PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SAHEBGANJ)(Block : Pathna)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 Aadiwasi Mahila Sangras Swyam Sahayata Samuh shiva 167 792 51 157 0 0 218 949 4596 0.000 1149 0.000
2 AGNESH BASKI 175 818 9 16 0 0 184 834 3524 0.000 881 0.000
3 Amanual Tuddu 162 703 24 48 0 0 186 751 3484 0.000 871 0.000
4 AMEN SELF HELP GROUP 149 689 18 77 0 0 167 766 3260 0.000 815 0.000
5 Anant Lal Saha 382 1705 35 100 0 0 417 1805 7800 0.000 1950 0.000
6 Badri Prasad Saha 296 1386 21 89 0 0 317 1475 6132 0.000 1533 0.000
7 Bara Nand Lal Saha 213 945 0 0 0 0 213 945 3780 0.000 945 0.000
8 Bhima Malto 80 292 25 90 0 0 105 382 1868 0.000 467 0.000
9 Birnipupu Swaym Sahayata Samuh Borna Pahar 264 1487 24 67 0 0 288 1554 6620 0.000 1655 0.000
10 Bironika Marandi 97 491 12 37 0 0 109 528 2300 0.000 575 0.000
11 Chai Champa Bhutuk Baha Swyam Sahayata Samuh 229 1037 26 103 0 0 255 1140 4876 0.000 1219 0.000
12 Chand Taara Swyam Sahayata Samuh Talbadiya 264 1464 0 0 0 0 264 1464 5856 0.000 1464 0.000
13 Chhota Murmu 223 1046 22 49 0 0 245 1095 4800 0.000 1200 0.000
14 Chiniya Badam Swyam Sahayata Samuh Chhota Durgapur 296 1329 30 88 0 0 326 1417 6156 0.000 1539 0.000
15 Daso Marandi 233 1216 9 40 0 0 242 1256 5116 0.000 1279 0.000
16 Deepak Self Help Group Sitapahar 89 398 16 51 0 0 105 449 2040 0.000 510 0.000
17 Dhananjay Prasad Saha 372 1888 0 0 0 0 372 1888 7552 0.000 1888 0.000
18 Down Devi 186 748 20 73 0 0 206 821 3552 0.000 888 0.000
19 Even Mahila Swyam Sahayata Samuh Keshro 192 940 30 76 0 0 222 1016 4600 0.000 1150 0.000
20 Fani Bhushan Saha 196 935 0 0 0 0 196 935 3740 0.000 935 0.000
21 Gendaful Swyam Sahayata Samuh Kochpara 163 781 18 67 0 0 181 848 3628 0.000 907 0.000
22 Gharaonj Banchaw Mahila Samiti Sola Pokhar 184 784 7 11 0 0 191 795 3332 0.000 833 0.000
23 Girish Turi 345 1455 73 301 7 20 425 1776 7864 0.000 1966 0.000
24 Gopal Murmu KatahalBari 236 1109 44 122 0 0 280 1231 5668 0.000 1417 0.000
25 Gulab Ful Swyam Sahayata Samuh Bada Tegada 1 1 1 6 0 0 2 7 32 0.000 8 0.000
26 Gulab Ful Swyam Sahayata Samuh Chhota Ranga 236 1066 15 46 0 0 251 1112 4684 0.000 1171 0.000
27 Gyan Jyoti Swyam Sahayata Samuh Tilbhitta 311 1395 24 91 0 0 335 1486 6252 0.000 1563 0.000
28 Gyan Moti Swyam Sahayata Samuh Kendua 136 736 39 152 0 0 175 888 4036 0.000 1009 0.000
29 Gyan Prakash Swyam Sahayata Samuh Keshro 167 836 41 106 0 0 208 942 4492 0.000 1123 0.000
30 Hira Lal Bhagat 149 714 10 31 0 0 159 745 3136 0.000 784 0.000
31 Jaraful Self Help Group Chapande 96 458 23 51 0 0 119 509 2476 0.000 619 0.000
32 Jharkhand Joba Baha Swyam Sahayata Samuh Lakhipur 263 1006 29 103 0 0 292 1109 4836 0.000 1209 0.000
33 Jiwan Jyoti Swyam Sahayata Samuh Shivapahar 216 1031 41 112 0 0 257 1143 5272 0.000 1318 0.000
34 Kalyani Mahila Samiti Virajpur 36 154 19 87 0 0 55 241 1148 0.000 287 0.000
35 Kapurmuli Swyam Sahayata Samuh Modikola 142 652 11 22 0 0 153 674 2916 0.000 729 0.000
36 Lakshmi Swyam Sahayata Samuh Bara Durgapur 265 1273 14 39 0 0 279 1312 5484 0.000 1371 0.000
37 MAA MAHILA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 216 1042 30 110 0 0 246 1152 5008 0.000 1252 0.000
38 Mahila Utthan Samiti Vishanpur 254 1254 62 235 0 0 316 1489 6752 0.000 1688 0.000
39 Mahila Utthan Samiti Yadav Tola Digghi 210 979 4 14 0 0 214 993 4028 0.000 1007 0.000
40 Mahila Vikas Samiti Jhikitiya 201 870 39 146 0 0 240 1016 4572 0.000 1143 0.000
41 MAHILA VIKAS SWAYAM SAHAYATA SAMUH 86 344 38 113 0 0 124 457 2440 0.000 610 0.000
42 Manoj Das 192 859 71 255 0 0 263 1114 5424 0.000 1356 0.000
43 Marshal Dal Swyam Sahayata Samuh 21 87 2 7 0 0 23 94 404 0.000 101 0.000
44 Marshal Murmu 233 1170 46 132 0 0 279 1302 5968 0.000 1492 0.000
45 MATA BHAWANI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 159 800 18 56 0 0 177 856 3704 0.000 926 0.000
46 Md Ajmul Maula 285 1340 48 193 0 0 333 1533 6704 0.000 1676 0.000
47 Naresh Tuddu 248 1115 14 42 0 0 262 1157 4852 0.000 1213 0.000
48 Nogen Pandit 376 1842 57 154 0 0 433 1996 8964 0.000 2241 0.000
49 Panja Dari Nirman Mahila Samiti Aamgachhi 221 1153 0 0 0 0 221 1153 4612 0.000 1153 0.000
50 PATNA MO 73 184 1035 4244 0 0 1108 4428 36961 0.000 184 0.000
51 PATNA MO TWO 3 7 947 3597 0 0 950 3604 33173 0.000 7 0.000
52 Pushpa Mahila Swyam Sahayata Samuh Shahri 167 736 20 48 0 0 187 784 3504 0.000 876 0.000
53 RAJU GHOSH 116 577 6 21 0 0 122 598 2476 0.000 619 0.000
54 Roshni Swyam Sahayata Samuh Aathgama 124 635 14 37 0 0 138 672 2932 0.000 733 0.000
55 Sagen Sakam Mahila Swyam Sahayata Samuh Madhopara 244 1195 45 120 0 0 289 1315 6040 0.000 1510 0.000
56 Sajnaful Self Help Group Chapande 57 297 0 0 0 0 57 297 1188 0.000 297 0.000
57 SANJHLI SOREN 120 554 18 43 0 0 138 597 2720 0.000 680 0.000
58 Saulsaam Kisku 164 788 15 35 0 0 179 823 3572 0.000 893 0.000
59 SIRIL MARANDI 122 526 19 41 0 0 141 567 2636 0.000 659 0.000
60 Sonamuni Hansda 134 581 6 18 0 0 140 599 2492 0.000 623 0.000
61 Sri Guru Hembram 224 1078 20 51 0 0 244 1129 4872 0.000 1218 0.000
62 SUMIT KUMAR SAHA 169 841 0 0 0 0 169 841 3364 0.000 841 0.000
63 SURAJMUKHI SWAYAM SHAYATA SAMUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
64 Swayam Sahayata Samuh Talbariya 202 971 28 96 0 0 230 1067 4668 0.000 1167 0.000
65 Swetor Bunai Mahila Samiti Aam Gachhi 133 674 0 0 0 0 133 674 2696 0.000 674 0.000
66 Swyam Sahayata Sa muh Kushumpokhar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
67 Swyam Sahayata Samuh Baramahagama 235 1176 43 142 0 0 278 1318 5908 0.000 1477 0.000
68 Swyam Sahayata Samuh Chhota Mahagama 146 707 21 69 0 0 167 776 3416 0.000 854 0.000
69 Upel Baha Swyam Sahayata Samuh Chutiya 106 572 0 0 0 0 106 572 2288 0.000 572 0.000
Total 12452 58714 3447 12527 7 20 15906 71261 345246 0 68969 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024