PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SAHEBGANJ)(Block : Sahibganj)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 Sangita Mahila SHG Shobhanpur Bhatta 166 794 14 54 15 56 195 904 3568 3251.970 892 801.980
2 Abdul Hannan 409 2250 65 331 22 78 496 2659 10820 10107.980 2705 2523.000
3 Abdul Rahman 261 1500 36 209 39 135 336 1844 7008 6928.000 1752 1722.990
4 Adarsh Samiti SHG Kishan Prasad 118 511 29 109 11 27 158 647 2856 2784.000 714 691.000
5 Ashish Ranjan Gupta 249 1309 59 184 38 111 346 1604 6888 6628.000 1722 1654.000
6 Barjahan Ali 425 2362 33 172 21 115 479 2649 10372 10200.000 2593 2496.000
7 Basukinath Yadav 151 763 85 318 35 98 271 1179 5432 5116.000 1358 1279.000
8 Bijay Chandra Sah 253 1412 50 166 25 65 328 1643 7048 6507.660 1762 1622.740
9 Brihaspati Kumar Sharma 274 1290 92 391 134 489 500 2170 7736 7199.990 1934 1765.000
10 Dugadh Sala Mahila SHG Godhi Tola 151 931 9 21 3 14 163 966 3976 3891.960 994 970.000
11 Gay Palan Mahila SHG Barikodar Janna 128 657 16 98 19 72 163 827 3076 2866.920 769 726.000
12 Gay Palan Mahila SHG Mukad Tola 171 752 21 126 59 187 251 1065 3596 3096.000 899 753.000
13 Gopal Prasad Sah 152 842 47 202 34 126 233 1170 4684 4264.000 1171 1066.000
14 Gramin Mahila vikash samiti Badi kodarjanna Ganga Prasad East Middil 160 811 27 152 19 65 206 1028 4000 3760.000 1000 931.000
15 Gramin Mahila Vikash Samiti Bari Kodarjanna Hajipur East 205 892 52 262 37 91 294 1245 5024 4921.000 1256 1235.000
16 Gramin Mahila Vikash SHG Chhoti Kodarjanna 369 1798 21 98 29 125 419 2021 7780 7365.960 1945 1836.480
17 Gramin Vikas Samiti SHG Kishan Prasad 107 577 24 56 2 5 133 638 2980 2787.900 745 696.970
18 Jai Bhavani Swyam Sahayata Samuh 261 1417 43 112 33 92 337 1621 6872 6581.690 1718 1641.980
19 Janardhan Ravidas 221 1108 39 183 29 98 289 1389 5524 5132.000 1381 1283.000
20 JAY MAA SARSWATI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 278 1293 4 9 113 418 395 1720 5284 4599.620 1321 1145.590
21 Kailash Ravidas 615 3768 58 290 26 92 699 4150 16696 16232.000 4174 4050.000
22 Kapil Dev Das 207 1074 54 240 94 301 355 1615 5808 5022.010 1452 1247.000
23 Kishan SHG Rampur 149 784 43 170 10 17 202 971 4340 4140.000 1085 1033.000
24 Lakshmi SHG Lalbathani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
25 Lakshmi SHG Sobhanpur Bhatta 136 533 49 205 35 115 220 853 3504 3320.000 876 806.000
26 Loknath Yadav 164 1003 16 64 9 31 189 1098 4460 3203.510 1115 802.730
27 MAA AMBE SHG 239 1451 50 145 53 154 342 1750 7204 6974.510 1801 1740.490
28 Mahesh Malik 338 1630 21 88 104 284 463 2002 7108 6772.000 1777 1677.000
29 Mahila Samiti Mahadevganj 103 543 23 92 17 62 143 697 2816 2535.000 704 629.000
30 Mahila SHG Bintola 276 1614 50 258 22 78 348 1950 7856 7371.950 1964 1832.910
31 Mahila Vikas Samiti SHG Kishan Prasad 212 1112 25 133 3 19 240 1264 5148 4378.970 1287 1092.000
32 Mata Samiti Choti Kodarjanna Naya Tola 323 1743 16 77 20 71 359 1891 7420 7099.980 1855 1749.400
33 Mata SHG Mahadeoganj 317 2019 31 163 80 368 428 2550 8944 8843.980 2236 2199.000
34 Pradip kumar 217 1197 52 238 12 29 281 1464 6244 5804.000 1561 1451.000
35 PRAMOD KUMAR YADAV 136 581 38 181 19 62 193 824 3388 3324.000 847 823.000
36 Radhe Prasad Sah 123 601 20 63 44 82 187 746 2964 2888.000 741 703.000
37 Rajendra Prasad Sah 181 1118 85 358 26 83 292 1559 6852 6435.770 1713 1608.760
38 Rekha Devi Shivanand paswan 239 1311 55 176 56 175 350 1662 6784 6251.950 1696 1561.960
39 SAHIBGANJ MO 0 0 3 17 1 1 4 18 105 105.000 0 0.000
40 Sanjay Kumar Mandal 402 2115 25 65 30 98 457 2278 9160 8738.000 2290 2169.000
41 Saraswati Samiti SHG Lalbathani 422 2029 31 149 29 106 482 2284 8984 7598.840 2246 1811.030
42 SAVITA DEVI 182 948 34 130 25 73 241 1151 4744 4611.960 1186 1138.840
43 Shambhu Nath Yadav 242 1238 23 84 14 51 279 1373 5596 5247.980 1399 1311.990
44 Shekh Jumman Ali 298 1730 25 72 26 106 349 1908 7620 7628.000 1905 1906.000
45 Sri Pashupati Yadav 167 849 44 193 22 55 233 1097 4628 4389.460 1157 1094.490
46 Sri Yogender mandal 164 793 13 26 35 125 212 944 3536 3026.000 884 747.990
47 Yuwa Nari Jal chajan SHG Nadhi Diyara 54 255 10 28 54 206 118 489 1300 1087.970 325 272.990
Total 10415 55308 1660 6958 1583 5311 13658 67577 267733 251021.49 66907 62299.31
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023