PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SAHEBGANJ)(Block : Taljhari)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 Alamuni Devi 96 450 54 147 6 11 156 608 3312 2996.000 828 738.000
2 Ambadiha Mahila Self Help Group 206 974 13 27 10 19 229 1020 4260 3837.980 1065 920.750
3 AMIT KUMAR PANDIT 210 1081 10 31 68 255 288 1367 4604 4512.000 1151 1116.000
4 Arti Mahila Self Help Group Hathigarh 107 573 19 65 13 52 139 690 2824 2760.000 706 688.000
5 Asaman Soren 115 543 32 93 10 32 157 668 3068 2592.000 767 648.000
6 Asara Mahila Bikas Samiti Chamdibedo 99 485 46 132 1 2 146 619 0 0.000 0 0.000
7 Aveli Mahila Vikash Self Help Group Bathani Pahar 176 608 11 16 21 65 208 689 2740 2416.040 685 593.040
8 Bakari Palan Udyog Samiti Badi Bhagiyamari 121 579 0 0 12 34 133 613 2316 1980.000 579 495.000
9 BAKRI PALAN UDHOG SAMITI NAYA TOLA 165 791 0 0 25 115 190 906 3164 3091.980 791 771.000
10 Basant Lal Ravidas 166 708 87 285 5 11 258 1004 5268 5151.070 1317 1283.310
11 Beli Swyam Sahayata Samuh Samaspur 158 695 0 0 4 12 162 707 2780 2455.930 695 618.760
12 Bhola Nath Chaurasiya 1 1 0 0 5 18 6 19 0 0.000 0 0.000
13 Biru Malto 28 118 55 177 8 34 91 329 2012 1792.000 503 443.000
14 Chandra Dev Malto 3 8 0 0 9 22 12 30 32 0.000 8 0.000
15 Chandra Mohan Mandal 341 1673 0 0 38 139 379 1812 6692 6299.950 1673 1565.900
16 CHHOTELAL PAHARIYA 123 599 0 0 4 17 127 616 2396 2186.980 599 546.410
17 DILIP KUMAR SAH 159 858 29 142 86 329 274 1329 4244 4144.000 1061 1022.010
18 Gay Palan Swyam Sahayata Samuh 264 1217 1 4 55 137 320 1358 4896 4651.990 1224 1160.990
19 Hariyar Bagavan Mahila Self Help Group Bada Durgap 98 419 0 0 2 8 100 427 1676 1223.990 419 302.990
20 Indira Gandhi Self Help Group Keshripahar 117 575 16 40 18 44 151 659 2748 2424.000 687 606.000
21 Jabra Pahadiya 236 1122 0 0 19 70 255 1192 4488 4334.420 1122 1078.160
22 Jagriti Self Help Group Darkala Pahad 184 949 16 50 84 306 284 1305 4244 4311.960 1061 1073.950
23 Jagriti Self Help Group Khatta Pani 154 513 0 0 10 32 164 545 2052 1727.290 513 436.980
24 Jagriti Self Help Group Mehndipokhar 110 466 0 0 13 49 123 515 1864 4015.750 466 1000.770
25 Jenga Uraon 213 988 11 27 37 131 261 1146 4260 4256.000 1065 1064.000
26 Juhi Self Help Samuh Brindavan 167 772 0 0 10 41 177 813 3088 2299.890 772 576.890
27 Kapil Malto 1 1 0 0 3 6 4 7 4 0.000 1 0.000
28 Kiran Mahila Vikash Samiti Chalpahar 100 362 35 61 1 4 136 427 2428 1518.170 607 387.000
29 Kishandev Rikhyasan 165 681 0 0 43 123 208 804 2724 2124.000 681 545.000
30 Kunvar Hansda 137 629 8 26 9 36 154 691 2740 2592.000 685 646.000
31 Lakhan Hembram 141 541 0 0 22 80 163 621 2164 1908.010 541 477.000
32 LAKHIRAM MALTO 170 845 21 78 32 106 223 1029 3968 3808.000 992 949.000
33 Lakshmi Self Help Group Bhagiyamari 183 871 0 0 60 209 243 1080 3484 3307.960 871 824.970
34 Lal Hansda 173 761 45 121 35 124 253 1006 4304 4060.000 1076 1007.000
35 MAA JAMNI SHG 195 931 0 0 12 51 207 982 3724 3544.000 931 874.000
36 Mahadev Pahadiya 133 569 0 0 12 36 145 605 2276 2172.000 569 543.000
37 Mahesh Prasad Gupta 156 632 7 17 54 192 217 841 2724 2651.640 681 661.550
38 Maheshwar Malto 117 483 41 111 7 30 165 624 3080 2992.000 770 743.000
39 Mahila Bakri Palan Udyog Samiti Maskalaiya 114 475 0 0 45 153 159 628 1900 2043.640 475 503.450
40 MAHILA SELF HELP GROUP FATEHPUR CHAPAL 107 515 0 0 5 14 112 529 2060 1904.000 515 473.980
41 Mahila Self Help Group Harinkol 226 965 17 51 27 81 270 1097 4340 3820.740 1085 923.060
42 MANGAL MURMU 185 869 54 169 55 234 294 1272 4988 4696.000 1247 1151.000
43 Manoj Kumar Chorasiya 209 810 97 242 47 171 353 1223 5956 5631.650 1489 1359.170
44 MARANGMAY HEMBRAM 261 1138 115 365 44 143 420 1646 11000 9755.000 2750 2434.000
45 Mariyam Marandi 204 994 31 114 5 19 240 1127 4844 692.000 1211 169.990
46 MD SHARIF ANSARI 150 576 0 0 6 15 156 591 2304 2204.000 576 551.000
47 Misa Pahariya 176 703 13 52 19 70 208 825 3176 2987.970 794 740.990
48 Naresh Prasad Yadav 144 653 0 0 42 134 186 787 2612 2535.650 653 624.000
49 Nimay Marandi 262 1347 3 8 50 178 315 1533 5472 4503.980 1368 1125.810
50 Phakir Chandra Rajak 202 953 19 68 19 43 240 1064 4344 3955.990 1086 971.000
51 Pragati Self Help Group Pokhariya 97 472 14 50 18 78 129 600 2280 522.000 570 127.990
52 Prakash Kumar Saha 243 1346 38 144 104 367 385 1857 6448 6199.190 1612 1548.850
53 Raj Kumar Ravidas 195 900 127 425 46 140 368 1465 7156 6721.790 1789 1673.990
54 RAMCHARAN MALTO 165 801 44 144 30 105 239 1050 4436 3855.960 1109 962.970
55 Ramesh Turi 127 601 37 109 5 18 169 728 3440 3220.000 860 805.000
56 Ramsay Soren 241 1039 7 29 16 63 264 1131 4352 6682.420 1088 1553.170
57 Sakal Hansda 292 1294 0 0 23 95 315 1389 5176 3562.110 1294 881.750
58 Santoshi Mata Self Help Group Minabazar 118 647 0 0 24 88 142 735 2588 0.000 647 0.000
59 Shanti Mahila Self Help Group Chengro 212 732 0 0 35 116 247 848 2928 2691.940 732 658.920
60 Shanti Mahila Vikas Samiti Bhatbhanga 137 573 13 31 6 17 156 621 2656 1904.400 664 455.590
61 Sikar Murmu 174 767 11 48 2 4 187 819 3376 0.000 844 0.000
62 SRI BADKA HEMBRAM 163 728 15 41 3 8 181 777 3332 3212.240 833 785.390
63 Sukara Malto 90 361 0 0 17 44 107 405 1444 1378.000 361 341.990
64 TALJHARI MO 28 61 3068 11349 57 133 3153 11543 107624 107556.000 61 30.000
65 Tapan Mandal 212 993 18 97 31 92 261 1182 4476 4519.300 1119 1121.570
66 Ujjwal Self Help Group Khattapani 159 604 0 0 20 70 179 674 2416 2252.000 604 556.000
67 Vikash Self Help Group Dhamdhamiya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
68 Yadu Uraon 125 574 0 0 3 12 128 586 2296 2231.990 574 556.000
Total 10506 47562 4298 15186 1667 5687 16471 68435 332068 307378.96 56172 49494.06
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023