PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SIMDEGA)(Block : Bano)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ASHA SHG PABURA 131 669 10 63 0 0 141 732 2956 0.000 739 0.000
2 AZAD SHG HURDA JAMTAI 184 789 12 49 0 0 196 838 3492 0.000 873 0.000
3 Babli Devi 302 1344 25 101 0 0 327 1445 6076 0.000 1519 0.000
4 BELLY SHG SIJANG SOY 151 725 23 118 0 0 174 843 3544 0.000 886 0.000
5 BILAN BAGE BANO 107 441 10 31 0 0 117 472 2044 0.000 511 0.000
6 CHAMPA SHG RAIKERA 293 1314 11 49 0 0 304 1363 5564 0.000 1391 0.000
7 CHAMPA SHG SOY 938 4275 90 403 0 0 1028 4678 19620 0.000 4905 0.000
8 Chandni Ajivika SHG Gerda 175 747 46 199 0 0 221 946 4276 0.000 1069 0.000
9 Chandni SHG Nawmil 115 459 8 19 0 0 123 478 2060 0.000 515 0.000
10 DURGA SHG Ganghutoli 86 399 15 56 0 0 101 455 2016 0.000 504 0.000
11 GULAB SHG DUMARIYA 197 901 32 121 0 0 229 1022 4500 0.000 1125 0.000
12 GULAB SHG JAMTAI 184 860 34 127 0 0 218 987 4392 0.000 1098 0.000
13 GULAB SHG ukoli 183 897 34 184 0 0 217 1081 4540 0.000 1135 0.000
14 Harijan SHG 196 861 49 207 0 0 245 1068 4816 0.000 1204 0.000
15 HARSHIT BARLA SOY 301 1480 45 199 0 0 346 1679 7180 0.000 1795 0.000
16 JAGARAN SHG KUDANRUG 133 664 29 128 0 0 162 792 3468 0.000 867 0.000
17 JAGESHWAR SAHU SOY 146 710 17 95 0 0 163 805 3316 0.000 829 0.000
18 JUGNU SHG PABURA 272 1203 22 122 0 0 294 1325 5428 0.000 1357 0.000
19 Jyoti SHG 186 899 14 65 0 0 200 964 3988 0.000 997 0.000
20 Jyoti SHG Bano 161 698 32 156 0 0 193 854 3688 0.000 922 0.000
21 Jyoti SHG Beraergi 131 665 31 158 0 0 162 823 3528 0.000 882 0.000
22 Jyoti SHG Kanarowan 203 773 26 108 0 0 229 881 3820 0.000 955 0.000
23 Jyoti SHG Romjol 327 1539 8 27 0 0 335 1566 6380 0.000 1595 0.000
24 KHUSHI SHG BANKI 226 1066 27 113 0 0 253 1179 5020 0.000 1255 0.000
25 KIRAN SHG DUMARIYA 354 1723 81 371 15 45 450 2139 9160 0.000 2290 0.000
26 Laknath Singh 332 1472 42 186 0 0 374 1658 7064 0.000 1766 0.000
27 LAXMI BAI SHG RAIKERA 257 1207 40 179 0 0 297 1386 5948 0.000 1487 0.000
28 LAXMI SHG PABURA 277 1249 12 56 0 0 289 1305 5332 0.000 1333 0.000
29 LILI SHG SIJANG SOY 261 1196 13 52 0 0 274 1248 5148 0.000 1287 0.000
30 MAA DURGA SHG GERDA 209 955 20 94 0 0 229 1049 4380 0.000 1095 0.000
31 MAHILA S HURADA BAJARTOLI 168 674 36 116 0 0 204 790 3704 0.000 926 0.000
32 Manohar Kandulna Pabura 229 952 33 131 0 0 262 1083 4732 0.000 1183 0.000
33 Milan Aajivika SHG Sutariuli 56 267 22 93 0 0 78 360 1684 0.000 421 0.000
34 Milan SHG Sahubera 270 1315 41 236 0 0 311 1551 6408 0.000 1602 0.000
35 NATHNEEL MUNDA SAHUBERA 296 1458 58 263 0 0 354 1721 7456 0.000 1864 0.000
36 NAVODIT SHG KANAROWAN 252 1007 36 139 0 0 288 1146 5036 0.000 1259 0.000
37 NITIR SHG BERAERGI 249 1083 42 183 0 0 291 1266 5508 0.000 1377 0.000
38 NUTAN SHG BERAERGI 91 467 12 49 0 0 103 516 2204 0.000 551 0.000
39 Padlochan Singh 163 659 38 171 0 0 201 830 3700 0.000 925 0.000
40 PRABHAVATI SHG LAMGARH BADKADUEL 120 594 11 51 0 0 131 645 2684 0.000 671 0.000
41 PRADIP KUMAR BHENGRA UKOULI 373 1739 40 195 0 0 413 1934 8076 0.000 2019 0.000
42 Pragati SHG Chorbandu 117 477 20 93 0 0 137 570 2468 0.000 617 0.000
43 Prakas Lah SHG Bano 92 392 11 61 0 0 103 453 1876 0.000 469 0.000
44 Rabindarnath Singh Pado 184 876 16 58 0 0 200 934 3952 0.000 988 0.000
45 Rajeshwari Prasad Sahu 858 4080 209 961 0 0 1067 5041 22172 0.000 5543 0.000
46 Ram Kisor Sahu Hurda 216 994 40 215 0 0 256 1209 5096 0.000 1274 0.000
47 RAMESH SAHU RAIKERA 104 558 22 89 0 0 126 647 2848 0.000 712 0.000
48 Ritu SHG Toniya 132 559 37 206 0 0 169 765 3272 0.000 818 0.000
49 Roshani SHG Latakel 157 683 28 88 0 0 185 771 3516 0.000 879 0.000
50 Roshni SHG Bano 151 564 16 68 0 0 167 632 2704 0.000 676 0.000
51 Roshni SHG Gerda 347 1621 65 322 0 0 412 1943 8304 0.000 2076 0.000
52 Roshni SHG Urmu 107 515 18 78 0 0 125 593 2564 0.000 641 0.000
53 Santi SHG Kanarowan 199 892 33 151 0 0 232 1043 4492 0.000 1123 0.000
54 SAPNA SHG NAVMIL BANKI 208 966 15 65 0 0 223 1031 4284 0.000 1071 0.000
55 SAPNA SHG KOHIPAT JAMTAI 212 973 15 55 0 0 227 1028 4312 0.000 1078 0.000
56 SARJOM BAHA SHG UKOULI 72 360 10 47 0 0 82 407 1720 0.000 430 0.000
57 Shanti SHG Bintuka 207 925 28 133 0 0 235 1058 4484 0.000 1121 0.000
58 SHIVLAL SAHU JAMTAI 96 379 6 29 0 0 102 408 1684 0.000 421 0.000
59 SITA DEVI BERAERGI 202 929 32 157 0 0 234 1086 4612 0.000 1153 0.000
60 SOSAN BHUIYAN DUMARIYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
61 Sukra manjhi hating hore 350 1668 46 228 0 0 396 1896 7960 0.000 1990 0.000
62 Tara SHG Birta 293 1346 37 165 0 0 330 1511 6420 0.000 1605 0.000
63 Tara SHG Simhatu 140 606 16 56 0 0 156 662 2872 0.000 718 0.000
64 TARAMUNI SHG UKOULI 152 804 11 62 0 0 163 866 3524 0.000 881 0.000
65 VIKAS SHG BERAERGI 125 550 22 111 0 0 147 661 2816 0.000 704 0.000
66 Vikash SHG Bintuka 407 1946 86 388 0 0 493 2334 10192 0.000 2548 0.000
67 VIKASH SHG MARANI 269 1211 26 98 0 0 295 1309 5572 0.000 1393 0.000
Total 14682 67269 2092 9447 15 45 16789 76761 327652 0 81913 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024