PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SIMDEGA)(Block : Pakar Tanr)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ANITA DEVI PAKARTANR 366 1716 77 363 32 78 475 2157 9020 8752.000 2255 2182.000
2 CHAMAPAMA SHG KURUSKELA 247 1099 53 225 18 44 318 1368 5880 5659.940 1470 1407.830
3 CHAMPA SHG Keshalpur 253 1189 14 62 9 16 276 1267 5148 4822.720 1287 1184.860
4 DIP SAVYAM SAHAYTA SAMUH KINABIRA KAINABERA 345 1403 28 90 15 33 388 1526 6396 5541.980 1599 1381.960
5 GULAB SHG sikariyatanr 176 904 17 69 2 10 195 983 4092 3827.980 1023 957.000
6 ISHWAR PRASAD SAHU 237 971 23 103 9 28 269 1102 4528 4419.960 1132 1100.940
7 JAGARNATH SINGH KRUSHKELA 162 795 38 189 16 30 216 1014 4244 3903.390 1061 978.800
8 JAGRIT S H G 80 390 19 107 2 8 101 505 2092 1937.440 523 482.900
9 JEEVAN JYOTI S H G 111 588 19 112 1 3 131 703 2884 2824.000 721 706.000
10 Jitu Ram Krushkela 228 990 62 310 10 21 300 1321 5696 5262.650 1424 1313.810
11 JULI SGH MANSERA KESALPUR 236 1147 16 71 14 39 266 1257 5036 4810.200 1259 1202.970
12 JYOTI S H G PURNAPANI 133 652 31 157 2 5 166 814 3476 3243.940 869 804.910
13 KAMAL SHG JORETOLI 251 1156 29 99 12 34 292 1289 5436 4957.480 1359 1253.970
14 KARISHMA SHG GONTHAITANGER 155 796 5 14 6 18 166 828 3324 3100.000 831 772.990
15 KISHOR TETE 200 1000 14 71 10 23 224 1094 4392 3756.000 1098 943.020
16 LAKSHMI S H G PAKAARTANR 90 372 22 112 6 17 118 501 2104 1872.000 526 462.000
17 LALIT DUNGDUNG TAKABA 277 1267 17 85 17 33 311 1385 5544 5213.770 1386 1292.930
18 Laxmi SHG tumgatoli 96 444 19 87 3 10 118 541 2308 2027.820 577 516.860
19 MAA DURGA MAHILA MANDAL RANATOLI KESHALPUR 272 1242 24 113 3 8 299 1363 5640 4997.990 1410 1240.000
20 Mahavir Prashad Krushkela 227 912 50 189 20 46 297 1147 5048 4684.000 1262 1171.000
21 MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH BELI DAL KAIRBERAA 178 845 28 121 3 7 209 973 4164 3842.990 1041 941.640
22 PRAFUL TOPPO 167 818 33 185 6 16 206 1019 4196 4039.800 1049 1010.000
23 PREM MAHILA MANDAL 289 1334 30 169 8 30 327 1533 6176 5916.000 1544 1473.000
24 PTG PAKARTANR BSO 1 2 29 95 0 0 30 97 1023 910.000 2 0.000
25 SHG SHEVA DAL 201 1020 32 154 14 42 247 1216 4976 4180.070 1244 1039.980
26 Suhani Ajivika SHG Khas Kairbera 140 662 35 148 4 11 179 821 3628 3400.000 907 835.000
27 Sundri Devi 215 958 35 154 11 26 261 1138 4812 4532.000 1203 1110.990
28 SUSHIL MINZ SIKARIYATANR 367 1725 61 262 51 142 479 2129 8608 8138.000 2152 2038.000
29 SUSHILA BILUNG ASANBERA 166 679 18 77 10 26 194 782 3220 3104.000 805 776.000
30 TARSILA BILUNG 201 1010 29 114 1 1 231 1125 4852 4565.760 1213 1124.760
31 Tirnga ajivika shg kinbira 84 404 6 28 5 12 95 444 1784 1586.270 446 390.060
32 TRITVA S H G RAMLOYA 153 666 19 78 3 5 175 749 3196 2691.950 799 672.290
33 VIKASCHANDRA DAS SIKARIYATANR 273 1483 83 415 24 71 380 1969 8256 8100.000 2064 2017.000
34 VINOD SORENG 176 881 24 132 7 27 207 1040 4196 4108.000 1049 1025.000
Total 6753 31520 1039 4760 354 920 8146 37200 155375 144730.1 38590 35810.47
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023