PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GUMLA)(Block : Sisai)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ABDUL RAB ANSARI 366 1783 39 177 0 0 405 1960 8224 0.000 2056 0.000
2 AGRSEN OHDAR 441 2112 85 379 0 0 526 2491 10828 0.000 2707 0.000
3 ANIL KUMAR SAHU 379 1637 73 327 0 0 452 1964 8592 0.000 2148 0.000
4 ANIL ORAON 244 1303 41 191 0 0 285 1494 6360 0.000 1590 0.000
5 BAHUR SAHU 200 915 40 170 0 0 240 1085 4780 0.000 1195 0.000
6 BAJRANG MAHILA SWYAM SAHAYATA SAMOOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
7 BALI TIWARY 143 787 42 253 0 0 185 1040 4324 0.000 1081 0.000
8 BASANT KUMAR JASHWAL 180 840 47 245 0 0 227 1085 4676 0.000 1169 0.000
9 BHUPENDRA BARAIK 267 1225 41 185 0 0 308 1410 6048 0.000 1512 0.000
10 Bikash Sahu 370 1974 52 276 7 22 429 2272 9352 0.000 2338 0.000
11 BINDESHWAR SAHU 222 1058 14 70 0 0 236 1128 4624 0.000 1156 0.000
12 CHALA SWYM SAHAYATA SAMUH 389 1922 34 176 0 0 423 2098 8640 0.000 2160 0.000
13 CHAMELI MAHILA MANDAL 95 539 37 171 0 0 132 710 3192 0.000 798 0.000
14 CHAMRA SAHU TAG SARSWATI MAHILA MANDAL 198 1064 36 235 0 0 234 1299 5264 0.000 1316 0.000
15 CHAMTKAR SWYAM SAHAYATA SAMOOH 168 822 30 156 0 0 198 978 4128 0.000 1032 0.000
16 CHAND SWYAM SAHAYATA SAMUH 88 471 22 115 0 0 110 586 2500 0.000 625 0.000
17 DIP MAHILA MANDAL 261 1335 68 371 0 0 329 1706 7244 0.000 1811 0.000
18 DURGA SHG LARANGO 182 1171 37 208 0 0 219 1379 5720 0.000 1430 0.000
19 DURGA SWAYAMA SAHAYATA SAMUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
20 GAWARDHAN ORAON TAG SITA MA SWAYAM SAHAYATA SAMUH 260 1340 22 104 0 0 282 1444 5976 0.000 1494 0.000
21 Gulab Aajivika sakhi Mandal 137 691 22 107 0 0 159 798 3380 0.000 845 0.000
22 GULAB SAWAM SHAYATA SAMUH 375 1677 37 188 5 14 417 1879 7744 0.000 1936 0.000
23 GULAICHI FUL MAHILA MANDAL 110 596 18 86 0 0 128 682 2888 0.000 722 0.000
24 HARIHAR PRASAD JAYSWAL 191 887 60 323 0 0 251 1210 5228 0.000 1307 0.000
25 INDRASHIN ORAON 160 859 38 198 0 0 198 1057 4500 0.000 1125 0.000
26 ISHWAR MAHTO 274 1544 92 527 0 0 366 2071 8752 0.000 2188 0.000
27 JAKUWA ORAON 408 2233 35 206 20 51 463 2490 9912 0.000 2478 0.000
28 JAYMATA DI SAWAM SHAYATA SAMUH 278 1274 85 325 6 18 369 1617 7476 0.000 1869 0.000
29 JUHI SAWAM SHAYATA SAMUH 163 751 26 68 0 0 189 819 3732 0.000 933 0.000
30 KAILASH ORAON 300 1383 5 23 0 0 305 1406 5672 0.000 1418 0.000
31 KAMLESH ORAON 104 517 28 155 0 0 132 672 2852 0.000 713 0.000
32 KISTO RAM 228 1175 61 313 0 0 289 1488 6408 0.000 1602 0.000
33 KOYAL MAHILA MANDAL 221 1231 24 125 0 0 245 1356 5596 0.000 1399 0.000
34 KRANTI SWYAM SHAYATA SAMUH 155 688 37 141 0 0 192 829 3788 0.000 947 0.000
35 LALIT ORAON 369 1843 54 305 82 220 505 2368 8884 0.000 2221 0.000
36 MAA DURGA MAHILA MANDAL 71 363 8 51 0 0 79 414 1676 0.000 419 0.000
37 MADANNATH DUBEY 136 620 6 31 0 0 142 651 2648 0.000 662 0.000
38 MAHALAKSHMI MAHILA MANDAL 259 1214 32 122 0 0 291 1336 5752 0.000 1438 0.000
39 MAKIN ANSARI 262 1113 164 828 0 0 426 1941 9044 0.000 2261 0.000
40 MANOJ ORAON 258 1432 50 282 0 0 308 1714 7128 0.000 1782 0.000
41 Md Kasim Ansari 407 2340 90 496 0 0 497 2836 11880 0.000 2970 0.000
42 NAND KISHOR RAM 229 1159 27 106 0 0 256 1265 5392 0.000 1348 0.000
43 NILAM DEVI 221 1050 29 134 0 0 250 1184 5012 0.000 1253 0.000
44 NILKAMAL MAHILA MANDAL 135 683 13 81 0 0 148 764 3096 0.000 774 0.000
45 NIRAJ KUMAR SAHU 204 1270 35 221 0 0 239 1491 6060 0.000 1515 0.000
46 PANCHAM BHAGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
47 PRATAP ORAON 132 654 38 159 0 0 170 813 3680 0.000 920 0.000
48 PRITI MAHILA SWYAM SAHATA SAMOO 220 907 21 105 0 0 241 1012 4216 0.000 1054 0.000
49 PRIYA DEVI 251 1320 30 129 0 0 281 1449 6120 0.000 1530 0.000
50 RAHMAN KHAN 349 2056 202 688 0 0 551 2744 13880 0.000 3470 0.000
51 RAJ MAHILA MANDAL 235 1240 30 177 0 0 265 1417 5800 0.000 1450 0.000
52 RAM VRIT SAHU 524 2512 109 487 26 74 659 3073 13100 0.000 3275 0.000
53 RAMDAYAL BHAGAT 184 911 12 62 0 0 196 973 3980 0.000 995 0.000
54 RAMESHWAR SAHU 204 897 28 112 0 0 232 1009 4372 0.000 1093 0.000
55 RAMKISHOR SINGH 67 279 15 84 0 0 82 363 1536 0.000 384 0.000
56 RANI SWYAM SAHAYTA SAMUH 207 1082 61 197 0 0 268 1279 6036 0.000 1509 0.000
57 RANTHU SINGH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
58 RAVINDRA SAHU 239 1167 112 526 0 0 351 1693 7804 0.000 1951 0.000
59 ROSHNI MAHILA MANDAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
60 SAHELI MAHILA MANDAL TAG JAGRUK SWAYAM SAHAYATA SAMUH 211 1270 67 315 0 0 278 1585 6956 0.000 1739 0.000
61 SANJAY ORAON 200 1054 44 225 0 0 244 1279 5448 0.000 1362 0.000
62 SANJIVNI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
63 SANTOSHI SWYAM SAHAYTA SAMOOH TAG KHUDIYA ORAON 195 1117 34 214 0 0 229 1331 5420 0.000 1355 0.000
64 SARANA S H G JAIRA 118 522 13 56 0 0 131 578 2452 0.000 613 0.000
65 SARNA SAMELAN SHG OLMUNDA 145 682 17 81 0 0 162 763 3204 0.000 801 0.000
66 SARSWATI MAHILA MANDAL 109 669 16 93 0 0 125 762 3124 0.000 781 0.000
67 SAUDAGAR SHG LAKEYA 211 991 25 147 0 0 236 1138 4664 0.000 1166 0.000
68 SHAMS TABREJ ANSARI 196 1027 28 148 0 0 224 1175 4892 0.000 1223 0.000
69 SHANTI NIKETAN SWYAM SAHAYTA SAMUH 181 823 24 115 0 0 205 938 3964 0.000 991 0.000
70 SHEKAR PRASHAD SINGH 164 798 41 182 0 0 205 980 4340 0.000 1085 0.000
71 SHIV PRASAD SAHU 315 1465 19 93 0 0 334 1558 6392 0.000 1598 0.000
72 SHIVLAL PAHAN 538 2794 96 476 0 0 634 3270 13864 0.000 3466 0.000
73 SHIVNARAYAN SINGH 123 588 29 133 0 0 152 721 3164 0.000 791 0.000
74 SOMRA ORAON 313 1753 25 99 0 0 338 1852 7712 0.000 1928 0.000
75 SUMITRA DEVI 59 300 6 38 0 0 65 338 1368 0.000 342 0.000
76 SURAJRAM YADAV 127 649 32 154 0 0 159 803 3492 0.000 873 0.000
77 SURESH RAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
78 SURYA SHG 291 1521 31 168 0 0 322 1689 6952 0.000 1738 0.000
79 SWASTH MAHILA MANDAL 92 552 19 99 0 0 111 651 2740 0.000 685 0.000
80 TARKESHWAR SAHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
81 UPWAN SWAYAM SAHAYATA SAMUH 113 421 14 82 0 0 127 503 2076 0.000 519 0.000
82 VIKASH MAHILA MANDAL 175 961 28 155 0 0 203 1116 4628 0.000 1157 0.000
83 VIKASH MAHILA MANDAL 96 465 27 93 0 0 123 558 2616 0.000 654 0.000
84 VIMLA DEVI 168 856 24 105 0 0 192 961 4096 0.000 1024 0.000
Total 16860 85194 3153 15248 146 399 20159 100841 429060 0 107265 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024