PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SIMDEGA)(Block : Jaldega)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ATAUR REHMAN KONMERLA 281 1210 41 151 11 27 333 1388 5988 5620.000 1497 1401.000
2 BERTHA KANDULNA LAMBOI 284 1326 39 171 19 54 342 1551 6396 6308.000 1599 1577.000
3 Bhola Sahu 123 566 14 44 7 20 144 630 2656 2780.000 664 689.000
4 CHARKU SAHU KONMERLA 310 1632 38 101 11 30 359 1763 7592 7360.000 1898 1840.000
5 DURGA RANI SHG JALDEGA 203 955 65 215 13 31 281 1201 5640 5156.000 1410 1289.000
6 GANGA SHG LAMBOI 170 753 52 253 7 16 229 1022 4468 4279.990 1117 1068.990
7 Gauri Vikas Mandal pomiyan parba 160 817 35 98 2 5 197 920 4248 3928.000 1062 979.000
8 GRIH LAXMI SHG BHITUBUNA 134 684 20 89 2 4 156 777 3300 3021.940 825 753.000
9 INDRA SHG KUTUNGIYA 355 1779 38 128 23 65 416 1972 8180 7611.970 2045 1903.000
10 JAGRITI SHG SAWANAJARA 101 560 69 265 1 1 171 826 4172 3921.990 1043 983.990
11 JAGRUTI SHG LAMDEGA 148 729 34 142 1 2 183 873 3868 3430.060 967 856.920
12 JAGRUTI SHG PARBA 210 1094 71 231 8 17 289 1342 6364 5915.960 1591 1479.000
13 JHARNA SHG LAMBOI 134 727 58 250 12 28 204 1005 4532 4312.000 1133 1076.000
14 JIVAN JYOTI SHG LAMDEGA 171 819 28 80 1 3 200 902 4060 3822.540 1015 959.990
15 KARUNA SHG PATIAMBA 691 3341 165 621 23 67 879 4029 17984 20564.000 4496 5140.990
16 KIRAN SHG ORGA 222 936 43 204 7 10 272 1150 4948 4000.000 1237 996.000
17 Kiran SHG Piyosokera Tingina 242 1096 69 294 18 39 329 1429 6316 8940.000 1579 2227.000
18 KIRAN SURIN LAMDEGA 313 1386 99 358 14 36 426 1780 8316 8068.000 2079 1994.000
19 Krishi Vikas Mahila Mandal Toniya 162 889 62 221 9 23 233 1133 5292 4844.000 1323 1210.000
20 KUNDAI HORO TINGINA 622 3029 134 552 21 55 777 3636 15868 14814.910 3967 3691.060
21 MAHILA PRAGATI SAMITI KONMERLA 202 969 46 163 10 27 258 1159 5164 4864.000 1291 1207.000
22 MAHILA VIKAS DAL KONMERLA 170 700 38 129 3 11 211 840 3864 3496.000 966 869.000
23 MALTI DEVI JALDEGA 377 1874 55 179 5 16 437 2069 9036 8114.660 2259 2025.670
24 MARIA MAHILA MANDAL HUTUBADA 176 930 53 163 7 20 236 1113 5204 4795.820 1301 1198.830
25 MARIYAM SHG LAMDEGA 130 649 25 80 1 2 156 731 3296 3096.000 824 779.000
26 MD FARID ALAM ORGA 147 684 23 75 2 5 172 764 3380 5726.090 845 1431.200
27 Md Kamruddin Khan Orga 509 2417 68 229 29 78 606 2724 11572 11872.000 2893 2960.990
28 Md Shahjahan Khan ORGA 131 532 27 104 2 3 160 639 2884 0.000 721 0.000
29 NETRI SHG LAMBOI 107 512 51 240 9 35 167 787 3476 3328.000 869 832.000
30 PARSURAM PRADHAN TATI 115 542 34 97 3 6 152 645 3120 2648.000 780 662.000
31 Priti shg Karimati 194 972 24 93 7 23 225 1088 4560 0.000 1140 0.000
32 RADHA MUNI DEVI TATI 199 1041 56 194 18 42 273 1277 5732 5208.650 1433 1289.980
33 RAJU SAAV JALDEGA 467 2430 113 379 39 87 619 2896 12884 12245.970 3221 3055.000
34 RAMDEV SAHU PARBA 295 1371 161 512 35 96 491 1979 9992 9359.990 2498 2331.790
35 ROSHNI SHG JALDEGA 237 1065 47 160 16 39 300 1264 5576 4958.340 1394 1213.700
36 SHANTI AJIVIKA SHG TILAIJARA KARANJTOLI 172 798 38 133 12 26 222 957 4256 4035.990 1064 1007.000
37 SHG KONMERLA 130 699 24 56 4 10 158 765 3468 3120.000 867 779.000
38 SHG TATI 136 676 53 200 3 4 192 880 4188 3844.000 1047 959.000
39 SHG TINGINA 113 575 30 146 4 11 147 732 3140 0.000 785 0.000
40 SHIVRAJ BARAIK LAMBOI 216 1059 72 323 9 23 297 1405 6252 5783.940 1563 1450.940
41 SIBLAN DANG LAMDEGA 147 769 41 201 5 16 193 986 4224 4066.390 1056 1015.290
42 SUMAN DEVI TATI 162 811 51 150 4 8 217 969 4672 4488.000 1168 1122.000
43 SURAJ SHG KUNGIYA 343 1777 70 256 9 21 422 2054 9068 8366.990 2267 2095.000
44 SUSHMA SHG LAMBOI 157 785 72 295 7 15 236 1095 5156 4895.990 1289 1226.990
45 VIKAS SHG PARBA 143 719 64 225 7 17 214 961 4668 4424.000 1167 1107.000
46 vimla ajivika shg anai 240 1229 54 207 18 39 312 1475 6428 6028.000 1607 1514.990
47 Vinod Kumar Shahu Konmerla 165 843 35 105 7 23 207 971 4352 4292.000 1088 1059.000
Total 10616 51756 2599 9562 485 1236 13700 62554 279800 261758.18 69950 65307.31
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024