PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GUMLA)(Block : Bishunpur)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 NIRALA MAHILA SAMETI 173 947 46 192 8 23 227 1162 6152 0.000 1538 0.000
2 BAHRAT NAYAK 45 198 9 47 0 0 54 245 1044 639.910 261 159.870
3 BARAJESH KUMAR 356 1656 65 324 22 59 443 2039 8444 7884.000 2111 1971.000
4 BUDHRAM ORAON 40 255 2 3 8 23 50 281 0 0.000 0 0.000
5 CHAMELI MAHILA MANDAL SAMITI 179 802 16 63 13 32 208 897 3656 3544.000 914 886.000
6 DEEP JYOTI S H G BANARI 181 880 23 132 0 0 204 1012 4164 0.000 1041 0.000
7 DEMI BSO BISHUNPUR 10 24 1680 7787 1 2 1691 7813 58896 57890.000 24 0.000
8 DIPAK KUMAR GUPTA 120 614 18 73 8 25 146 712 2960 0.000 740 0.000
9 FULKUWAR BHAGAT 94 497 191 710 2 5 287 1212 7336 6407.270 1834 1599.870
10 INDU DEVI 237 1013 43 219 10 24 290 1256 5256 4527.100 1314 1142.520
11 JAIMALA MAHILA MANDAL 206 952 4 20 0 0 210 972 3920 3724.000 980 931.000
12 JAY CHALA MAHILA MANDAL 92 476 27 142 6 21 125 639 2660 2523.980 665 631.000
13 JIWAN PHUL MAHILA SAMITI 113 407 5 28 5 10 123 445 1768 1571.990 442 393.000
14 KENDRIY MAHILA SWYAM SAHAYTA SAMOOH 211 974 44 215 3 3 258 1192 5128 4912.000 1282 1228.000
15 LILIFUL MAHILA SWYAM SAHAYTA SAMOOH 36 208 18 96 1 4 55 308 1336 1300.000 334 324.950
16 MADAN PRASAD SAHU 52 217 121 508 5 20 178 745 4256 3776.000 1064 944.000
17 MAHAMAYA MAHILA SWEM SHAYATA SAMUH 413 2079 47 219 18 58 478 2356 9632 8763.870 2408 2189.920
18 MAHESH NARAYAN SINGH 118 485 17 93 21 58 156 636 2416 2112.000 604 531.000
19 MAHESHWAR ORAON TAG RAJBAL BARAIK 112 613 111 521 1 5 224 1139 5560 5335.990 1390 1334.000
20 MAHILA SWYAM SAHAYTA SAMOOH 77 412 23 113 1 4 101 529 2292 2243.980 573 566.000
21 MAMTA MUNDA 306 1528 28 153 56 207 390 1888 6896 6784.000 1724 1697.000
22 MANORAMA KUJUR 128 713 41 270 27 98 196 1081 4000 3358.000 1000 842.000
23 MD YUNUS ALI 168 804 78 395 11 30 257 1229 5400 5400.000 1350 1348.000
24 MUKESH PRASAD 206 1173 61 296 18 52 285 1521 6400 5555.970 1600 1389.000
25 NICHE TOLI MAHILA SAMITI 106 528 8 58 17 74 131 660 2336 2155.960 584 539.000
26 PARASMUNI DEVI 150 630 37 233 2 8 189 871 3556 3042.090 889 784.000
27 PRADHAN BHAGAT 158 1077 28 179 5 16 191 1272 5092 4751.890 1273 1187.920
28 PRITI MAHILA SWYAM SAHATA SAMOO A 110 519 81 299 20 73 211 891 4344 3988.000 1086 997.000
29 PRITI MAHILA SWYAM SAHAYTA SAMOOH B 169 802 47 192 6 16 222 1010 4524 3972.000 1131 1000.000
30 RABINDRA ORAON 220 1187 31 166 1 1 252 1354 5616 5236.870 1404 1323.080
31 RADHE SAAV 178 985 131 586 6 18 315 1589 7608 7064.000 1902 1762.000
32 RAJBAL BARAIK 273 1423 60 362 26 85 359 1870 7372 6180.000 1843 1545.000
33 RAJBALI BHAGAT 182 986 17 73 29 124 228 1183 4420 4048.190 1105 1027.770
34 RAMLAL BHAGAT 117 671 26 153 2 8 145 832 3412 3272.000 853 817.990
35 RAMSEVAK SAAV 351 1715 49 226 24 84 424 2025 8232 7699.050 2058 1926.000
36 SAHIYA MAHILA SAMITI 153 886 112 385 20 94 285 1365 6680 6245.850 1670 1562.000
37 SANJAY KUMAR 183 780 50 232 3 6 236 1018 4520 4024.000 1130 1005.000
38 SARANA MA S S S 59 339 27 114 5 19 91 472 2112 0.000 528 0.000
39 SARNA SHG 53 224 10 48 0 0 63 272 1176 1096.000 294 274.000
40 SAWRAN JAYANTI MAHILA MANDAL 189 1060 67 390 17 63 273 1513 6116 5916.000 1529 1479.000
41 SUDHIR BHAGAT 212 1193 72 405 0 0 284 1598 6788 6271.990 1697 1568.000
42 SUKHRAM BHAGAT 274 1360 56 297 6 16 336 1673 7008 6395.990 1752 1599.000
43 SUNITA DEVI 127 615 47 249 7 21 181 885 3776 3400.000 944 850.000
44 SURESH PRASAD GUPTA 267 1325 43 232 14 54 324 1611 6504 5967.000 1626 1494.000
45 SURYMUKHI MAHILA SWYAM SAHAYTA SAMOOH 121 529 26 144 3 9 150 682 2844 2580.000 711 645.000
46 SUSHMA KUJUR 119 621 59 320 16 65 194 1006 4136 4108.000 1034 1027.000
47 TIRYO MAHILA MANDAL 278 1405 19 100 11 38 308 1543 6136 5624.000 1534 1404.000
Total 7722 38787 3821 18062 485 1655 12028 58504 273880 241292.94 53770 45924.89
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023