PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SAHEBGANJ)(Block : Mandro)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AADIWASI SHG 140 544 15 57 4 13 159 614 2596 2220.000 649 545.000
2 AJIT HANSDA 152 722 13 39 7 21 172 782 3252 2908.000 813 726.000
3 Archna Mahila Utthan Samiti Gandhinagar 236 1050 0 0 26 106 262 1156 4200 3921.270 1050 976.560
4 Ashok Kumar Sah 188 925 8 40 27 81 223 1046 3924 3724.000 981 921.300
5 Bali Ram Bhagat 197 937 0 0 8 35 205 972 3748 3358.900 937 820.240
6 Basuki Nath Bhagat 36 95 0 0 6 23 42 118 380 0.000 95 0.000
7 Bathal Self Help Group 130 510 17 72 1 1 148 583 2516 2307.990 629 573.000
8 Birsa Mahila Self Help Group Bachcha 148 607 0 0 0 0 148 607 2428 2168.000 607 535.000
9 Chhakku Murmu 135 629 0 0 6 15 141 644 2516 2236.000 629 538.000
10 Deep Narayan Sah 200 849 2 7 59 243 261 1099 3456 2884.000 864 714.980
11 Deepak Kumar Bunkar Samuh 88 464 12 31 6 24 106 519 2192 2004.000 548 499.000
12 Gramin Self Help Group Mahadevbaran 312 1255 11 24 50 177 373 1456 5332 4616.590 1333 1132.500
13 HIRAMUNI TUDU 267 1112 6 20 75 302 348 1434 4616 4119.990 1154 1025.960
14 Janni Self Help Group Bochahi 262 1379 45 149 8 36 315 1564 0 0.000 0 0.000
15 Jharkhand Mahila Self Helf Group 171 838 0 0 0 0 171 838 3352 3227.870 838 801.820
16 Jiwan Jyoti Self Help Group 139 612 0 0 11 33 150 645 2448 2420.000 612 604.990
17 Jiwan Sathi Self Help Group Karala 88 435 17 39 9 25 114 499 0 0.000 0 0.000
18 Jyoti Self Help Group Bada Kendua 127 497 0 0 3 5 130 502 1988 1816.000 497 449.000
19 KAPIL DEV BHAGAT 415 1838 15 46 144 562 574 2446 7772 6690.350 1943 1637.000
20 Krishn Kumar Choudhri 172 719 0 0 8 26 180 745 2876 2648.000 719 659.000
21 Lok Hit Mahila Self Help Group 131 558 0 0 3 10 134 568 2232 1975.000 558 491.980
22 Maa Durga Swyam Sahayata Samuh Kouri Khutona 122 517 1 2 1 2 124 521 2096 1848.000 524 458.000
23 Maa Tara Self Help Group Ambadiha 121 526 16 38 15 39 152 603 2552 1808.000 638 438.000
24 Mahila Kalyan Self Help Group 213 836 0 0 13 41 226 877 3344 2467.750 836 608.860
25 Mahila Samiti Shri Ram Chouki 154 728 7 20 37 136 198 884 3108 2783.600 777 667.610
26 Mahila Vikas Samiti RanguKita 147 687 0 0 7 31 154 718 2748 2476.000 687 617.000
27 Mahila Vikas Self Help Group Karla 0 0 0 0 3 8 3 8 0 0.000 0 0.000
28 MALOTI SHG 161 499 12 53 0 0 173 552 2332 1573.660 583 385.740
29 MANDRO MO 3 6 2047 7071 4 10 2054 7087 71669 71575.000 6 0.000
30 Manoj Kumar Jaiswal 113 454 4 7 31 99 148 560 1928 1339.150 482 334.350
31 Marshal Dahar Self Help Group BaraBetona 206 860 14 45 8 29 228 934 3832 3455.990 958 860.990
32 Mata Samiti Solbandha 206 927 0 0 54 185 260 1112 3708 3721.900 927 888.860
33 MD SAMSUL ANSARI 185 1030 30 102 22 88 237 1220 4960 4864.000 1240 1214.000
34 Md Shahjad 1 7 0 0 9 36 10 43 0 0.000 0 0.000
35 Nari Utthan Self Help Group Bartalla Nayatola 235 1042 0 0 42 135 277 1177 4168 3853.380 1042 959.250
36 Nayala Self Help Group 179 1024 26 69 11 55 216 1148 4824 4374.040 1206 1081.370
37 Pawan Kumar Jayswal 410 2032 68 225 27 82 505 2339 16808 15086.260 4202 3686.030
38 Prabhu Self Help Group 86 479 0 0 8 32 94 511 1916 1862.060 479 465.000
39 Prem Chand Madaia 326 1449 32 84 18 66 376 1599 6720 6224.000 1680 1509.000
40 RANI SELF HELP GROUP 84 351 13 29 14 24 111 404 3984 3709.130 996 923.330
41 Rani Tudu 118 431 9 29 0 0 127 460 1976 1672.000 494 415.990
42 Reginal Marandi 212 1103 26 65 15 56 253 1224 5140 4907.310 1285 1223.900
43 Sadhu Ram Hansda 304 1512 0 0 26 100 330 1612 6048 0.000 1512 0.000
44 Samual Soren 274 1117 8 27 35 112 317 1256 4692 3728.000 1173 927.990
45 Sanjay Kumar Bhagat 166 790 14 30 5 16 185 836 3548 2859.460 887 706.200
46 SANTOSH KUMAR BHAGAT 238 961 0 0 8 24 246 985 3844 3624.040 961 843.620
47 Saraswati Self Help Gruop Mathadih 223 1043 13 38 31 111 267 1192 4540 4135.580 1135 1020.950
48 Savita Malto 76 288 17 55 6 16 99 359 1628 1407.710 407 347.550
49 Sheela Tuddu 127 552 0 0 6 19 133 571 2208 2077.490 552 520.000
50 Shukdeo Prasad Jaiswal 198 888 15 31 6 18 219 937 3972 3568.000 993 858.000
51 Shyam Lal Hembram 107 499 8 18 3 14 118 531 2220 1903.890 555 462.640
52 SHYAM MALTO 96 446 18 58 3 16 117 520 2288 1679.000 572 420.000
53 Smt Kamalini Hembram 324 1464 27 82 95 277 446 1823 6612 5835.470 1653 1440.390
54 Smt Mariyam Murmu 312 1237 9 13 1 6 322 1256 5200 4705.920 1300 1148.790
55 Sri Basuki Prasad Bhagat 327 1443 58 145 27 85 412 1673 7396 6667.670 1849 1662.500
56 Sri Natthu Pahadiya 114 433 32 96 30 110 176 639 2628 1100.670 657 260.200
57 Sri Netaji Marandi 173 744 14 47 7 22 194 813 3368 3016.830 842 746.900
58 Sri Paras Rajak 221 885 20 67 22 62 263 1014 4100 3506.810 1025 866.210
59 Sri Pradhan Murmu 158 665 18 60 9 32 185 757 3164 2791.980 791 688.990
60 Sri Raju Malto 56 190 7 26 10 15 73 231 956 116.000 239 29.000
61 Sri Rupesh Choudhary 404 1851 16 31 42 136 462 2018 7852 7673.420 1963 1858.550
62 Sri SriNath Soren 188 875 0 0 0 0 188 875 3500 3111.060 875 774.130
63 Sri Tej Narayan Bhagat 106 412 0 0 9 40 115 452 1648 1439.830 412 348.690
64 Srimati Anita Devi 251 1123 0 0 12 40 263 1163 4492 4340.750 1123 1071.580
65 Surendra Malto 77 413 16 52 1 2 94 467 2100 1432.260 525 359.970
66 Surja Pahadiya 54 161 0 0 17 39 71 200 644 524.000 161 129.000
67 Uppal Vaha Self Help Group Bachcha 126 567 35 128 0 0 161 695 3248 2694.550 812 716.960
68 VIVEKANAND ROY 420 1922 12 30 11 24 443 1976 8024 7692.000 2006 1927.000
Total 12136 54044 2823 9397 1222 4228 16181 67669 309557 276479.58 59478 50524.42
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023