PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : KHUNTI)(Block : Erki(Tamar Ii))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 BASANT SETH 162 689 59 135 8 21 229 845 4408 4234.810 1102 1058.670
2 BSO ARKI PTG 2 4 18 55 0 0 20 59 646 646.000 4 4.000
3 BUTAN PRASAD 146 665 33 119 40 110 219 894 7412 7156.000 1853 1789.000
4 CHAMPA BA SWAYAM SAHYTA SAMUH 181 962 73 186 4 10 258 1158 5892 5892.000 1473 1473.000
5 CHAND MAHILA MANDAL TINTILA 250 1293 47 138 18 47 315 1478 6488 6488.000 1622 1622.000
6 CHANDRAMA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 150 755 69 174 18 43 237 972 4952 4952.000 1238 1238.000
7 CHUDAMANI MAHILA MANDAL 163 671 55 163 6 10 224 844 4224 2876.000 1056 715.000
8 DASA MUNDA 195 1009 62 159 25 100 282 1268 0 0.000 0 0.000
9 DEEPAK KUMAR SAHU 158 650 68 215 32 82 258 947 4504 4255.960 1126 1055.970
10 DIWAKAR SAHU 198 763 48 114 10 20 256 897 4396 3988.000 1099 994.980
11 DURGA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 124 493 20 38 4 12 148 543 2532 2504.000 633 625.000
12 EMAN SOY 234 1259 72 217 14 37 320 1513 7052 7052.000 1763 1763.000
13 EMMANUEL TOPNO 233 1190 30 112 7 24 270 1326 5600 5600.000 1400 1400.000
14 GAYTRI MAHILA SAMITI KUJIYAMBA 262 1010 56 141 14 31 332 1182 5608 5265.810 1402 1305.190
15 GULAB S S SAMUH SINJUDI 195 1049 47 160 12 38 254 1247 5512 5484.000 1378 1371.000
16 HESA BA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 173 740 45 120 20 50 238 910 4220 4220.000 1055 1015.000
17 JAGARNATH SINGH MUNDA 108 550 15 38 24 65 147 653 11480 11480.000 2870 2870.000
18 JAGRITI MAHILA MANDAL 97 489 58 198 15 41 170 728 3580 3496.000 895 865.000
19 JAGRITI MAHILA S S SAMUH 69 386 28 86 2 10 99 482 0 0.000 0 0.000
20 JIVAN JYOTI MAHILA SIMITI MAIP 155 668 74 167 17 32 246 867 4744 4072.000 1186 1018.000
21 JIVAN JYOTI S S SAMUH 26 119 23 91 6 14 55 224 1120 1019.980 280 254.990
22 JOHAN PURTY 50 207 1 2 0 0 51 209 0 0.000 0 0.000
23 JYOTI MAHILA MANDAL SAHAYATA SAMUH 49 245 44 127 3 5 96 377 2212 2212.000 553 553.000
24 JYOTI SWAYAM SAHAYTA SAMUH 161 618 72 203 22 60 255 881 4488 4175.000 1122 1060.000
25 KAMAL BAHA MAHILA M MUCHIYA 127 782 91 316 8 27 226 1125 0 0.000 0 0.000
26 KANDEY MUNDA 191 971 104 279 25 47 320 1297 6796 6780.000 1699 1699.000
27 KASTURI WDAN MAHILA MANDAL HEMROM 115 440 28 81 6 13 149 534 0 0.000 0 0.000
28 KEVRA BAA SWYAM SAHAYATA MAHILA SAMUH 253 978 136 404 8 11 397 1393 7720 7447.880 1930 1854.910
29 KHUDIYA PURTI 230 986 62 185 21 58 313 1229 5680 5600.000 1420 1399.000
30 LAXMI MAHILA MANDAL RUMCHU 140 652 22 77 5 11 167 740 5768 5664.000 1442 1414.000
31 LAXMI NARAYAN SAHU 98 367 21 46 13 22 132 435 2056 1996.000 514 499.000
32 LILAWATI MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH KAPARIA 135 585 27 86 10 19 172 690 3096 2952.000 774 732.980
33 LIPI MUNDA 270 1520 96 309 10 27 376 1856 13688 13500.000 3422 3365.000
34 MA BHAWANI SWAYAM SAHAYTA SAMUH 400 1339 61 111 15 32 476 1482 7064 6907.990 1766 1727.990
35 MA LAXMI SWAYAM SAHAYTA SAMUH 185 825 32 79 21 48 238 952 4196 4196.000 1049 1049.000
36 MA SANTOSHI SWAYAM SAHAYTA SAMUH 242 914 72 193 16 32 330 1139 5672 4800.000 1418 1205.010
37 MA SARASWATI MAHILA MANDAL PURNANAGAR 389 1863 115 368 32 71 536 2302 10672 9723.990 2668 2431.000
38 MA SARASWATI SWYAM SAHAYTA SAMUH 421 1675 109 279 12 21 542 1975 9752 8759.970 2438 2186.980
39 MAHAVIR SINGH MUNDA 585 2422 229 576 60 120 874 3118 16100 15012.000 4025 3753.000
40 MAHILA CHETNA SAMITI SELDA 158 789 45 115 21 45 224 949 4416 4416.000 1104 1104.000
41 MAHILA SAMAKHYA SAMHU ULIHATU 235 1148 73 153 18 41 326 1342 6636 6224.000 1659 1556.000
42 MAHILA SAMUH KOROGANDIH 174 803 33 76 5 14 212 893 4136 4088.000 1034 960.000
43 MAHILA SAMUH RAITODANG 227 1042 33 91 10 43 270 1176 5092 4964.000 1273 1224.000
44 MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 142 729 50 123 1 4 193 856 4316 4272.000 1079 1051.000
45 MAHILA VIKAS SAMITI DHOWA 161 583 54 160 9 20 224 763 3844 3603.260 961 905.940
46 MAHILA VIKAS SAMITI GITILBERA 70 338 45 133 7 15 122 486 2612 1392.000 653 344.000
47 MAHIMA MAHILA MANDAL SAHAYATA SAMUH SINJURI 146 698 36 84 9 28 191 810 3800 3800.000 950 950.000
48 MANGAL MAHTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
49 MANJU DEVI 92 390 33 98 12 26 137 514 2484 2404.000 621 588.000
50 MST SUKRU SAMAD 37 182 23 80 7 26 67 288 1372 1372.000 343 343.000
51 MST SUMITRA DEVI 267 1015 64 142 12 26 343 1183 5852 5268.000 1463 1317.000
52 PANDU SINGH MUNDA 153 646 68 213 18 42 239 901 4488 4257.000 1122 1065.000
53 PRABHUDAN HORO 164 614 25 41 4 10 193 665 3156 3020.000 789 753.000
54 PRISKILA PURTY 279 1210 75 207 4 9 358 1426 0 0.000 0 0.000
55 PUDUNGI SOLE 163 824 19 83 2 4 184 911 0 0.000 0 0.000
56 RAAT RANI SWAYAM SAHAYTA SAMUH 115 505 45 139 6 17 166 661 3280 3260.000 820 815.000
57 RADHA GOBIND SINGH MUNDA 130 495 46 110 11 22 187 627 3268 2988.000 817 745.000
58 RAM MAHTO 217 905 93 277 12 22 322 1204 6224 5704.490 1556 1428.060
59 SAMAR SINGH MUNDA 209 823 60 161 12 26 281 1010 4972 4691.990 1243 1164.010
60 SAMBHUNATH SINGH MUNDA 227 939 57 163 11 17 295 1119 5352 5288.000 1338 1322.000
61 SAMU MUNDA 199 964 85 249 8 23 292 1236 12008 12008.000 3002 3002.000
62 SARITA MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 113 460 93 267 12 20 218 747 4444 3956.950 1111 995.930
63 SARJOM BAA MAHILA MANDAL SAUMRANGBERA 112 623 28 73 2 3 142 699 3276 3276.000 819 812.000
64 SARNA MAHILA SAMITI 204 911 80 206 19 52 303 1169 5884 5351.990 1471 1318.000
65 SHANTI MAHILA MANDAL BARGIDIH 49 240 31 89 3 5 83 334 1828 1828.000 457 457.000
66 SHIV HAJAM 175 807 116 316 14 20 305 1143 6476 6340.000 1619 1585.000
67 SIRKA SOY 170 787 43 126 32 90 245 1003 4352 4352.000 1088 1088.000
68 SOMA MUNDA 284 1595 64 164 17 41 365 1800 8172 8144.000 2043 2026.000
69 SRI MAHENDRA OREYA 155 908 46 128 1 2 202 1038 0 0.000 0 0.000
70 SUDHNSHU MAHTO 167 713 58 146 36 85 261 944 4476 4198.730 1119 1044.740
71 SUKHRAM SINGH MUNDA 235 1036 98 320 27 56 360 1412 13828 12900.510 3457 3184.270
72 SURYAMUKHI MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 164 702 57 174 17 52 238 928 4404 4320.000 1101 1053.000
73 VIRENDRA SINGH MUNDA 490 2001 130 359 40 67 660 2427 11644 10945.000 2911 2740.000
74 YAMUNA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 119 442 67 179 14 27 200 648 3644 3399.960 911 849.990
Total 13324 59670 4295 11992 1016 2421 18635 74083 359066 342443.27 89609 85158.61
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024