PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GODDA)(Block : Godda (NP))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ABHAY KUMAR 150 721 2 6 12 43 164 770 2940 2876.000 735 719.000
2 amar nath sah 252 1139 14 56 22 52 288 1247 4948 4804.000 1237 1201.000
3 anirudh pandit 178 766 5 14 19 55 202 835 3204 2560.000 801 640.000
4 anita kumari 80 370 9 35 20 62 109 467 1732 1588.000 433 397.000
5 birendra pd sah 51 236 5 17 10 33 66 286 1084 492.000 271 123.000
6 dilip kr parsuramka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
7 Eekta SHG Ambadkar Nagar 130 583 0 0 9 21 139 604 2332 1500.000 583 375.000
8 gadadhar pd yadav 161 710 2 5 35 113 198 828 2896 2592.000 724 648.000
9 Hajratimam husen SHG masjid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
10 KANHAIYA KUMAR 149 649 1 4 39 129 189 782 2624 2320.000 656 580.000
11 kanhaya pd gupta 189 772 13 45 36 111 238 928 3452 3376.000 863 844.000
12 khaja SHG Asanabani 132 569 4 13 45 149 181 731 2388 2376.000 597 594.000
13 KHAWAJA GARIB NAWAJ S H G 93 448 0 0 9 36 102 484 1792 1440.000 448 360.000
14 ma durga s h g ratoura 86 391 3 9 6 20 95 420 1644 1368.000 411 342.000
15 MAA SINGWAHINI S H G SHIVPUR 154 677 2 9 35 98 191 784 2764 2756.000 691 689.000
16 MAHA LAXMI S H G GULJARBAJ 102 459 1 4 5 16 108 479 1864 1592.000 466 398.000
17 Mahila uthan SHG Asanbani 109 571 2 5 24 91 135 667 2340 2168.000 585 542.000
18 Maina vishhari SGH chaprasitola 80 353 0 0 3 11 83 364 1412 1220.000 353 305.000
19 MANGAL S H G TILAKNAGAR 170 596 3 3 33 98 206 697 2468 2236.000 617 559.000
20 MD ANWAR ALI 93 411 1 4 5 23 99 438 1672 1632.000 418 408.000
21 MD LALU MIYA 73 335 0 0 26 104 99 439 1340 1184.000 335 296.000
22 md manjar alam 273 1263 10 41 63 213 346 1517 5332 5228.000 1333 1307.000
23 MD MISTAR 117 556 6 22 7 27 130 605 2392 2420.000 598 605.000
24 MD MOHASIM 92 356 0 0 2 4 94 360 1424 1388.000 356 352.000
25 MD NAIMUDDIN 95 483 0 0 2 6 97 489 1932 1940.000 483 485.000
26 Md Najir Ansari 166 850 17 43 32 113 215 1006 3876 3556.000 969 889.000
27 MD SHUJAT ALI 86 350 0 0 13 44 99 394 1400 1124.000 350 281.000
28 MD SOHRAB 94 408 3 12 11 27 108 447 1716 1704.000 429 426.000
29 nageshar purbay 195 857 11 34 23 63 229 954 3736 3684.000 934 921.000
30 sachidanand shukla 205 881 15 46 48 137 268 1064 3944 3868.000 986 954.000
31 SAIYAD MANIRUDDIN 80 412 6 26 8 20 94 458 1812 2256.000 453 566.000
32 sambhu pd sah 93 445 10 37 10 29 113 511 2060 1656.000 515 414.000
33 Sandhiya SHG Gangta Khurd 76 317 1 1 19 44 96 362 1296 1048.000 324 260.000
34 Saraswati SHG Godighat 145 539 1 1 19 51 165 591 2184 1856.000 546 464.000
35 sarsawati devi 302 1281 5 18 78 247 385 1546 5264 5116.000 1316 1279.000
36 Shiv parwati SHG Routara 101 455 0 0 7 25 108 480 1820 1464.000 455 366.000
37 shiv pd ramdas 143 609 0 0 3 8 146 617 2436 2204.000 609 551.000
38 suresh rabidas 171 794 15 39 42 124 228 957 3596 3356.000 899 839.000
39 sushil kr 190 887 3 9 17 56 210 952 3632 3220.000 908 805.000
40 vijay kumar sharma 144 669 2 7 21 88 167 764 2732 2352.000 683 588.000
41 Vivash kumar 171 842 9 29 7 23 187 894 3620 3340.000 905 835.000
42 Wd Mallika raut 158 743 10 48 26 83 194 874 3252 2864.000 813 716.000
Total 5529 24753 191 642 851 2697 6571 28092 104352 95724 26088 23923
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023