PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : KHUNTI)(Block : Rania)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 BAGUN SAHU 140 716 122 421 9 28 271 1165 6280 6276.000 1570 1560.000
2 BETULAM MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 183 769 110 393 33 85 326 1247 6156 5607.580 1539 1392.520
3 BUDHNI MUNDAIN 54 299 99 362 11 30 164 691 3968 3800.000 992 957.000
4 DHANESHWAR NAG 149 725 154 558 26 65 329 1348 7212 6051.970 1803 1507.060
5 FAGUCHIK BDAIK 88 437 85 333 16 38 189 808 4128 3976.000 1032 995.000
6 FATIMA MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 163 729 55 171 27 53 245 953 4456 4340.000 1114 1087.000
7 GRAMODAYA MAHILA VIKAS SAMUH 155 752 90 376 26 58 271 1186 5528 5344.000 1382 1336.000
8 JAY GOVIND NAG 137 750 174 678 47 104 358 1532 7872 7588.000 1968 1881.000
9 JULTAN TOPNO 52 235 44 194 54 206 150 635 2172 1851.990 543 463.000
10 JYOTI KUMAR KANSHI 88 400 105 363 11 18 204 781 4540 4540.000 1135 1135.000
11 KAMAL FUL MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUH 124 605 78 308 34 65 236 978 4604 4309.690 1151 1085.330
12 KANELI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 164 671 80 235 11 22 255 928 4924 4604.000 1231 1143.990
13 KHIRODHAR SINGH 142 736 139 467 28 55 309 1258 6836 6608.000 1709 1648.000
14 KISHOR SAHU 59 229 34 132 8 21 101 382 1868 1840.000 467 460.000
15 KRISHNA MAHILA SAMUH 129 561 47 169 10 29 186 759 3560 3456.000 890 863.000
16 LUTHAR BAGE 128 649 97 394 12 22 237 1065 5312 5236.000 1328 1308.000
17 MAYUR MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 164 793 119 372 13 26 296 1191 6504 6164.000 1626 1537.000
18 MERI MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH KAINBANKI 176 859 74 277 8 17 258 1153 5508 5480.000 1377 1368.000
19 MILAN MAHILA VIKASH SWYAM SAHAYATA SAMUH 134 760 62 211 12 27 208 998 4776 4704.000 1194 1171.000
20 MO BIMLA DEVI 204 873 161 621 8 19 373 1513 8000 7473.000 2000 1867.000
21 OM LAXMI MAHILA SAMITI 132 596 63 244 41 130 236 970 4148 3936.000 1037 981.000
22 PLASH MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 175 901 93 302 8 19 276 1222 6208 6176.000 1552 1542.000
23 PREMI MAHILA SAMUH 86 484 128 556 8 15 222 1055 5520 5172.000 1380 1294.000
24 SADABHAR MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUHA 116 578 83 368 4 9 203 955 4636 4224.000 1159 1063.990
25 SAMUAL KANDULNA 103 515 114 450 21 45 238 1010 5252 5188.000 1313 1286.000
26 SHKINA MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 187 816 68 213 11 26 266 1055 5172 4716.000 1293 1184.000
27 SHRI BHARATCHANDRA SINGH 50 195 33 123 7 17 90 335 1704 1699.990 426 425.000
28 SHRI RAJKISHOR SINGH 55 208 26 83 11 33 92 324 1560 1556.000 390 380.000
29 SLOMI DAHANGA 83 410 95 331 36 92 214 833 4300 4022.860 1075 998.970
30 SRI CHHATRAPAL OHDAR 117 445 19 63 23 57 159 565 2312 2124.000 578 531.000
31 SRI HIRALAL SAHU 65 200 28 48 34 83 127 331 1584 1428.000 396 357.000
32 SRI SHIVNATH BARAIK 41 177 24 103 14 47 79 327 1380 1320.000 345 328.980
33 SRIMATI JASHPATI DEVI 206 1017 158 559 4 7 368 1583 8492 8492.000 2123 2121.000
34 SRIMATI JYOTI SURIN 161 736 152 536 10 19 323 1291 7200 7200.000 1800 1800.000
35 SRIMATI KUNTI DEVI 86 398 190 678 11 21 287 1097 6912 6912.000 1728 1728.000
36 SRIMATI RAHIL BADING 90 446 112 389 15 38 217 873 4920 4711.990 1230 1174.930
37 SULEMAN SURIN 104 484 147 632 39 98 290 1214 6052 5748.000 1513 1434.000
38 TURTAN MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 83 411 135 560 9 24 227 995 5424 5268.000 1356 1312.000
39 UTTHAN MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMUH 122 512 55 164 34 78 211 754 3588 3548.000 897 879.000
Total 4695 22077 3652 13437 744 1846 9091 37360 190568 182693.07 47642 45585.77
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023