PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : KHUNTI)(Block : Erki(Tamar Ii))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 BASANT SETH 158 714 59 143 12 28 229 885 4508 4455.590 1127 1109.800
2 BSO ARKI PTG 0 0 21 47 0 0 21 47 735 700.000 0 0.000
3 BUTAN PRASAD 132 637 33 120 54 139 219 896 7300 7100.000 1825 1768.000
4 CHAMPA BA SWAYAM SAHYTA SAMUH 182 990 75 196 3 6 260 1192 6060 6060.000 1515 1510.000
5 CHAND MAHILA MANDAL TINTILA 250 1294 47 138 18 47 315 1479 6492 6492.000 1623 1593.000
6 CHANDRAMA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 152 823 69 194 18 43 239 1060 5224 5224.000 1306 1306.000
7 CHUDAMANI MAHILA MANDAL 150 652 54 162 18 27 222 841 4120 2800.000 1030 693.000
8 DASA MUNDA 194 1001 62 159 26 108 282 1268 5740 0.000 1435 0.000
9 DEEPAK KUMAR SAHU 157 654 68 225 26 64 251 943 8952 4276.000 2238 1025.000
10 DIWAKAR SAHU 196 778 48 115 11 22 255 915 4456 4223.830 1114 1055.810
11 DURGA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 125 502 20 38 4 15 149 555 2568 2484.000 642 617.000
12 EMAN SOY 232 1259 72 220 13 34 317 1513 7052 7052.000 1763 1761.000
13 EMMANUEL TOPNO 231 1190 30 112 8 24 269 1326 5600 5600.000 1400 1400.000
14 GAYTRI MAHILA SAMITI KUJIYAMBA 261 1010 58 143 6 10 325 1163 5664 5624.000 1416 1400.000
15 GULAB S S SAMUH SINJUDI 195 1058 47 160 12 38 254 1256 5548 5548.000 1387 1387.000
16 HESA BA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 170 726 45 120 23 64 238 910 4164 4164.000 1041 1040.000
17 JAGARNATH SINGH MUNDA 108 553 15 38 23 58 146 649 11516 11492.000 2879 2824.000
18 JAGRITI MAHILA MANDAL 97 489 58 198 15 41 170 728 3580 3556.000 895 867.000
19 JAGRITI MAHILA S S SAMUH 69 386 28 86 2 10 99 482 0 0.000 0 0.000
20 JIVAN JYOTI MAHILA SIMITI MAIP 154 668 74 167 18 33 246 868 4744 4200.000 1186 1040.000
21 JIVAN JYOTI S S SAMUH 25 118 23 91 6 14 54 223 1116 1016.000 279 252.000
22 JOHAN PURTY 51 212 1 2 0 0 52 214 0 0.000 0 0.000
23 JYOTI MAHILA MANDAL SAHAYATA SAMUH 49 246 44 127 2 4 95 377 2216 2216.000 554 554.000
24 JYOTI SWAYAM SAHAYTA SAMUH 162 645 73 201 12 32 247 878 4624 4452.000 1156 1106.000
25 KAMAL BAHA MAHILA M MUCHIYA 127 783 91 316 8 27 226 1126 0 0.000 0 0.000
26 KANDEY MUNDA 191 972 104 279 22 40 317 1291 6800 6800.000 1700 1700.000
27 KASTURI WDAN MAHILA MANDAL HEMROM 139 531 36 94 6 13 181 638 0 0.000 0 0.000
28 KEVRA BAA SWYAM SAHAYATA MAHILA SAMUH 235 933 135 401 17 26 387 1360 7512 7244.000 1878 1775.000
29 KHUDIYA PURTI 226 975 62 185 16 49 304 1209 5636 5608.000 1409 1402.000
30 LAXMI MAHILA MANDAL RUMCHU 128 599 18 68 7 17 153 684 6032 5619.980 1508 1382.990
31 LAXMI NARAYAN SAHU 96 384 23 50 14 32 133 466 2180 2023.980 545 503.960
32 LILAWATI MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH KAPARIA 132 584 27 86 13 26 172 696 3092 2879.690 773 714.090
33 LIPI MUNDA 269 1522 96 309 11 29 376 1860 8776 8736.000 2194 2114.000
34 MA BHAWANI SWAYAM SAHAYTA SAMUH 405 1340 61 111 17 35 483 1486 7068 6816.000 1767 1700.990
35 MA LAXMI SWAYAM SAHAYTA SAMUH 176 801 32 79 30 73 238 953 4100 1308.000 1025 324.000
36 MA SANTOSHI SWAYAM SAHAYTA SAMUH 243 927 76 200 14 29 333 1156 5836 4950.090 1459 1220.990
37 MA SARASWATI MAHILA MANDAL PURNANAGAR 387 1862 115 370 23 57 525 2289 10668 9552.340 2667 2363.950
38 MA SARASWATI SWYAM SAHAYTA SAMUH 421 1678 109 279 11 19 541 1976 9764 8874.010 2441 2214.040
39 MAHAVIR SINGH MUNDA 584 2426 229 576 59 117 872 3119 16116 14768.000 4029 3686.000
40 MAHILA CHETNA SAMITI SELDA 150 781 45 115 26 57 221 953 4396 4396.000 1099 1099.000
41 MAHILA SAMAKHYA SAMHU ULIHATU 218 1119 73 153 33 73 324 1345 6520 6036.000 1630 1507.000
42 MAHILA SAMUH KOROGANDIH 168 793 33 76 8 18 209 887 4096 3696.000 1024 0.000
43 MAHILA SAMUH RAITODANG 200 975 33 91 34 99 267 1165 4828 4800.000 1207 1200.000
44 MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 143 734 50 123 1 4 194 861 4336 4168.000 1084 1037.000
45 MAHILA VIKAS SAMITI DHOWA 158 578 54 160 12 25 224 763 3824 3624.000 956 900.000
46 MAHILA VIKAS SAMITI GITILBERA 69 339 45 133 7 13 121 485 2616 2196.000 654 541.000
47 MAHIMA MAHILA MANDAL SAHAYATA SAMUH SINJURI 149 713 36 84 9 28 194 825 3860 3860.000 965 965.000
48 MANGAL MAHTO 163 702 58 146 36 86 257 934 0 0.000 0 0.000
49 MANJU DEVI 93 399 37 111 14 31 144 541 2632 2604.000 658 651.000
50 MST SUKRU SAMAD 37 182 23 80 7 26 67 288 1372 1372.000 343 343.000
51 MST SUMITRA DEVI 266 1017 64 142 12 26 342 1185 5860 5224.000 1465 1300.000
52 PANDU SINGH MUNDA 152 646 68 213 14 32 234 891 4488 4230.570 1122 1045.850
53 PRABHUDAN HORO 165 704 25 48 4 9 194 761 3516 3376.000 879 845.000
54 PRISKILA PURTY 279 1211 75 207 4 9 358 1427 6944 5548.000 1736 1373.000
55 PUDUNGI SOLE 163 824 19 83 2 4 184 911 0 0.000 0 0.000
56 RAAT RANI SWAYAM SAHAYTA SAMUH 113 504 45 139 6 15 164 658 3276 3256.000 819 814.000
57 RADHA GOBIND SINGH MUNDA 128 502 46 111 13 24 187 637 3296 3096.000 824 771.000
58 RAM MAHTO 217 923 93 277 18 32 328 1232 6296 5634.850 1574 1367.040
59 SAMAR SINGH MUNDA 205 830 64 181 22 54 291 1065 5112 4767.990 1278 1191.000
60 SAMBHUNATH SINGH MUNDA 225 928 57 163 12 19 294 1110 5308 5232.000 1327 1304.000
61 SAMU MUNDA 198 966 85 251 7 18 290 1235 6244 11984.000 1561 2995.000
62 SARITA MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 112 457 93 267 8 17 213 741 4432 4091.990 1108 1017.940
63 SARJOM BAA MAHILA MANDAL SAUMRANGBERA 109 619 28 73 4 8 141 700 3260 3220.000 815 800.000
64 SARNA MAHILA SAMITI 202 908 80 207 15 43 297 1158 5872 5312.000 1468 1333.000
65 SHANTI MAHILA MANDAL BARGIDIH 50 244 31 89 0 0 81 333 1844 1844.000 461 461.000
66 SHIV HAJAM 181 819 122 325 12 18 315 1162 6692 6204.000 1673 1551.000
67 SIRKA SOY 169 778 43 126 33 96 245 1000 4316 4316.000 1079 1079.000
68 SOMA MUNDA 285 1606 64 165 17 41 366 1812 8216 7980.000 2054 1760.000
69 SRI MAHENDRA OREYA 154 905 46 128 1 6 201 1039 4908 4656.000 1227 1148.000
70 SUDHNSHU MAHTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200.000 0 1050.000
71 SUKHRAM SINGH MUNDA 226 1011 98 321 34 79 358 1411 6788 6199.580 1697 1549.090
72 SURYAMUKHI MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 160 700 57 174 21 60 238 934 4396 4328.000 1099 1082.000
73 VIRENDRA SINGH MUNDA 492 2019 136 368 40 66 668 2453 11884 11191.990 2971 2783.000
74 YAMUNA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 119 443 67 179 13 24 199 646 3648 3535.960 912 882.970
Total 13177 59801 4331 12114 1097 2610 18605 74525 360635 340096.44 89975 83156.51
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023