PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SAHEBGANJ)(Block : Sahibganj (Nagar Parishad))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AARTI SHG 263 1242 0 0 0 0 263 1242 4968 0.000 1242 0.000
2 AASHA SELF HELP GROUP 170 803 1 2 0 0 171 805 3240 0.000 810 0.000
3 Abhay Kumar Sinha 126 637 28 127 0 0 154 764 3332 0.000 833 0.000
4 Adarsh Mahila Sansthan 216 949 0 0 0 0 216 949 3796 0.000 949 0.000
5 Anant Yadav 182 732 23 96 0 0 205 828 3572 0.000 893 0.000
6 Anita Dayal 75 301 0 0 0 0 75 301 1204 0.000 301 0.000
7 Anwar Ali Akbar Ali 131 643 0 0 0 0 131 643 2572 0.000 643 0.000
8 ARJUN BHAGAT 198 848 0 0 0 0 198 848 3392 0.000 848 0.000
9 Ashok Kumar Sah SAKROGARH 220 827 16 49 0 0 236 876 3756 0.000 939 0.000
10 Baba Self Help Group 220 1019 0 0 0 0 220 1019 4076 0.000 1019 0.000
11 BALRAM BHAGAT 211 1053 24 86 0 0 235 1139 4884 0.000 1221 0.000
12 Bhagwan Joshi 141 608 9 25 0 0 150 633 2684 0.000 671 0.000
13 BHOLE SHG 187 878 0 0 0 0 187 878 3512 0.000 878 0.000
14 Bimal Kr Gupta 155 687 8 22 0 0 163 709 2972 0.000 743 0.000
15 Binod Kumar choudhary 175 811 19 88 0 0 194 899 3776 0.000 944 0.000
16 Brindawan Paswan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
17 Chandan Paswan 74 321 0 0 0 0 74 321 1284 0.000 321 0.000
18 Dahia Tola Mahila Vikas Samitee 223 1041 0 0 0 0 223 1041 4164 0.000 1041 0.000
19 DURGA MAA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 74 305 0 0 0 0 74 305 1220 0.000 305 0.000
20 Ekta Commitee 172 794 24 92 0 0 196 886 3848 0.000 962 0.000
21 JAY BHAWANI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 109 457 4 7 0 0 113 464 1940 0.000 485 0.000
22 Jitendra Gupta 169 842 37 145 0 0 206 987 4404 0.000 1101 0.000
23 Koushlya Self Help Group 225 1095 63 248 0 0 288 1343 6144 0.000 1536 0.000
24 KUNAL TIWARI 144 662 0 0 0 0 144 662 2648 0.000 662 0.000
25 LAKSHMI SELF HELP GROUP 352 1727 19 42 0 0 371 1769 7440 0.000 1860 0.000
26 MAA BHAGWATI SHG 268 1435 16 45 0 0 284 1480 6188 0.000 1547 0.000
27 Maa Jagdamba Self Help Group 130 621 0 0 0 0 130 621 2484 0.000 621 0.000
28 Mahendra Paswan 100 484 60 230 0 0 160 714 3616 0.000 904 0.000
29 Mahila Bal Bikash Munch 144 724 39 155 0 0 183 879 3988 0.000 997 0.000
30 Mahila Bikas Samitee 110 399 26 99 4 12 140 510 2324 0.000 581 0.000
31 Mahila Uthan Samitee BangaliTola 151 705 22 79 0 0 173 784 3436 0.000 859 0.000
32 Mahila Utthan Samitee ghatRoad 84 316 10 35 0 0 94 351 1544 0.000 386 0.000
33 Mahipal Tanti 106 488 13 52 0 0 119 540 2316 0.000 579 0.000
34 MANOJ KUMAR CHOUDHARY 294 1258 9 23 0 0 303 1281 5284 0.000 1321 0.000
35 MANTLAL PASWAN 380 1893 34 108 0 0 414 2001 8524 0.000 2131 0.000
36 Mazhar Tola Mahila kalyan Samitee 112 530 0 0 0 0 112 530 2120 0.000 530 0.000
37 Md Jamiruddin 182 751 0 0 0 0 182 751 3004 0.000 751 0.000
38 Millat Comitee 178 734 17 59 0 0 195 793 3412 0.000 853 0.000
39 Mosmat Abhilasha Popali 182 779 0 0 0 0 182 779 3116 0.000 779 0.000
40 Mst Reshma 128 664 33 147 0 0 161 811 3580 0.000 895 0.000
41 Munilal Sah 265 1249 0 0 0 0 265 1249 4996 0.000 1249 0.000
42 Nageshwar Poddar 133 611 28 114 0 0 161 725 3228 0.000 807 0.000
43 Nav Jagaran Mahila Samitee 196 811 0 0 0 0 196 811 3244 0.000 811 0.000
44 NAV JIWAN SWAYAM SAHAYATA SAMUH 238 1030 6 17 0 0 244 1047 4288 0.000 1072 0.000
45 NIDHI SHG 115 564 0 0 0 0 115 564 2256 0.000 564 0.000
46 Nirbhoy Raj Khajanchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
47 Prabhu Nath Yadav 131 619 0 0 0 0 131 619 2476 0.000 619 0.000
48 Prathmik sahkari upbhokta bhandar 202 928 33 103 0 0 235 1031 4636 0.000 1159 0.000
49 RADHA SELF HELP GROUP 198 921 13 43 0 0 211 964 4048 0.000 1012 0.000
50 Raj Kumar 67 293 10 36 0 0 77 329 1452 0.000 363 0.000
51 RINKI SELF HELP GROUP 282 1360 0 0 0 0 282 1360 5440 0.000 1360 0.000
52 Sahayata Samuh 155 710 13 56 0 0 168 766 3204 0.000 801 0.000
53 SANDHYA DEVI 165 870 15 67 0 0 180 937 3900 0.000 975 0.000
54 SANGITA SAWAYAM SAHAYATA SAMUH 248 1303 37 132 0 0 285 1435 6248 0.000 1562 0.000
55 SANJAY PODDAR 133 680 18 86 0 0 151 766 3224 0.000 806 0.000
56 Santosh Kumar Sah 110 496 21 57 0 0 131 553 2572 0.000 643 0.000
57 Shankar Modi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
58 SHANKAR PRASAD JAYSAWAL 203 843 28 94 0 0 231 937 4156 0.000 1039 0.000
59 Shashi Kant Deby 51 208 11 49 0 0 62 257 1140 0.000 285 0.000
60 Shushila Devi 158 695 0 0 0 0 158 695 2780 0.000 695 0.000
61 Srimati mina devi 115 482 0 0 0 0 115 482 1928 0.000 482 0.000
62 Subodh Kumar 115 460 18 69 0 0 133 529 2344 0.000 586 0.000
63 Tanbir Alam 157 746 0 0 0 0 157 746 2984 0.000 746 0.000
64 UMASHANKAR URANW 102 456 10 31 0 0 112 487 2104 0.000 526 0.000
65 Umesh Patel 113 553 10 44 0 0 123 597 2492 0.000 623 0.000
66 Uttam Kr Jaiswal Bijay Kr Jaiswal 243 1044 13 42 0 0 256 1086 4540 0.000 1135 0.000
67 Vinod kumar sinha 148 693 38 158 0 0 186 851 3836 0.000 959 0.000
Total 10804 49688 876 3259 4 12 11684 52959 223280 0 55820 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024