PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SIMDEGA)(Block : Bansjor)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 SHG KACHUPANI 206 932 31 128 27 70 264 1130 4596 4368.000 1149 1092.000
2 CHANDMUNI DEVI 148 631 24 108 3 13 175 752 3196 2863.990 799 715.000
3 CHANDRESHVAR SINGH BANSJOR 276 1233 46 203 5 13 327 1449 6220 5796.000 1555 1443.000
4 DONA PATAL NIRMAN S H G DONGAPANI 189 852 38 175 9 21 236 1048 4472 4021.010 1118 995.000
5 GULAB MAHILA MANDAL BONGERA BAJAR TOLI 131 614 25 119 12 28 168 761 3156 2976.000 789 743.000
6 JEEVAN JOYTI MAHILA MANDAL KURKURA 176 978 46 218 24 72 246 1268 5200 4974.990 1300 1251.000
7 JOTI SHG SAJBAHAR URTEY 216 995 22 81 26 73 264 1149 4596 4423.940 1149 1105.980
8 Jyoti SHG Adalbeda 108 570 32 167 19 37 159 774 3176 3043.990 794 760.980
9 Lakshami SHG 112 591 35 175 6 16 153 782 3344 3047.990 836 755.760
10 LAKSHMI SHG Kombakera 118 576 32 135 8 24 158 735 3200 2911.960 800 729.320
11 MADHURI SORENG TARAGA BANSJOR 250 1168 36 154 22 52 308 1374 5680 5414.990 1420 1347.000
12 MD IDARS KURKURA 159 795 42 202 46 108 247 1105 4356 3867.870 1089 960.920
13 MILAN S H G BHUKUMUNDA 206 1027 42 195 13 29 261 1251 5284 5048.000 1321 1255.000
14 NIKOLAS KONGARI URTEY 398 1964 83 411 68 188 549 2563 10180 9513.890 2545 2381.850
15 PRADIP SINGH KOMBAKERA 223 1165 53 214 23 72 299 1451 6144 5959.920 1536 1479.990
16 RAMCHANDRA SINGH BANSJOR 585 2594 100 446 88 243 773 3283 13176 12439.000 3294 3091.980
17 ROSHNI S H G BONGERA 109 478 22 85 22 78 153 641 2528 2371.890 632 588.890
18 SHANTILATA MAHILA GURUP JAMDIH 172 823 23 104 14 40 209 967 3936 3727.990 984 930.990
19 SHYAM SUNDAR BARAIK 184 978 52 191 27 64 263 1233 5368 5095.620 1342 1272.830
20 SUNIL SAHU BAMADIYAPAS URTEY 227 973 62 291 33 98 322 1362 5628 4925.100 1407 1222.650
Total 4193 19937 846 3802 495 1339 5534 25078 103436 96792.14 25859 24123.14
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023