PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SAHEBGANJ)(Block : Pathna)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 Aadiwasi Mahila Sangras Swyam Sahayata Samuh shiva 167 797 51 157 2 9 220 963 4616 4468.000 1154 1115.000
2 AGNESH BASKI 171 808 8 12 22 65 201 885 3456 3032.000 864 739.000
3 Amanual Tuddu 156 704 24 48 26 79 206 831 3488 2884.000 872 695.000
4 AMEN SELF HELP GROUP 128 618 18 77 26 84 172 779 2976 2816.000 744 668.000
5 Anant Lal Saha 375 1685 35 100 51 191 461 1976 7720 7688.000 1930 1920.000
6 Badri Prasad Saha 296 1395 21 88 93 334 410 1817 6168 6080.000 1542 1512.000
7 Bara Nand Lal Saha 209 937 0 0 27 96 236 1033 3748 3556.000 937 885.000
8 Bhima Malto 82 292 18 78 36 73 136 443 1672 1256.000 418 314.000
9 Birnipupu Swaym Sahayata Samuh Borna Pahar 253 1525 24 67 42 145 319 1737 6772 6676.000 1693 1666.000
10 Bironika Marandi 96 490 12 37 6 19 114 546 2296 2136.000 574 534.000
11 Chai Champa Bhutuk Baha Swyam Sahayata Samuh 221 1013 26 103 29 98 276 1214 4780 4480.000 1195 1086.000
12 Chand Taara Swyam Sahayata Samuh Talbadiya 263 1476 0 0 65 247 328 1723 5900 5588.000 1475 1373.000
13 Chhota Murmu 218 1035 22 49 11 41 251 1125 4756 4748.000 1189 1187.000
14 Chiniya Badam Swyam Sahayata Samuh Chhota Durgapur 292 1325 30 88 11 44 333 1457 6140 5464.000 1535 1362.000
15 Daso Marandi 233 1221 9 41 41 151 283 1413 5136 4972.000 1284 1230.000
16 Deepak Self Help Group Sitapahar 86 395 16 51 12 32 114 478 2028 1908.000 507 477.000
17 Dhananjay Prasad Saha 370 1896 0 0 38 158 408 2054 7584 7308.000 1896 1813.000
18 Down Devi 186 751 20 74 9 34 215 859 3564 3196.000 891 798.000
19 Even Mahila Swyam Sahayata Samuh Keshro 190 945 30 77 4 13 224 1035 4620 4464.000 1155 1111.000
20 Fani Bhushan Saha 192 932 0 0 39 124 231 1056 3728 3580.000 932 863.000
21 Gendaful Swyam Sahayata Samuh Kochpara 160 774 18 67 8 30 186 871 3600 3224.000 900 806.000
22 Gharaonj Banchaw Mahila Samiti Sola Pokhar 181 776 7 11 7 23 195 810 3300 2028.000 825 498.000
23 Girish Turi 161 705 28 118 15 47 204 870 7852 7308.000 1963 1762.000
24 Gopal Murmu KatahalBari 234 1107 44 122 25 75 303 1304 5660 5496.000 1415 1372.000
25 Gulab Ful Swyam Sahayata Samuh Bada Tegada 1 1 0 0 6 24 7 25 4 0.000 1 0.000
26 Gulab Ful Swyam Sahayata Samuh Chhota Ranga 225 1036 15 46 32 105 272 1187 4564 3332.000 1141 833.000
27 Gyan Jyoti Swyam Sahayata Samuh Tilbhitta 308 1408 24 92 74 258 406 1758 6304 5816.000 1576 1405.000
28 Gyan Moti Swyam Sahayata Samuh Kendua 135 733 39 159 49 177 223 1069 4024 3896.000 1006 963.000
29 Gyan Prakash Swyam Sahayata Samuh Keshro 165 840 41 106 11 32 217 978 4508 4232.000 1127 1048.000
30 Hira Lal Bhagat 143 706 10 31 13 37 166 774 3104 2480.000 776 608.000
31 Jaraful Self Help Group Chapande 88 442 23 51 5 12 116 505 2412 2160.000 603 538.000
32 Jharkhand Joba Baha Swyam Sahayata Samuh Lakhipur 246 960 29 103 68 211 343 1274 4652 4436.000 1163 1035.000
33 Jiwan Jyoti Swyam Sahayata Samuh Shivapahar 211 1027 41 113 49 181 301 1321 5256 4936.000 1314 1232.000
34 Kalyani Mahila Samiti Virajpur 32 141 19 89 10 41 61 271 1096 1040.000 274 252.000
35 Kapurmuli Swyam Sahayata Samuh Modikola 139 652 11 22 7 18 157 692 2916 2728.000 729 672.000
36 Lakshmi Swyam Sahayata Samuh Bara Durgapur 258 1251 14 39 20 63 292 1353 5396 5152.000 1349 1286.000
37 MAA MAHILA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 214 1048 29 110 83 274 326 1432 5004 4912.000 1251 1228.000
38 Mahila Utthan Samiti Vishanpur 253 1263 62 237 14 47 329 1547 6788 6288.000 1697 1565.000
39 Mahila Utthan Samiti Yadav Tola Digghi 209 988 4 14 4 13 217 1015 4064 3844.000 1016 959.000
40 Mahila Vikas Samiti Jhikitiya 197 859 39 146 31 86 267 1091 4528 3928.000 1132 970.000
41 MAHILA VIKAS SWAYAM SAHAYATA SAMUH 70 282 38 113 28 97 136 492 2192 1940.000 548 463.000
42 Manoj Das 188 845 70 256 40 128 298 1229 5340 4872.000 1335 1207.000
43 Marshal Dal Swyam Sahayata Samuh 21 87 2 7 0 0 23 94 404 220.000 101 55.000
44 Marshal Murmu 220 1115 46 135 32 126 298 1376 5748 5320.000 1437 1319.000
45 MATA BHAWANI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 159 802 18 56 6 15 183 873 3712 3508.000 928 877.000
46 Md Ajmul Maula 280 1363 48 205 21 61 349 1629 6796 6672.000 1699 1662.000
47 Naresh Tuddu 245 1111 14 42 18 65 277 1218 4836 4540.000 1209 1134.000
48 Nogen Pandit 366 1809 57 154 38 144 461 2107 8832 8424.000 2208 2076.000
49 Panja Dari Nirman Mahila Samiti Aamgachhi 221 1168 0 0 25 97 246 1265 4672 4540.000 1168 1125.000
50 PATNA MO 25 49 915 4128 30 66 970 4243 32221 31990.000 49 0.000
51 PATNA MO TWO 1 1 949 3719 0 0 950 3720 33219 33084.000 1 0.000
52 Pushpa Mahila Swyam Sahayata Samuh Shahri 163 730 20 48 17 62 200 840 3480 3116.000 870 774.000
53 RAJU GHOSH 115 574 6 21 20 66 141 661 2464 2268.000 616 567.000
54 Roshni Swyam Sahayata Samuh Aathgama 116 617 14 37 41 143 171 797 2860 2548.000 715 616.000
55 Sagen Sakam Mahila Swyam Sahayata Samuh Madhopara 245 1210 45 120 13 42 303 1372 6100 5732.000 1525 1426.000
56 Sajnaful Self Help Group Chapande 52 276 0 0 8 37 60 313 1104 1068.000 276 265.000
57 SANJHLI SOREN 120 556 18 43 6 19 144 618 2728 2376.000 682 590.000
58 Saulsaam Kisku 160 780 15 35 9 28 184 843 3540 3260.000 885 793.000
59 SIRIL MARANDI 113 502 19 41 64 205 196 748 2540 2296.000 635 574.000
60 Sonamuni Hansda 129 564 6 18 16 54 151 636 2424 2376.000 606 592.000
61 Sri Guru Hembram 221 1071 20 51 17 51 258 1173 4844 4288.000 1211 1072.000
62 SUMIT KUMAR SAHA 169 852 0 0 10 33 179 885 3408 3276.000 852 819.000
63 SURAJMUKHI SWAYAM SHAYATA SAMUH 184 754 44 181 4 13 232 948 0 0.000 0 0.000
64 Swayam Sahayata Samuh Talbariya 200 980 28 95 9 29 237 1104 4704 4588.000 1176 1111.000
65 Swetor Bunai Mahila Samiti Aam Gachhi 133 682 0 0 1 2 134 684 2728 2656.000 682 658.000
66 Swyam Sahayata Sa muh Kushumpokhar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
67 Swyam Sahayata Samuh Baramahagama 231 1169 43 143 42 148 316 1460 5880 5468.000 1470 1329.000
68 Swyam Sahayata Samuh Chhota Mahagama 143 699 21 70 75 284 239 1053 3384 3072.000 846 772.000
69 Upel Baha Swyam Sahayata Samuh Chutiya 105 577 0 0 1 3 106 580 2308 2060.000 577 515.000
Total 12139 58182 3317 12541 1712 5809 17168 76532 338648 319094 68352 62771
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023