PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SAHEBGANJ)(Block : Taljhari)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 Alamuni Devi 100 457 48 128 6 18 154 603 3172 2864.000 793 716.000
2 Ambadiha Mahila Self Help Group 206 978 13 27 13 31 232 1036 4276 3964.000 1069 978.000
3 AMIT KUMAR PANDIT 217 1099 10 31 80 306 307 1436 4676 4672.000 1169 1165.000
4 Arti Mahila Self Help Group Hathigarh 111 581 19 64 14 52 144 697 2856 2696.000 714 675.000
5 Asaman Soren 122 566 32 93 5 16 159 675 0 0.000 0 0.000
6 Asara Mahila Bikas Samiti Chamdibedo 100 487 46 132 0 0 146 619 0 0.000 0 0.000
7 Aveli Mahila Vikash Self Help Group Bathani Pahar 192 660 11 16 8 20 211 696 2948 2508.000 737 556.000
8 Bakari Palan Udyog Samiti Badi Bhagiyamari 123 587 0 0 11 31 134 618 2348 1948.000 587 487.000
9 BAKRI PALAN UDHOG SAMITI NAYA TOLA 165 796 0 0 25 110 190 906 3184 3216.000 796 803.000
10 Basant Lal Ravidas 193 804 91 297 4 9 288 1110 5764 5604.000 1441 1384.000
11 Beli Swyam Sahayata Samuh Samaspur 120 512 0 0 7 22 127 534 2048 1847.950 512 461.000
12 Bhola Nath Chaurasiya 3 7 0 0 1 4 4 11 0 0.000 0 0.000
13 Biru Malto 36 151 55 177 4 13 95 341 2144 1864.000 536 459.000
14 Chandra Dev Malto 10 25 0 0 4 14 14 39 100 0.000 25 0.000
15 Chandra Mohan Mandal 337 1659 0 0 45 165 382 1824 6636 6566.680 1659 1640.920
16 CHHOTELAL PAHARIYA 134 631 0 0 4 15 138 646 2524 2287.880 631 568.960
17 DILIP KUMAR SAH 167 887 29 140 79 300 275 1327 4360 4359.980 1090 1075.960
18 Gay Palan Swyam Sahayata Samuh 267 1223 1 4 58 145 326 1372 4920 4884.000 1230 1219.000
19 Hariyar Bagavan Mahila Self Help Group Bada Durgap 100 428 0 0 0 0 100 428 1712 1374.780 428 342.730
20 Indira Gandhi Self Help Group Keshripahar 121 587 16 40 15 37 152 664 2796 2464.000 699 616.000
21 Jabra Pahadiya 224 1050 0 0 7 23 231 1073 4200 4180.000 1050 1044.000
22 Jagriti Self Help Group Darkala Pahad 185 939 16 50 85 310 286 1299 4204 4104.000 1051 1026.000
23 Jagriti Self Help Group Khatta Pani 152 524 0 0 3 8 155 532 2096 1783.980 524 433.970
24 Jagriti Self Help Group Mehndipokhar 114 474 0 0 15 52 129 526 1896 1671.950 474 416.160
25 Jenga Uraon 224 1023 11 27 34 131 269 1181 4400 4296.000 1100 1075.000
26 Juhi Self Help Samuh Brindavan 170 783 0 0 9 39 179 822 3132 2440.000 783 574.000
27 Kapil Malto 4 7 0 0 1 2 5 9 28 0.000 7 0.000
28 Kiran Mahila Vikash Samiti Chalpahar 103 371 35 61 5 12 143 444 2464 1638.970 616 423.000
29 Kishandev Rikhyasan 164 677 0 0 44 127 208 804 2708 2459.000 677 595.000
30 Kunvar Hansda 145 657 8 26 1 4 154 687 2852 2624.000 713 654.000
31 Lakhan Hembram 148 570 0 0 21 70 169 640 2280 2124.000 570 527.000
32 LAKHIRAM MALTO 203 953 21 78 6 22 230 1053 4400 3820.000 1100 950.990
33 Lakshmi Self Help Group Bhagiyamari 188 886 0 0 55 192 243 1078 3544 3644.000 886 888.000
34 Lal Hansda 177 773 44 119 29 111 250 1003 4324 4384.000 1081 1090.000
35 MAA JAMNI SHG 202 958 0 0 13 54 215 1012 3832 3648.000 958 909.000
36 Mahadev Pahadiya 138 582 0 0 14 51 152 633 2328 2216.000 582 552.000
37 Mahesh Prasad Gupta 164 656 7 17 56 204 227 877 2820 2759.900 705 688.810
38 Maheshwar Malto 118 487 41 111 7 30 166 628 3096 3008.000 774 747.000
39 Mahila Bakri Palan Udyog Samiti Maskalaiya 110 455 0 0 44 149 154 604 1820 1815.510 455 442.020
40 MAHILA SELF HELP GROUP FATEHPUR CHAPAL 108 518 0 0 4 12 112 530 2072 1463.380 518 365.350
41 Mahila Self Help Group Harinkol 231 967 17 50 24 70 272 1087 4372 3463.980 1093 866.960
42 MANGAL MURMU 295 1416 66 209 52 225 413 1850 7512 7124.000 1878 1773.000
43 Manoj Kumar Chorasiya 274 1076 97 239 24 82 395 1397 7020 7112.000 1755 1778.000
44 MARANGMAY HEMBRAM 285 1211 115 364 29 96 429 1671 11300 10048.000 2825 2511.980
45 Mariyam Marandi 187 923 27 93 10 35 224 1051 4448 831.960 1112 208.000
46 MD SHARIF ANSARI 150 577 0 0 4 10 154 587 2308 2216.000 577 554.000
47 Misa Pahariya 181 717 13 52 14 52 208 821 3232 2840.000 808 671.000
48 Naresh Prasad Yadav 146 645 0 0 41 133 187 778 2580 2624.000 645 658.000
49 Nimay Marandi 267 1345 3 8 48 170 318 1523 5464 4820.000 1366 1203.000
50 Phakir Chandra Rajak 202 947 19 68 19 43 240 1058 4320 4000.000 1080 999.000
51 Pragati Self Help Group Pokhariya 34 133 2 6 13 48 49 187 588 128.000 147 31.030
52 Prakash Kumar Saha 258 1379 38 144 105 374 401 1897 6580 6267.700 1645 1566.600
53 Raj Kumar Ravidas 208 943 127 421 44 142 379 1506 7328 6887.980 1832 1709.990
54 RAMCHARAN MALTO 174 824 44 144 22 80 240 1048 4528 3419.980 1132 835.960
55 Ramesh Turi 129 606 37 109 3 11 169 726 3460 3308.000 865 827.000
56 Ramsay Soren 245 1046 7 29 12 43 264 1118 4380 4527.850 1095 1085.930
57 Sakal Hansda 311 1375 0 0 19 67 330 1442 5500 3303.170 1375 827.990
58 Santoshi Mata Self Help Group Minabazar 120 651 0 0 28 91 148 742 2604 2327.930 651 576.990
59 Shanti Mahila Self Help Group Chengro 221 755 0 0 29 100 250 855 3020 3143.990 755 783.000
60 Shanti Mahila Vikas Samiti Bhatbhanga 141 586 13 31 4 9 158 626 2708 2363.950 677 575.960
61 Sikar Murmu 173 758 11 48 3 9 187 815 3340 2651.970 835 640.020
62 SRI BADKA HEMBRAM 165 725 15 41 6 19 186 785 3320 3158.950 830 766.520
63 Sukara Malto 97 376 0 0 11 35 108 411 1504 1404.000 376 350.990
64 TALJHARI MO 109 252 3132 11190 9 21 3250 11463 110628 107758.000 252 42.000
65 Tapan Mandal 225 1028 18 97 27 79 270 1204 4616 4967.960 1154 1219.000
66 Ujjwal Self Help Group Khattapani 168 635 32 93 14 45 214 773 5700 5167.980 1425 1283.990
67 Vikash Self Help Group Dhamdhamiya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
68 Yadu Uraon 126 579 0 0 5 20 131 599 2316 2204.000 579 551.000
Total 10987 48943 4387 15074 1455 5020 16829 69037 339636 315273.31 57504 51445.78
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024