PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SIMDEGA)(Block : Bansjor)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 SHG KACHUPANI 228 984 31 127 4 8 263 1119 4804 4592.000 1201 1154.990
2 CHANDMUNI DEVI 149 640 24 108 3 6 176 754 3232 3007.980 808 752.000
3 CHANDRESHVAR SINGH BANSJOR 267 1200 44 194 0 0 311 1394 6032 5756.000 1508 1439.000
4 DONA PATAL NIRMAN S H G DONGAPANI 181 779 37 170 0 0 218 949 4152 4004.000 1038 1001.000
5 GULAB MAHILA MANDAL BONGERA BAJAR TOLI 143 635 25 119 1 4 169 758 3240 3016.000 810 753.000
6 JEEVAN JOYTI MAHILA MANDAL KURKURA 192 1011 46 218 10 32 248 1261 5332 5200.000 1333 1300.000
7 JOTI SHG SAJBAHAR URTEY 235 1011 22 78 3 8 260 1097 4660 4564.000 1165 1132.910
8 Jyoti SHG Adalbeda 125 599 33 170 2 5 160 774 3320 3199.990 830 799.990
9 Lakshami SHG 114 592 35 175 4 10 153 777 3348 3006.340 837 756.500
10 LAKSHMI SHG Kombakera 124 590 32 133 2 7 158 730 3256 3139.960 814 783.870
11 MADHURI SORENG TARAGA BANSJOR 263 1195 36 154 10 23 309 1372 5788 5480.000 1447 1368.990
12 MD IDARS KURKURA 188 862 42 202 17 41 247 1105 4624 4463.910 1156 1115.910
13 MILAN S H G BHUKUMUNDA 209 965 41 173 7 19 257 1157 5008 4808.000 1252 1200.000
14 NIKOLAS KONGARI URTEY 458 2116 83 410 5 18 546 2544 10788 10127.760 2697 2527.810
15 PRADIP SINGH KOMBAKERA 243 1229 53 214 3 7 299 1450 6400 6239.980 1600 1567.000
16 RAMCHANDRA SINGH BANSJOR 639 2671 99 423 19 49 757 3143 13456 12944.000 3364 3227.000
17 ROSHNI S H G BONGERA 125 526 21 80 4 18 150 624 2692 2464.000 673 623.000
18 SHANTILATA MAHILA GURUP JAMDIH 186 861 23 103 0 0 209 964 4088 3880.000 1022 970.000
19 SHYAM SUNDAR BARAIK 210 1017 52 190 2 2 264 1209 5524 5199.440 1381 1299.760
20 SUNIL SAHU BAMADIYAPAS URTEY 234 968 63 285 23 74 320 1327 5636 5087.760 1409 1268.810
Total 4513 20451 842 3726 119 331 5474 24508 105380 100181.12 26345 25041.54
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024