PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GUMLA)(Block : Raidih)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ABHASH KUJUR 146 752 33 158 0 0 179 910 3932 0.000 983 0.000
2 ABHISEKH TIRKY 409 2128 78 441 0 0 487 2569 10696 0.000 2674 0.000
3 ABRAHAM KINDO 221 1075 16 74 0 0 237 1149 4748 0.000 1187 0.000
4 AHLAAD TIGGA 190 908 11 55 0 0 201 963 3940 0.000 985 0.000
5 AJAD ALAM 185 924 29 126 0 0 214 1050 4508 0.000 1127 0.000
6 ASGAR ALI 390 1667 50 252 0 0 440 1919 8068 0.000 2017 0.000
7 BALGOVIND SINGH 103 513 32 139 0 0 135 652 2948 0.000 737 0.000
8 BASANT KUMAR SAHU 268 1252 127 583 0 0 395 1835 8564 0.000 2141 0.000
9 BHIKRAM BHAGAT 443 2214 103 510 2 5 548 2729 11740 0.000 2935 0.000
10 BHUNESHWAR PRASAD SAHU 199 1061 50 236 0 0 249 1297 5644 0.000 1411 0.000
11 BIHARI ORAON 237 1122 38 195 0 0 275 1317 5552 0.000 1388 0.000
12 CHMPA MAHILA MANDAL 115 629 19 103 0 0 134 732 3048 0.000 762 0.000
13 DEMI BSO RAIDIH 0 0 75 341 0 0 75 341 2625 0.000 0 0.000
14 DEVI MAHILA MANDAL 258 1238 48 239 0 0 306 1477 6296 0.000 1574 0.000
15 GODSON TOPPO 249 1233 12 79 0 0 261 1312 5268 0.000 1317 0.000
16 GRAMIN VIKASH MAHILA MANDAL 273 1321 35 169 0 0 308 1490 6264 0.000 1566 0.000
17 GULAB MAHILA MANDAL 246 1160 31 158 0 0 277 1318 5508 0.000 1377 0.000
18 HARIYALI MAHILA MANDAL 249 1189 22 97 0 0 271 1286 5372 0.000 1343 0.000
19 HOSHIYANA TIRKY 237 1347 77 405 0 0 314 1752 7544 0.000 1886 0.000
20 ILISAWA MAHILA MANDAL 118 533 1 3 0 0 119 536 2160 0.000 540 0.000
21 JAGDISH ORAON 191 682 27 112 0 0 218 794 3484 0.000 871 0.000
22 JAGDISH SINGH 368 1648 117 579 0 0 485 2227 9868 0.000 2467 0.000
23 JIVAN KISHOR KINDO 170 855 52 283 0 0 222 1138 4876 0.000 1219 0.000
24 JOLJAS EKKA 110 502 17 81 0 0 127 583 2484 0.000 621 0.000
25 KALYANI MAHILAMANDAL 202 858 14 66 0 0 216 924 3824 0.000 956 0.000
26 KESHWAR SAHU 482 2249 125 675 0 0 607 2924 12496 0.000 3124 0.000
27 LAXMIKANT KUMAR LAKDA 187 924 40 193 0 0 227 1117 4816 0.000 1204 0.000
28 MAHENDRA SINGH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
29 MD ANIF 286 1375 49 228 0 0 335 1603 6872 0.000 1718 0.000
30 MD SAAMU 470 2325 76 393 0 0 546 2718 11428 0.000 2857 0.000
31 MESPAL EKKA 316 1595 46 212 0 0 362 1807 7668 0.000 1917 0.000
32 NAND KISHOR RAUTIYA 428 1943 42 212 0 0 470 2155 8948 0.000 2237 0.000
33 Premlata Lakda 204 878 42 208 0 0 246 1086 4688 0.000 1172 0.000
34 RAJENDRA SAHU 332 1654 63 285 0 0 395 1939 8380 0.000 2095 0.000
35 RAMACHANDRA SAHU 229 1169 133 757 0 0 362 1926 8400 0.000 2100 0.000
36 RAMJATAN SAHU 328 1518 87 417 0 0 415 1935 8508 0.000 2127 0.000
37 RANI LAKSHMI MAHILA MANDAL 386 1781 34 176 0 0 420 1957 8076 0.000 2019 0.000
38 RANJIT TOPPO 233 1178 44 239 0 0 277 1417 5944 0.000 1486 0.000
39 SANGITA DEVI 307 1411 90 381 0 0 397 1792 8164 0.000 2041 0.000
40 SANTOSHI MAHILA MANDAL 196 1043 22 127 0 0 218 1170 4788 0.000 1197 0.000
41 SHANTI MAHILA MANDAL 127 630 0 0 0 0 127 630 2520 0.000 630 0.000
42 SHANTI WIDKAN BAXLA 116 628 14 79 0 0 130 707 2904 0.000 726 0.000
43 SIKANDRA KISHAN 93 464 0 0 0 0 93 464 1856 0.000 464 0.000
44 SILASH DUNGDUNG 154 767 10 47 0 0 164 814 3348 0.000 837 0.000
45 SUKA ORAON 284 1362 67 346 0 0 351 1708 7324 0.000 1831 0.000
46 TANWIR NAJ TAG LAXMIKANT KUMAR LAKDA 233 1193 79 394 0 0 312 1587 6984 0.000 1746 0.000
47 UDHUUL MAHILA MANDAL 85 412 23 122 0 0 108 534 2292 0.000 573 0.000
Total 11053 53310 2200 10975 2 5 13255 64290 275365 0 68185 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024