PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SAHEBGANJ)(Block : Mandro)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AADIWASI SHG 144 549 15 57 0 0 159 606 2616 2292.000 654 571.000
2 AJIT HANSDA 157 736 13 39 2 5 172 780 3308 3024.000 827 760.000
3 Archna Mahila Utthan Samiti Gandhinagar 236 1041 0 0 27 105 263 1146 4164 3962.770 1041 964.850
4 Ashok Kumar Sah 188 925 8 40 28 85 224 1050 3924 3851.990 981 963.000
5 Bali Ram Bhagat 197 932 0 0 8 36 205 968 3728 3378.900 932 832.360
6 Basuki Nath Bhagat 16 48 0 0 2 4 18 52 192 0.000 48 0.000
7 Bathal Self Help Group 131 513 17 72 1 1 149 586 2528 2336.000 632 581.000
8 Birsa Mahila Self Help Group Bachcha 148 605 0 0 1 4 149 609 2420 2112.000 605 525.000
9 Chhakku Murmu 138 642 0 0 3 8 141 650 2568 2352.000 642 588.000
10 Deep Narayan Sah 204 856 2 7 56 235 262 1098 3480 3100.000 870 769.000
11 Deepak Kumar Bunkar Samuh 89 466 12 31 5 21 106 518 2200 0.000 550 0.000
12 Gramin Self Help Group Mahadevbaran 318 1256 11 24 56 203 385 1483 5332 5243.360 1333 1295.280
13 HIRAMUNI TUDU 283 1172 6 20 59 239 348 1431 4856 4968.760 1214 1225.560
14 Janni Self Help Group Bochahi 264 1386 45 149 7 33 316 1568 0 0.000 0 0.000
15 Jharkhand Mahila Self Helf Group 171 838 0 0 0 0 171 838 3352 3196.000 838 799.000
16 Jiwan Jyoti Self Help Group 146 627 0 0 4 16 150 643 2508 2980.000 627 743.000
17 Jiwan Sathi Self Help Group Karala 91 431 17 38 6 18 114 487 0 0.000 0 0.000
18 Jyoti Self Help Group Bada Kendua 128 500 0 0 1 1 129 501 2000 1739.690 500 440.000
19 KAPIL DEV BHAGAT 428 1889 15 45 136 531 579 2465 7976 6976.000 1994 1751.650
20 Krishn Kumar Choudhri 174 723 0 0 7 23 181 746 2892 2755.570 723 684.550
21 Lok Hit Mahila Self Help Group 133 566 0 0 1 2 134 568 2264 2040.000 566 507.000
22 Maa Durga Swyam Sahayata Samuh Kouri Khutona 122 533 1 2 2 5 125 540 2160 1956.000 540 485.000
23 Maa Tara Self Help Group Ambadiha 131 553 16 38 5 12 152 603 2660 2072.000 665 503.000
24 Mahila Kalyan Self Help Group 215 842 0 0 11 33 226 875 3368 2385.930 842 583.320
25 Mahila Samiti Shri Ram Chouki 154 728 7 20 38 138 199 886 3108 2803.960 777 696.990
26 Mahila Vikas Samiti RanguKita 147 686 0 0 7 31 154 717 2744 2535.930 686 611.370
27 Mahila Vikas Self Help Group Karla 2 7 0 0 1 1 3 8 0 0.000 0 0.000
28 MALOTI SHG 161 498 12 51 0 0 173 549 2328 1744.100 582 419.020
29 MANDRO MO 6 13 2041 6994 1 3 2048 7010 71487 71435.000 13 0.000
30 Manoj Kumar Jaiswal 115 456 4 7 29 91 148 554 1936 515.540 484 128.750
31 Marshal Dahar Self Help Group BaraBetona 210 872 14 43 4 13 228 928 3880 3428.000 970 857.000
32 Mata Samiti Solbandha 216 951 0 0 44 143 260 1094 3804 3511.770 951 855.840
33 MD SAMSUL ANSARI 200 1086 29 100 9 41 238 1227 5156 5059.980 1289 1264.000
34 Md Shahjad 2 8 0 0 8 35 10 43 0 0.000 0 0.000
35 Nari Utthan Self Help Group Bartalla Nayatola 219 975 0 0 42 137 261 1112 3900 3707.880 975 926.910
36 Nayala Self Help Group 182 1034 26 69 9 49 217 1152 4864 4578.170 1216 1142.230
37 Pawan Kumar Jayswal 418 2048 68 225 23 72 509 2345 16900 15703.990 4225 3904.070
38 Prabhu Self Help Group 90 494 0 0 3 11 93 505 1976 1952.000 494 488.000
39 Prem Chand Madaia 334 1493 32 84 3 6 369 1583 6900 6560.000 1725 1639.970
40 RANI SELF HELP GROUP 90 361 13 29 9 14 112 404 4036 3788.010 1009 936.010
41 Rani Tudu 118 426 9 29 0 0 127 455 1956 1682.550 489 417.990
42 Reginal Marandi 212 1096 26 65 15 53 253 1214 5112 4044.000 1278 175.000
43 Sadhu Ram Hansda 303 1505 0 0 26 100 329 1605 6020 0.000 1505 0.000
44 Samual Soren 300 1118 9 28 8 34 317 1180 4724 3715.920 1181 930.910
45 Sanjay Kumar Bhagat 167 793 14 30 4 14 185 837 3564 2975.420 891 725.380
46 SANTOSH KUMAR BHAGAT 240 964 0 0 7 22 247 986 3856 3627.610 964 896.600
47 Saraswati Self Help Gruop Mathadih 229 1070 13 38 25 87 267 1195 4644 4622.760 1161 1155.720
48 Savita Malto 80 289 17 44 0 0 97 333 1632 1503.810 408 374.850
49 Sheela Tuddu 133 571 0 0 0 0 133 571 2284 2124.000 571 530.000
50 Shukdeo Prasad Jaiswal 201 897 15 31 3 6 219 934 4008 3528.000 1002 881.000
51 Shyam Lal Hembram 109 509 8 18 1 4 118 531 2260 2055.690 565 504.510
52 SHYAM MALTO 97 452 18 58 2 10 117 520 2312 2458.590 578 607.570
53 Smt Kamalini Hembram 376 1620 27 82 43 119 446 1821 7236 6459.340 1809 1625.520
54 Smt Mariyam Murmu 311 1231 9 13 1 6 321 1250 5176 4728.000 1294 1177.000
55 Sri Basuki Prasad Bhagat 370 1571 58 145 8 24 436 1740 7908 7118.850 1977 1756.810
56 Sri Natthu Pahadiya 143 538 32 96 1 5 176 639 3048 2287.520 762 581.850
57 Sri Netaji Marandi 178 746 14 47 2 2 194 795 3376 3251.990 844 803.600
58 Sri Paras Rajak 226 883 20 67 17 50 263 1000 4092 2269.900 1023 565.070
59 Sri Pradhan Murmu 158 659 18 60 9 32 185 751 3140 2839.980 785 721.990
60 Sri Raju Malto 56 190 7 26 11 18 74 234 956 636.000 239 159.000
61 Sri Rupesh Choudhary 411 1839 16 31 40 138 467 2008 7804 7980.750 1951 1968.450
62 Sri SriNath Soren 187 871 0 0 0 0 187 871 3484 3185.890 871 788.190
63 Sri Tej Narayan Bhagat 111 433 0 0 4 19 115 452 1732 1346.030 433 326.230
64 Srimati Anita Devi 254 1116 0 0 11 31 265 1147 4464 4325.570 1116 1077.390
65 Surendra Malto 78 415 16 52 0 0 94 467 2108 1588.000 527 401.000
66 Surja Pahadiya 69 197 0 0 2 3 71 200 788 704.000 197 173.000
67 Uppal Vaha Self Help Group Bachcha 126 556 35 126 1 2 162 684 3204 2784.000 801 695.980
68 VIVEKANAND ROY 423 1930 12 30 7 13 442 1973 8056 7724.000 2014 1927.000
Total 12464 54824 2817 9300 906 3197 16187 67321 312459 281615.47 60256 51389.34
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024