PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SIMDEGA)(Block : Jaldega)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ATAUR REHMAN KONMERLA 279 1277 41 157 13 31 333 1465 6256 5931.980 1564 1482.990
2 BERTHA KANDULNA LAMBOI 278 1289 38 166 20 54 336 1509 6224 6095.980 1556 1522.000
3 Bhola Sahu 107 523 10 27 0 0 117 550 2372 2064.000 593 510.000
4 CHARKU SAHU KONMERLA 308 1625 40 105 17 55 365 1785 7620 7272.000 1905 1812.000
5 DURGA RANI SHG JALDEGA 202 971 66 218 5 14 273 1203 5732 5004.000 1433 1251.000
6 GANGA SHG LAMBOI 180 798 53 264 3 7 236 1069 4676 4422.050 1169 1093.990
7 Gauri Vikas Mandal pomiyan parba 158 813 37 101 3 9 198 923 4288 4048.400 1072 1007.000
8 GRIH LAXMI SHG BHITUBUNA 134 688 20 89 2 4 156 781 3312 3179.990 828 792.980
9 INDRA SHG KUTUNGIYA 351 1771 40 141 20 56 411 1968 8204 7739.980 2051 1923.980
10 JAGRITI SHG SAWANAJARA 101 563 69 265 1 1 171 829 4184 3948.000 1046 974.000
11 JAGRUTI SHG LAMDEGA 148 731 34 142 3 5 185 878 3876 3333.800 969 822.380
12 JAGRUTI SHG PARBA 209 1096 71 232 5 10 285 1338 6372 5935.990 1593 1478.000
13 JHARNA SHG LAMBOI 137 743 59 252 4 10 200 1005 4624 4216.000 1156 1049.000
14 JIVAN JYOTI SHG LAMDEGA 174 833 28 80 0 0 202 913 4116 3755.910 1029 938.970
15 KARUNA SHG PATIAMBA 507 2466 144 558 11 28 662 3052 13896 11956.000 3474 2984.000
16 KIRAN SHG ORGA 239 1022 46 220 9 15 294 1257 5376 4625.970 1344 1158.950
17 Kiran SHG Piyosokera Tingina 218 1002 67 287 21 53 306 1342 5884 5775.990 1471 1444.000
18 KIRAN SURIN LAMDEGA 282 1276 98 362 34 80 414 1718 7848 7464.000 1962 1852.000
19 Krishi Vikas Mahila Mandal Toniya 153 889 62 230 15 36 230 1155 5292 4664.000 1323 1164.010
20 KUNDAI HORO TINGINA 619 3032 136 559 24 71 779 3662 15936 14701.960 3984 3638.000
21 MAHILA PRAGATI SAMITI KONMERLA 198 953 47 164 13 28 258 1145 5128 4767.400 1282 1191.990
22 MAHILA VIKAS DAL KONMERLA 165 727 38 132 6 7 209 866 3972 3654.000 993 907.000
23 MALTI DEVI JALDEGA 376 1883 55 179 2 3 433 2065 9072 8355.970 2268 2086.980
24 MARIA MAHILA MANDAL HUTUBADA 174 927 55 168 3 8 232 1103 5248 4852.000 1312 1197.000
25 MARIYAM SHG LAMDEGA 133 666 25 80 0 0 158 746 3364 2993.990 841 749.990
26 MD FARID ALAM ORGA 155 698 24 77 2 5 181 780 3464 3815.810 866 949.920
27 Md Kamruddin Khan Orga 404 1898 52 173 30 81 486 2152 9044 7310.000 2261 1824.000
28 Md Shahjahan Khan ORGA 218 996 39 144 1 1 258 1141 5076 4927.920 1269 1229.810
29 NETRI SHG LAMBOI 106 521 51 242 13 46 170 809 3512 3408.000 878 849.000
30 PARSURAM PRADHAN TATI 117 550 34 97 0 0 151 647 3152 2704.000 788 667.000
31 Priti shg Karimati 394 2009 50 203 5 14 449 2226 9436 8984.000 2359 2244.000
32 RADHA MUNI DEVI TATI 186 1025 53 188 15 28 254 1241 5584 4903.660 1396 1219.390
33 RAJU SAAV JALDEGA 467 2468 113 392 11 19 591 2879 13036 12344.000 3259 3082.000
34 RAMDEV SAHU PARBA 280 1355 163 531 43 119 486 2005 9984 9271.980 2496 2308.000
35 ROSHNI SHG JALDEGA 230 1049 47 160 15 39 292 1248 5512 4846.780 1378 1203.430
36 SHANTI AJIVIKA SHG TILAIJARA KARANJTOLI 168 796 42 151 15 30 225 977 4356 3980.000 1089 995.000
37 SHG KONMERLA 130 714 24 56 3 5 157 775 3528 3068.000 882 764.000
38 SHG TATI 133 697 53 210 5 10 191 917 4272 3711.980 1068 919.880
39 SHG TINGINA 119 613 31 151 3 7 153 771 3320 2998.300 830 748.870
40 SHIVRAJ BARAIK LAMBOI 220 1095 72 323 10 25 302 1443 6396 6059.960 1599 1507.850
41 SIBLAN DANG LAMDEGA 155 839 43 208 8 27 206 1074 4560 4250.000 1140 1067.300
42 SUMAN DEVI TATI 170 895 52 155 3 4 225 1054 5036 4607.000 1259 1142.000
43 SURAJ SHG KUNGIYA 343 1793 73 267 12 28 428 2088 9216 8331.950 2304 2078.950
44 SUSHMA SHG LAMBOI 163 817 73 299 6 10 242 1126 5312 4869.960 1328 1220.970
45 VIKAS SHG PARBA 131 685 65 227 16 42 212 954 4560 4275.000 1140 1063.980
46 vimla ajivika shg anai 235 1216 52 197 15 42 302 1455 6320 5891.970 1580 1470.960
47 Vinod Kumar Shahu Konmerla 165 867 37 109 15 37 217 1013 4504 4292.000 1126 1071.000
Total 10519 52160 2622 9738 480 1204 13621 63102 282052 259611.63 70513 64659.52
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023