 18566 0 0 15248 58653 351392 0 52883 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024