PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SARAIKELA KHARSAWAN)(Block : Kuchai)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AADARSH MAHILA SAMITI DHUNADEEH 250 1115 21 86 17 32 288 1233 5048 4632.000 1262 1158.000
2 AADARSH SWAYAM SAHAYATA SAMUHA ROLAHATU 258 1167 26 125 9 24 293 1316 13972 13840.000 3493 3453.000
3 ADIVSI MAHILA SAMITI SAMUHA BARABANDI 174 688 25 97 5 9 204 794 3452 2964.000 863 734.000
4 ASHOK KUMAR MAHATO 408 1743 114 568 21 41 543 2352 10164 9771.960 2541 2443.980
5 BAIBHAV LAXMI SHG 158 582 16 73 0 0 174 655 2776 2392.000 694 598.000
6 BAIJNATH MAHATO 123 497 89 369 4 5 216 871 4480 4311.610 1120 1078.000
7 BAIKUNT SINGH MUNDA 110 481 19 82 3 7 132 570 2456 2095.800 614 521.620
8 BHIMSEN GAGRAI 771 3110 119 508 58 118 948 3736 15772 14479.990 3943 3620.000
9 BHUVNESHWAR SINGH MUNDA 214 810 68 258 7 18 289 1086 5144 4565.990 1286 1143.000
10 CHUDAMANI MUNDAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
11 DEEPAK KUMAR 380 1697 93 415 44 103 517 2215 9392 8995.990 2348 2248.780
12 DEEPAK MAHILA SAMITI 134 448 53 199 12 22 199 669 3276 3047.550 819 761.850
13 GRAMIN MAHILA VIKAS SAMITI 149 657 5 35 20 59 174 751 2768 2235.980 692 559.990
14 GULAB SWYAN SAHAYTA SAMUHA DALBHANGA 250 1055 28 130 11 27 289 1212 5004 4564.000 1251 1141.990
15 HEMANT KUMAR THAKUR 93 434 0 0 0 0 93 434 1736 1588.000 434 397.000
16 HESA SWYAN SAHAYTA SAMUH 152 667 52 245 2 3 206 915 4124 3844.000 1031 961.000
17 JAGDISH CHANDRA MAHATO 175 670 52 205 19 36 246 911 4136 3808.000 1034 952.000
18 JAGRITI SWYN SAHAYTA SAMUHA SIYADIH 271 1070 57 195 21 52 349 1317 5876 5503.000 1469 1377.000
19 JAI SARNA SWAN SAHAYTA SAMUH 74 230 88 335 3 6 165 571 3384 3208.000 846 800.000
20 JOHAR SWYAN SAHAYTA MAHILA VIKAS SAMITI 89 349 23 88 1 1 113 438 2040 1564.000 510 391.000
21 JYOTI MAHILA SWAYM SAHAYATA SAMUHA ICHADIH 128 467 39 168 0 0 167 635 2960 2960.000 740 740.000
22 KAILASH MAHATO 129 467 72 298 7 10 208 775 3884 3360.860 971 841.000
23 KALYANKARI MAHILA SWAYAM SAHAYTA SAMUH 206 874 49 227 7 18 262 1119 4868 4416.540 1217 1069.530
24 KARTIK KISHOR MAHATO 104 383 15 44 6 11 125 438 1952 1887.990 488 470.970
25 KHUTKATTI MAHILA SAMITI 373 1475 65 212 10 17 448 1704 7720 7700.000 1930 1925.000
26 KIRAN MAHILA SAMITI 223 1034 64 337 20 49 307 1420 5928 5287.350 1482 1321.460
27 KISAN VIKAS MAHILA SAMITI 157 542 66 239 2 4 225 785 4016 4016.000 1004 1004.000
28 LAKHINDRA KUMBHAKAR 333 1234 59 217 19 48 411 1499 6588 6544.000 1647 1636.000
29 LALI MAHATO 267 1175 92 375 10 27 369 1577 7276 6975.910 1819 1733.980
30 LANDU SOY 156 674 71 292 21 52 248 1018 4684 4404.000 1171 1101.000
31 MAGAL SINGH SOY 105 511 23 123 2 5 130 639 2688 2629.000 672 658.000
32 MAGUNI PRADHAN 286 957 66 232 22 45 374 1234 5676 5208.000 1419 1302.000
33 MAHESHWAR MAHATO 171 679 7 25 2 3 180 707 2912 2755.350 728 689.990
34 MAHESHWAR MAHATO DORO 158 662 31 135 4 9 193 806 3516 3091.940 879 772.960
35 MAHILA SANGATAN SWYN SAHAYTA SAMUHA 169 592 60 257 9 21 238 870 4048 3845.990 1012 966.000
36 MAHILA VIKAS SAMITI SERENGDA 103 325 17 59 5 11 125 395 1776 1524.000 444 382.000
37 MASKAL MAHILA SAMITI JOMBRO 43 190 9 45 0 0 52 235 1012 1012.000 253 253.000
38 MASKAL MAHILA SAMITI KOMAY 288 1327 70 356 22 51 380 1734 7268 7268.000 1817 1817.000
39 NAGENDRA SINGH MUNDA 228 947 10 57 6 14 244 1018 4068 4056.000 1017 1014.000
40 NITURAM MUNDA 161 649 35 143 5 7 201 799 3576 3148.000 894 787.000
41 PTG BSO KUCHAI 0 0 35 102 1 2 36 104 1225 1225.000 0 0.000
42 RAJEEV SOY 76 314 16 77 1 6 93 397 1704 1692.000 426 423.000
43 RAM RATAN MUNDA 249 1017 79 290 4 9 332 1316 6280 5504.000 1570 1376.000
44 RASAI HO 166 635 65 241 31 75 262 951 4360 3896.000 1090 979.000
45 RAUTU HEMRAM 151 675 60 284 8 14 219 973 4380 4244.000 1095 1061.000
46 RINGA MASKAL MAHILA SAHAYATA SAMUHA 190 790 51 211 5 12 246 1013 4588 4186.990 1147 1088.680
47 SAGEN SAKAM MAHILA SAMITI REGADIH 228 883 55 262 17 39 300 1184 5072 4764.000 1268 1191.000
48 SAPNA SAKAR SAMITI RUCHAB 282 1097 42 204 19 36 343 1337 5564 5212.000 1391 1300.000
49 SHANTI MAHILA SAMITI 139 553 109 333 4 6 252 892 5264 5264.000 1316 1302.000
50 SHITAL MAHATO 102 313 85 280 1 2 188 595 3632 3211.990 908 809.000
51 SHIV PARVATI S S G 303 1290 30 135 38 101 371 1526 6000 6000.000 1500 1500.000
52 SOJAOMBA MAHILA MANDAL SAMITI KORRA 120 413 66 262 8 19 194 694 3500 3500.000 875 875.000
53 SOREN MAHILA MANDAL 227 611 68 277 8 11 303 899 4348 4348.000 1087 1087.000
54 SORJOM BA KUTI GOTH SHG 309 1255 127 451 4 16 440 1722 0 0.000 0 0.000
55 SOY MAHILA SAMITI KITTAKUTI 249 1025 35 163 7 16 291 1204 5080 4924.800 1270 1231.960
56 SUKHDEO SARDAR 383 1480 100 439 14 31 497 1950 8720 7947.990 2180 1987.000
57 SUNIL KUMAR SAMAD 233 911 31 152 9 19 273 1082 4512 3788.260 1128 903.760
58 SURA HEMBROM 198 721 64 237 14 36 276 994 4676 4096.000 1169 1024.000
59 SURAJ MAHILA MANDAL KUNDIYA MARCHA 105 357 24 86 6 12 135 455 2100 1804.000 525 451.000
60 UDIT PRATAP SINGHDEO 161 778 24 116 24 68 209 962 3784 3668.000 946 917.000
Total 11892 47752 3034 12456 659 1495 15585 61703 276205 258779.83 68745 64331.5
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023