PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SIMDEGA)(Block : Thethaitangar)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 Nitesh Kumar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
2 Adivashi shg jitiya toli 259 1146 58 244 8 26 325 1416 6208 5699.730 1552 1402.680
3 ADVIN DANG BOMBALKERA 300 1518 34 157 16 48 350 1723 7024 6804.000 1756 1699.000
4 Ajaj Hussain Konmenjara 155 727 43 229 4 13 202 969 4112 3956.000 1028 989.000
5 AMIT KUJUR KONPALA 179 783 54 194 10 29 243 1006 4644 4027.290 1161 1006.420
6 Arti SHG Ghattari kerya 242 1028 10 27 5 17 257 1072 4392 3799.980 1098 947.000
7 asha shg barbeda bhandar toli baghchatta 177 809 31 146 4 9 212 964 4104 3691.490 1026 915.300
8 BALAMDINA TOPPO 289 1253 36 144 15 44 340 1441 6020 5532.000 1505 1384.000
9 BETHESADA SHG RAJABASA 66 359 14 76 4 6 84 441 1828 1639.990 457 415.970
10 BRAJKISHOR KOROMIYA 259 1211 33 157 27 73 319 1441 5768 5179.290 1442 1287.400
11 CHAMELI SHG GHUTBAHAR LODROTOLI 100 461 44 172 4 11 148 644 3076 2963.740 769 738.880
12 CHAMELI SHG KERYA 143 659 18 90 2 4 163 753 3140 2716.000 785 675.010
13 CHAMELI SHG TARABOGA 189 892 69 314 27 57 285 1263 5500 4951.670 1375 1243.760
14 CHARAN BARAIK RAJABASA 291 1455 20 87 10 23 321 1565 6380 6114.970 1595 1516.980
15 DIBYA SHG ALSANGA 155 690 26 105 7 14 188 809 3488 3031.990 872 745.860
16 DURGA SHG KOROMIYAN 168 704 33 147 16 37 217 888 3740 3352.000 935 832.000
17 EKTA SHG KATANIYAN BARPANI DUMKI 177 815 13 70 7 12 197 897 3624 3143.560 906 785.760
18 GOPAL PRASAD SAHU TARABOGA 288 1355 49 232 32 87 369 1674 0 0.000 0 0.000
19 GULSAN SHG DOMAPANI BEDATOLI GHUTBAHAR 248 1235 19 65 10 27 277 1327 5472 5323.470 1368 1330.900
20 HEMANT MINJ KUTUNGIYA 252 1150 31 149 11 37 294 1336 5468 4899.990 1367 1227.000
21 IINDU SHG TAPUDEGA MEROMDEGA 141 579 55 205 7 19 203 803 3856 3662.060 964 914.940
22 JEEWAN JYOTI AJIVIKA SHG KURUPANI 211 1077 43 233 16 39 270 1349 5512 5375.790 1378 1336.750
23 JHARNA SHG RAJABASA 106 532 16 85 12 26 134 643 2576 2354.940 644 581.800
24 JYOTI SHG KESHRA RAJABASA 229 1103 26 135 6 20 261 1258 5140 4820.000 1285 1199.980
25 JYOTI SHG RAJABASA LANGATOLI 119 514 10 52 3 13 132 579 2336 2020.000 584 503.000
26 JYOTI SHG TUKUPANI 154 629 34 132 19 55 207 816 3468 2873.620 867 711.680
27 kanta kumari baghchatta 329 1552 55 245 24 74 408 1871 7748 6983.980 1937 1730.990
28 KAPILDEV SINGH KOROMIYAN 430 1880 45 217 12 31 487 2128 8780 7919.950 2195 1977.200
29 KESHAW CHANDRA PRASAD TUKUPANI 204 937 30 155 25 76 259 1168 4588 4448.000 1147 1105.990
30 KHUSHABU GHARNIGOLA KONPALA 166 757 39 147 17 34 222 938 4120 3755.880 1030 936.880
31 KIRAN SHG CHINGURBERA BAMBALKERE 257 1238 39 184 4 4 300 1426 6044 5863.990 1511 1451.980
32 Laxmi Narayan Sav Konmenjara 167 789 38 147 9 20 214 956 4220 4031.400 1055 1006.560
33 MAHUA MAHILA MANDAL BARTOLI KONPALA 255 1173 75 316 25 68 355 1557 6792 5984.990 1698 1469.760
34 MARKUS KERKETTA 137 573 52 237 3 4 192 814 3748 3387.960 937 846.040
35 MD ASHPHAK 40 176 12 34 0 0 52 210 1040 0.000 260 0.000
36 Md ASHRAF HUSAIN TARABOGA 159 716 66 295 37 116 262 1127 4712 4212.000 1178 1042.000
37 MD INDRIS ALI KONPALA 248 1097 44 174 30 68 322 1339 5620 5232.000 1405 1305.000
38 Md Yashin Thethaitanger 265 1276 128 536 61 173 454 1985 8688 8131.830 2172 2029.870
39 MERI KUMUDNI TOPPO PAIKPARA 172 856 28 119 8 19 208 994 4208 3768.910 1052 947.100
40 MUKTINATH PATHAK TUKUPANI 176 818 59 275 60 181 295 1274 4924 4799.980 1231 1191.990
41 PREM SHG PAIKPARA 80 456 8 69 1 1 89 526 2048 1894.120 512 472.640
42 PRERNA SHG KUDPANI KERYA 206 848 22 88 4 7 232 943 4008 3744.000 1002 929.010
43 PTG THETHAITANGER BSO 0 0 4 12 0 0 4 12 140 139.790 0 0.000
44 Raghuvir Prashad Konmenjara 159 778 28 124 14 46 201 948 3896 3620.000 974 902.990
45 RAJENDER MEHAR 409 1734 45 160 26 64 480 1958 8196 1263.980 2049 346.960
46 RAJNIKANT TUKUPANI 261 1193 56 230 33 100 350 1523 6340 5968.960 1585 1495.980
47 Rakesh SAHU BAGHCHATTA 212 1022 50 231 6 14 268 1267 5488 4816.000 1372 1195.000
48 RAMKEVAL SAV PAIKPARA 243 1229 40 171 11 34 294 1434 6036 5700.000 1509 1415.000
49 RAMKUMAR BADAIK 677 3120 50 204 30 86 757 3410 13880 12489.980 3470 3078.310
50 Roshan Kumar 125 626 47 209 8 18 180 853 3820 3398.670 955 838.120
51 SAIHUN TETE 259 1223 50 236 7 22 316 1481 6292 6176.440 1573 1539.330
52 SANIYEL SURIN GHUTBAHAR 323 1651 39 158 3 7 365 1816 7696 7360.000 1924 1827.990
53 SANTHARA SHG MEROMDEGA 246 1044 28 120 13 28 287 1192 4960 10410.360 1240 2669.180
54 SARASWATI VAHINI SHG DEVBAHAR PAIKPARA 244 1255 38 207 9 18 291 1480 6084 5744.000 1521 1422.000
55 SARNA SHG KERYA 111 528 20 112 4 9 135 649 2672 2430.080 668 601.580
56 Sarojani AAIND KORONJO 203 919 29 112 4 12 236 1043 4488 4223.970 1122 1050.970
57 SHANTI SHG GHUTBAHAR 201 983 34 140 14 34 249 1157 4884 4732.960 1221 1182.930
58 SHG AWARAAHAR MADHO TOLI 170 759 34 159 46 129 250 1047 3988 3710.280 997 926.990
59 SHG BERTOLI 173 766 32 133 11 22 216 921 3960 3763.990 990 939.000
60 SHG DONGADUBA 141 581 39 158 20 49 200 788 3416 3121.750 854 772.590
61 SHG Karapani Taraboga 165 854 20 119 8 22 193 995 10768 8789.920 2692 2165.500
62 SHG KHIJURTARND 277 1237 48 213 24 66 349 1516 6292 6327.980 1573 1577.980
63 SHG KORONJO BAJARTOLI 200 921 58 244 6 15 264 1180 5308 4892.930 1327 1231.940
64 SHG KORONJO NIMTOLI 173 754 31 127 2 4 206 885 3884 3507.980 971 870.970
65 SHG Koyal BHUTKUDAR 254 1070 41 177 33 82 328 1329 5428 5148.000 1357 1287.000
66 SHG Naveen BINJHIBANDH 191 843 37 151 9 22 237 1016 4408 4073.380 1102 1016.000
67 SHG Nipun thethaitanger 130 573 27 97 5 15 162 685 3048 2820.000 762 704.000
68 Shgufta Yashmin 297 1458 97 376 3 8 397 1842 8548 7851.880 2137 1958.950
69 SHILPA SHG TUKUPANI 173 758 20 103 10 25 203 886 3592 3444.760 898 851.290
70 SULEMAN TIRKI 257 1077 37 156 13 36 307 1269 5344 4927.960 1336 1234.990
71 SUNIL LAKRA PAIKPARA 278 1335 44 223 12 37 334 1595 6572 6004.110 1643 1472.010
72 Sunila SHG Khakhagara thethaitanger 155 779 26 96 4 6 185 881 3844 3531.690 961 869.940
73 SURAJ SHG KEUNDTOLI BOMBALKERA 130 604 23 97 5 17 158 718 3060 2960.000 765 727.990
74 Tara shg dembutoli baghchatta 209 962 40 165 1 1 250 1128 4968 4695.990 1242 1171.990
75 UDYAMITA SHG JAMBAHAR TUKUPANI 185 902 51 232 5 10 241 1144 5036 4931.980 1259 1224.000
76 UMBALAN SURIN RAJABASA 274 1213 53 242 9 20 336 1475 6336 5720.000 1584 1434.990
77 Vandana shg pandaripani meromdega 201 816 44 173 22 52 267 1041 4496 4380.000 1124 1093.000
Total 15894 73393 2919 12752 1032 2752 19845 88897 375332 345172.33 93798 85931.54
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023