PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GUMLA)(Block : Dumri)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ANIL KUMAR SAHU 169 778 46 185 17 40 232 1003 4400 3968.000 1100 984.990
2 BADRI PRASAD KESHRI 154 887 92 472 41 131 287 1490 6124 5676.520 1531 1413.940
3 CHAMELI SWAYAM SAHAYATA SAMUH 86 478 11 50 0 0 97 528 2220 2216.000 555 554.000
4 CHANDNI SWYAM SAHAYTA SAMOOH 111 718 24 123 21 107 156 948 3544 3440.000 886 860.000
5 DEEPAK DAL SWAYAM SAHAYATA 117 656 22 88 0 0 139 744 3240 3073.420 810 774.310
6 DEEPAK KUMAR 136 745 23 107 3 10 162 862 0 0.000 0 0.000
7 DEEPAK KUMAR YADAV 111 556 38 169 4 23 153 748 3288 2891.820 822 721.980
8 DEMI BSO DUMRI 6 21 279 1235 0 0 285 1256 9849 9849.000 21 21.000
9 FULODOR EKKA 79 432 31 116 21 78 131 626 2596 2460.000 649 615.000
10 FULTENIYUS XAXLO 152 851 40 170 22 91 214 1112 4524 4276.000 1131 1075.000
11 GANESH PRASAD KESHRI 125 685 16 84 1 5 142 774 3188 3051.010 797 760.240
12 GANGADHAR PRASAD 167 822 37 159 38 102 242 1083 4324 4110.820 1081 1032.900
13 GULAB SWAYAM SAHAYATA SAMUH TAG EKKTA SHG 75 421 19 86 15 47 109 554 2216 2055.990 554 498.620
14 JAGRITI SWYAM SAHAYTA SAMOOH 95 468 25 115 1 4 121 587 2572 2323.990 643 580.000
15 KAMAL SWYAM SAHAYTA SAMOOH 90 528 0 0 1 3 91 531 2112 1943.990 528 481.000
16 KAMAL SWYAM SAHAYTA SAMOOH 97 535 17 81 4 10 118 626 2616 2416.000 654 603.990
17 KANTA MARIYANA MINZ 208 1079 39 153 15 55 262 1287 5408 4727.950 1352 1181.940
18 LAXMI KUMARI 117 781 38 202 7 22 162 1005 4188 3843.030 1047 962.000
19 MADAN PRASAD KESHRI 156 687 57 275 14 53 227 1015 4344 4176.900 1086 1042.970
20 MD AKTHAR ALI 250 1149 33 129 4 11 287 1289 5520 5147.950 1380 1288.000
21 MD KADIR 88 319 41 212 11 32 140 563 6048 5910.990 1512 1474.000
22 MD SAHABALI ALI 308 1643 84 356 4 8 396 2007 8924 8456.000 2231 2113.000
23 MD YUNUS MIYAN 237 1260 31 141 31 112 299 1513 5908 5812.000 1477 1453.000
24 NIRA DEVI 184 1094 32 130 5 13 221 1237 5272 4965.580 1318 1232.230
25 PATRAS ASUR 116 609 30 142 7 29 153 780 3276 3020.980 819 760.000
26 PAVAN KUMAR KESHRI 255 1488 53 250 70 222 378 1960 7436 7019.820 1859 1737.830
27 PRAMOD PRASAD 180 999 41 176 24 67 245 1242 5144 4936.000 1286 1244.000
28 PUSHPA DEVI 204 1214 60 262 53 167 317 1643 6536 6229.500 1634 1556.890
29 RAJEEV RANJAN 174 1060 65 255 8 28 247 1343 6060 5959.640 1515 1489.740
30 RAJENDRA BADA 190 1206 42 183 0 0 232 1389 6000 5220.990 1500 1306.970
31 RAJENDRA PRASAD KESHRI 134 715 57 266 12 50 203 1031 4456 4199.980 1114 1052.940
32 RAJENDRA PRASAD SAHU 173 866 51 207 41 167 265 1240 4892 4824.000 1223 1205.980
33 ROSH AAJIVIKA SAKHI MANDAL 53 293 10 48 0 0 63 341 1452 1347.710 363 333.920
34 ROSHNI SWYAM SAHAYTA SAMOOH 134 648 0 0 0 0 134 648 2592 2474.990 648 616.000
35 SUDAMA PRASAD KESHRI 90 541 26 116 5 15 121 672 2892 2650.930 723 662.410
36 SUKDEV SINGH 62 295 21 89 0 0 83 384 1768 1664.000 442 415.000
37 SURAJNATH SAHU TAG RAJENDRA PRASAD KESHRI 87 585 27 125 2 11 116 721 3096 3007.880 774 752.880
38 SURESH PRASAD 138 635 42 159 24 84 204 878 3716 3620.000 929 905.000
39 VIJAY PRASAD KESHRI 155 708 49 194 19 65 223 967 4204 3924.000 1051 981.010
40 VINAY KUMAR SAHU 140 657 31 148 20 63 191 868 3496 3496.010 874 874.000
Total 5603 30112 1680 7458 565 1925 7848 39495 169441 160389.39 39919 37618.68
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023