PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SIMDEGA)(Block : Bolba)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AJAY GUPTA BOLBA SAMSERA 175 803 16 76 60 191 251 1070 3660 3344.000 915 844.000
2 ANANATI DEVI TALAMANGA BOLABA 353 1494 12 60 13 53 378 1607 0 0.000 0 0.000
3 ASHOK KUMAR JAYSWAL SAMSERA 261 1229 5 21 21 60 287 1310 5056 4716.000 1264 1172.000
4 BHUSHAN SORNEN 204 997 4 17 5 15 213 1029 4100 3772.000 1025 944.000
5 GULAB S H G AMBATOLI SAMSERA 197 978 5 25 19 54 221 1057 4052 3787.000 1013 947.000
6 GULAB SHG Pidyapoch Awga 255 1213 6 31 8 25 269 1269 5020 4514.080 1255 1113.430
7 GULSAN SHG BEHRINBASA 198 998 18 91 10 25 226 1114 4496 4216.000 1124 1041.010
8 HIRAMANI KHALKHO KUNDURMURA 250 1142 22 112 16 33 288 1287 5184 4800.000 1296 1198.000
9 JAGADISH TIRKI KILISERA BALIYAJOR 239 1129 11 46 6 13 256 1188 4824 4435.990 1206 1105.000
10 Krishna Singh Kadopani 65 336 6 28 2 2 73 366 1512 1423.970 378 350.990
11 PTG BOLBA BSO 0 0 3 8 0 0 3 8 105 105.000 0 0.000
12 raju varba 267 1295 11 49 18 52 296 1396 5488 5187.960 1372 1290.900
13 RAMDAYAL PERSAD PIDIYAPONCH BOLABA 227 1047 13 63 30 108 270 1218 10864 10419.180 2716 2600.880
14 S H G JETHUBANDH MALSARA 348 1620 20 115 22 56 390 1791 7040 6691.950 1760 1674.890
15 SAKSHI DAL BEHRINBASA 144 772 8 45 15 44 167 861 3312 3184.000 828 794.000
16 SARASWATI MAHILA VAHINI GROUP A KHANDANISHAN 363 1755 26 120 4 10 393 1885 7748 7063.550 1937 1724.570
17 SARITA DEVI 402 1875 23 113 16 32 441 2020 8144 7615.030 2036 1898.980
18 SARYU PRASAD 266 1150 10 39 13 32 289 1221 4880 4435.340 1220 1093.420
19 SATYANARI SHG PALEMUNDA 412 1868 24 135 21 53 457 2056 8144 7892.000 2036 1971.990
20 SHG KUKURMUKHA KUSUMTOLI 196 1007 17 90 5 17 218 1114 4504 4323.980 1126 1075.980
21 SHIVANI DAL ALINGURH 220 988 10 45 34 86 264 1119 4232 4107.900 1058 1014.890
22 SUMTI DEVI AWAGA 241 1083 10 52 8 22 259 1157 4612 4328.000 1153 1069.000
23 SURAJMUKHI DAL RENGARBAHAR 164 750 19 93 6 14 189 857 3532 3210.970 883 818.960
24 TANUJA DEVI SAMSERA 166 796 12 42 10 22 188 860 3520 3336.000 880 835.000
25 TULSI RAVAT 221 1077 0 0 4 9 225 1086 4308 4060.000 1077 1012.000
26 Vashudev Amat Kadopani 283 1519 15 84 8 18 306 1621 6496 6003.400 1624 1484.370
Total 6117 28921 326 1600 374 1046 6817 31567 124833 116973.3 31182 29075.26
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023