PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : GUMLA)(Block : Gumla (NP))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AJIT KUMAR GUPTA 57 238 33 162 3 14 93 414 1876 1891.990 469 473.000
2 AKANKSHA MAHILA MANDAL 135 620 16 77 63 237 214 934 2928 2808.000 732 704.990
3 ANUJ KUMAR SINHA 177 765 32 142 10 38 219 945 3956 3161.200 989 792.480
4 Balram Sahu 147 668 20 78 7 20 174 766 3232 2768.000 808 697.000
5 GANESH PRASAD KAISHRI 194 859 30 141 12 35 236 1035 4276 4055.990 1069 1013.990
6 GOPAL KAISHRI 41 182 3 17 1 4 45 203 812 560.000 203 140.000
7 HARMEET SINGH 177 698 18 56 22 75 217 829 3296 3241.760 824 805.010
8 JUHI MAHILA MANDAL 149 645 5 12 10 33 164 690 2720 2596.000 680 648.000
9 KALPANA MAHILA SAMITI KARAMTOLI 71 308 10 46 2 6 83 360 1512 1368.000 378 338.990
10 LAKHAN LAL KAISHRI 78 368 11 50 9 33 98 451 1780 1764.000 445 441.000
11 MANOWAR JAMA 190 856 11 64 52 188 253 1108 3732 3620.000 933 905.000
12 MATA S H G 193 946 20 98 4 9 217 1053 4344 3896.000 1086 974.000
13 Md Asgar Aalam 67 321 9 51 3 10 79 382 1536 1528.000 384 382.000
14 Md Kousar Alam 100 546 5 14 7 16 112 576 2324 2296.000 581 574.000
15 MD MUSLIM 144 735 44 226 17 71 205 1032 4172 4160.000 1043 1040.000
16 MD SHBBU 68 309 49 247 5 20 122 576 2608 2528.000 652 632.000
17 MD TANVIR 458 2004 93 474 42 152 593 2630 10620 10628.000 2655 2657.000
18 nisha s s g 137 671 7 34 12 43 156 748 2880 2788.000 720 691.000
19 OMPRAKSH GUPTA 32 146 19 99 0 0 51 245 1116 1031.480 279 257.490
20 PRAMOD SHARMA 59 256 0 0 4 11 63 267 0 0.000 0 0.000
21 RAMVILAS SAHU 85 322 21 99 7 31 113 452 1876 1639.960 469 409.950
22 RANJIT SINGH 38 150 23 140 11 38 72 328 1244 1104.000 311 276.000
23 SARFAJ ANSARI 184 929 15 71 23 80 222 1080 4136 2407.420 1034 557.640
24 SHAMBHU RAM 244 1059 45 222 14 59 303 1340 5496 5144.000 1374 1287.000
25 SHANKAR SAHU 124 496 9 39 17 67 150 602 2236 2032.000 559 508.000
26 SHATRUDHAN TIWARI 135 561 21 93 6 20 162 674 2832 2718.920 708 680.000
27 SHIV KUMAR RAM 79 327 18 71 18 62 115 460 1812 1563.950 453 390.960
28 SHIV SHAKTI MAHILA MANDAL 94 381 4 17 17 58 115 456 2660 2457.010 665 613.410
29 SHKTI MAHILA MANDAL 155 701 25 126 11 35 191 862 3504 3293.110 876 809.900
30 SHWETA MAHILA MANDAL 114 546 10 46 11 41 135 633 2464 2154.390 616 534.990
31 SUNIL KUMAR 70 288 14 53 7 25 91 366 1544 1532.000 386 383.000
32 UDEY KUMAR SINGH 75 337 19 89 6 22 100 448 1880 1620.000 470 405.000
33 VIJAY KUMAR GUPTA 142 637 13 48 5 21 160 706 2912 2623.990 728 655.000
34 VIJAY PRASAD 195 836 39 177 23 75 257 1088 4436 4032.000 1109 1008.000
35 VINOD KUMAR SINGH 165 738 44 204 20 70 229 1012 4184 4160.000 1046 1040.000
Total 4573 20449 755 3583 481 1719 5809 25751 102936 95173.17 25734 23725.8
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023