PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : KHUNTI)(Block : Rania)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 BAGUN SAHU 140 712 122 421 0 0 262 1133 6264 0.000 1566 0.000
2 BETULAM MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 190 776 110 393 0 0 300 1169 6184 0.000 1546 0.000
3 BUDHNI MUNDAIN 55 301 98 357 0 0 153 658 3948 0.000 987 0.000
4 DHANESHWAR NAG 158 749 153 553 0 0 311 1302 7280 0.000 1820 0.000
5 FAGUCHIK BDAIK 94 451 85 333 0 0 179 784 4184 0.000 1046 0.000
6 FATIMA MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 288 1242 200 789 29 85 517 2116 10568 0.000 2642 0.000
7 GRAMODAYA MAHILA VIKAS SAMUH 161 771 90 373 0 0 251 1144 5604 0.000 1401 0.000
8 JAY GOVIND NAG 150 759 172 666 0 0 322 1425 7852 0.000 1963 0.000
9 JULTAN TOPNO 106 441 44 193 0 0 150 634 2996 0.000 749 0.000
10 JYOTI KUMAR KANSHI 91 401 105 365 0 0 196 766 4544 0.000 1136 0.000
11 KAMAL FUL MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 132 619 77 307 0 0 209 926 4632 0.000 1158 0.000
12 KANELI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 161 659 80 232 0 0 241 891 4876 0.000 1219 0.000
13 KHIRODHAR SINGH 148 747 139 464 0 0 287 1211 6880 0.000 1720 0.000
14 KISHOR SAHU 60 231 34 129 0 0 94 360 1876 0.000 469 0.000
15 KRISHNA MAHILA SAMUH 133 576 47 169 0 0 180 745 3620 0.000 905 0.000
16 LUTHAR BAGE 128 644 97 394 0 0 225 1038 5292 0.000 1323 0.000
17 MAYUR MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 164 785 119 369 0 0 283 1154 6472 0.000 1618 0.000
18 MERI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH KAINBANKI 176 856 74 274 0 0 250 1130 5496 0.000 1374 0.000
19 MILAN MAHILA VIKASH SWYAM SAHAYATA SAMUH 139 767 62 211 0 0 201 978 4804 0.000 1201 0.000
20 MO BIMLA DEVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
21 OM LAXMI MAHILA SAMITI 163 699 63 245 0 0 226 944 4560 0.000 1140 0.000
22 PLASH MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 178 898 92 299 0 0 270 1197 6168 0.000 1542 0.000
23 PREMI MAHILA SAMUH 93 497 128 553 0 0 221 1050 5572 0.000 1393 0.000
24 SADABHAR MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUHA 117 574 83 366 0 0 200 940 4620 0.000 1155 0.000
25 SAMUAL KANDULNA 106 518 114 452 0 0 220 970 5264 0.000 1316 0.000
26 SHKINA MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 394 1680 229 824 15 34 638 2538 13132 0.000 3283 0.000
27 SHRI BHARATCHANDRA SINGH 53 205 33 122 0 0 86 327 1744 0.000 436 0.000
28 SHRI RAJKISHOR SINGH 57 217 27 86 0 0 84 303 1624 0.000 406 0.000
29 SLOMI DAHANGA 92 428 95 328 0 0 187 756 4372 0.000 1093 0.000
30 SRI CHHATRAPAL OHDAR 121 455 21 72 0 0 142 527 2408 0.000 602 0.000
31 SRI HIRALAL SAHU 80 241 28 49 0 0 108 290 1748 0.000 437 0.000
32 SRI SHIVNATH BARAIK 49 207 24 103 0 0 73 310 1500 0.000 375 0.000
33 SRIMATI JASHPATI DEVI 206 1010 158 558 0 0 364 1568 8464 0.000 2116 0.000
34 SRIMATI JYOTI SURIN 161 673 152 492 0 0 313 1165 6948 0.000 1737 0.000
35 SRIMATI KUNTI DEVI 87 397 190 680 0 0 277 1077 6908 0.000 1727 0.000
36 SRIMATI RAHIL BADING 96 458 112 385 0 0 208 843 4968 0.000 1242 0.000
37 SULEMAN SURIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
38 TURTAN MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 87 418 135 558 0 0 222 976 5452 0.000 1363 0.000
39 UTTHAN MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 139 558 55 164 0 0 194 722 3772 0.000 943 0.000
Total 4953 22620 3647 13328 44 119 8644 36067 192596 0 48149 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024