PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : KHUNTI)(Block : Murhu)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 Aadam Munda 171 863 140 564 0 0 311 1427 7372 0.000 1843 0.000
2 Aadity Mishra 220 895 125 391 4 10 349 1296 7080 0.000 1770 0.000
3 Agastus Purti 196 983 110 432 0 0 306 1415 7012 0.000 1753 0.000
4 Amit Dodray 276 1203 86 351 0 0 362 1554 7220 0.000 1805 0.000
5 BAHALEN MAHILA SAMUH BUNDUMAMAEL C 68 328 45 209 0 0 113 537 2572 0.000 643 0.000
6 Baijnath Pahan 81 343 91 307 0 0 172 650 3920 0.000 980 0.000
7 Beli Self Help Group 154 784 105 436 0 0 259 1220 6076 0.000 1519 0.000
8 Bhausasoy Murum 180 843 162 649 0 0 342 1492 7908 0.000 1977 0.000
9 Budhu Munda 145 674 94 355 0 0 239 1029 5328 0.000 1332 0.000
10 Chameli Mahila Mandal 113 496 94 413 0 0 207 909 4616 0.000 1154 0.000
11 Chandni Mahila Mandal 90 396 87 364 0 0 177 760 4020 0.000 1005 0.000
12 CHHOTRAY PAHAN 105 415 60 269 0 0 165 684 3340 0.000 835 0.000
13 DASHRATH MUNDA 158 572 47 173 0 0 205 745 3604 0.000 901 0.000
14 Deepak Jagriti Mahila Mandal 188 754 78 200 5 13 271 967 5200 0.000 1300 0.000
15 Dineshwar Mahto 174 845 53 181 0 0 227 1026 4864 0.000 1216 0.000
16 GIRIDHARI PRASAD 46 196 49 151 0 0 95 347 2156 0.000 539 0.000
17 Gulab Mahila Mandal 93 369 58 199 0 0 151 568 3100 0.000 775 0.000
18 HEDEMTAN MAHILA MANDAL BAMHNI 137 515 72 248 0 0 209 763 4076 0.000 1019 0.000
19 Jasinta Kandulna 106 503 40 182 0 0 146 685 3132 0.000 783 0.000
20 Jidan Purti 108 556 96 391 0 0 204 947 4912 0.000 1228 0.000
21 Jiwandaru Mahila Group kudatol 76 321 29 109 0 0 105 430 2096 0.000 524 0.000
22 Joseph Hans 205 868 63 240 0 0 268 1108 5236 0.000 1309 0.000
23 Jultan Mahila Self Help Group 50 283 38 157 0 0 88 440 2196 0.000 549 0.000
24 Jyoti Mahila Mandal 188 753 240 993 0 0 428 1746 9732 0.000 2433 0.000
25 Khushbu Mahila Self Help Group 79 383 45 193 0 0 124 576 2792 0.000 698 0.000
26 Kumud Mahila Mandal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
27 Lakshi Mahila Mandal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
28 Madhuri Mahila Jagriti Mandal 154 687 74 242 0 0 228 929 4820 0.000 1205 0.000
29 Mahila Group Gullu 165 854 92 373 0 0 257 1227 5992 0.000 1498 0.000
30 Mahila Group Kumhardih 185 955 164 567 0 0 349 1522 8412 0.000 2103 0.000
31 Mahila Group Perka 87 353 43 152 0 0 130 505 2616 0.000 654 0.000
32 Mahila Mandal Saparum 132 525 114 390 0 0 246 915 5292 0.000 1323 0.000
33 Mahila Smakhya Samiti 142 526 115 492 0 0 257 1018 5324 0.000 1331 0.000
34 Mangu Munda 166 659 91 326 0 0 257 985 5184 0.000 1296 0.000
35 MANTU PURTI 208 840 115 487 0 0 323 1327 6580 0.000 1645 0.000
36 MO SUBHADRA DEVI 245 1034 140 544 0 0 385 1578 8056 0.000 2014 0.000
37 Nandi Kandir 153 710 100 419 0 0 253 1129 5640 0.000 1410 0.000
38 Narendra Nath Kar 296 1246 178 597 0 0 474 1843 9968 0.000 2492 0.000
39 Naresh Kumar Manjhi 260 942 90 349 0 0 350 1291 6288 0.000 1572 0.000
40 Pahari Mahila Mandal 27 113 36 164 0 0 63 277 1460 0.000 365 0.000
41 Paulina Purti 97 456 128 463 0 0 225 919 5408 0.000 1352 0.000
42 Pokla Mahila Group 37 142 56 209 0 0 93 351 2136 0.000 534 0.000
43 Pragati Mahila Mandal murhu 93 389 71 250 0 0 164 639 3544 0.000 886 0.000
44 Prakash Kandir 369 1773 262 1094 0 0 631 2867 14428 0.000 3607 0.000
45 Prakash Mahila Jagriti Mandal 97 442 67 255 0 0 164 697 3644 0.000 911 0.000
46 Ragini Mahila Mandal 188 748 139 466 1 2 328 1216 6884 0.000 1721 0.000
47 Ragni Mahila Jagriti Mandal 142 733 44 220 0 0 186 953 4164 0.000 1041 0.000
48 Rajesh Kumar Manjhi 186 821 153 561 0 0 339 1382 7568 0.000 1892 0.000
49 Ramlagan Saw 218 935 69 281 0 0 287 1216 5672 0.000 1418 0.000
50 Roshni Mahila Mandal mahil 135 548 114 437 0 0 249 985 5384 0.000 1346 0.000
51 Saheli mahila Jagriti Mandal 295 1453 98 339 0 0 393 1792 8556 0.000 2139 0.000
52 Samray Munda 242 1154 95 320 0 0 337 1474 7276 0.000 1819 0.000
53 Sarita Mahila Mandal 43 201 57 281 0 0 100 482 2400 0.000 600 0.000
54 Sarjomba Mahila Self Help Group 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
55 Say Purti 370 1645 220 780 0 0 590 2425 12740 0.000 3185 0.000
56 Shanti Saroj Sanga 138 573 154 648 0 0 292 1221 6604 0.000 1651 0.000
57 Shasi Devi 230 939 83 275 0 0 313 1214 6080 0.000 1520 0.000
58 SHIVDAYAL MAHTO 61 229 38 101 0 0 99 330 1980 0.000 495 0.000
59 SHRI BHUNESHWAR MAHTO 82 343 36 113 0 0 118 456 2380 0.000 595 0.000
60 SHRI PANDU MUNDA 111 446 74 267 0 0 185 713 3856 0.000 964 0.000
61 SHRI SAMUEL BODRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
62 Sohan SIngh Munda 258 1212 90 310 0 0 348 1522 7368 0.000 1842 0.000
63 Sri Amar Kumar 244 983 70 155 0 0 314 1138 5892 0.000 1473 0.000
64 SRI AMAR LOHRA 156 572 36 133 0 0 192 705 3296 0.000 824 0.000
65 SRI KASHIRAM GONJHU 87 453 26 65 0 0 113 518 2540 0.000 635 0.000
66 SRI KRISHNA MAHTO 116 535 91 355 0 0 207 890 4688 0.000 1172 0.000
67 SRI RAJENDRA THAKUR 32 155 41 174 0 0 73 329 1768 0.000 442 0.000
68 SRI SITARAM SAHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
69 SRI SUBODH GUPTA 63 251 36 117 0 0 99 368 2012 0.000 503 0.000
70 Subhani Munda 85 331 78 218 0 0 163 549 3508 0.000 877 0.000
71 Sugiya Devi 130 572 46 130 0 0 176 702 3576 0.000 894 0.000
72 Sukanburu Mahila Jagriti Manda 42 149 19 67 0 0 61 216 1128 0.000 282 0.000
73 Sumitra Devi 147 590 151 422 0 0 298 1012 6588 0.000 1647 0.000
74 Sura Mahila Jagriti Mandal 96 443 32 142 0 0 128 585 2668 0.000 667 0.000
75 Suralen Mahila Mandal 138 719 50 185 0 0 188 904 4276 0.000 1069 0.000
76 Suresh Prashad 54 270 65 241 0 0 119 511 2900 0.000 725 0.000
77 Surtani Mahila Self Help Group 156 716 125 439 6 10 287 1165 6364 0.000 1591 0.000
78 Vishun Tanti 137 538 105 351 0 0 242 889 5092 0.000 1273 0.000
Total 10702 47044 6478 24123 16 35 17196 71202 369560 0 92390 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024