PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SARAIKELA KHARSAWAN)(Block : Saraikela)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 LAXMI MAHILA SWAYAM SAHAYATA SAMUHA GOPALPUR 176 716 48 213 14 27 238 956 4208 3944.000 1052 985.990
2 ARUN BEHERA 128 556 26 113 7 18 161 687 2952 2283.990 738 563.990
3 ASTIK SARDAR 600 2366 104 407 31 73 735 2846 12380 11582.910 3095 2885.930
4 BALRAM MAHATO 502 2554 37 139 42 115 581 2808 11252 10968.000 2813 2743.000
5 BANBIHARI TUDU 206 830 71 305 24 72 301 1207 5308 5072.000 1327 1267.000
6 BASUDEV MANDAL 273 1143 61 256 9 21 343 1420 6280 6008.820 1570 1506.000
7 BISHWANATH KUMAR NAYAK 330 1294 114 425 16 28 460 1747 8368 8076.000 2092 2019.020
8 BUDHAN SINGH SARDAR 232 960 75 345 17 50 324 1355 5940 5632.000 1485 1407.000
9 BUDHRAM KURLI 689 2924 131 614 20 44 840 3582 15364 11650.820 3841 2906.260
10 DANARDAN MUKHI 157 568 14 63 12 34 183 665 2664 1991.530 666 497.670
11 DARASINGH SARDAR 321 1261 48 194 21 39 390 1494 6388 5803.970 1597 1462.960
12 DHANU MANDAL 175 656 41 175 12 23 228 854 6584 6212.000 1646 1553.000
13 DHEERENDRA CHANDRA RAVIDAS 197 775 14 56 6 18 217 849 3492 3095.760 873 770.690
14 DHERENDRA NAATH BARIK 175 752 31 133 14 26 220 911 3876 3611.980 969 921.000
15 DOBRO HESA 475 2016 104 470 72 175 651 2661 10976 10372.000 2744 2593.000
16 FULMANI SOREN 306 1185 79 299 17 51 402 1535 6952 6675.980 1738 1669.000
17 GANESH TIU 152 608 14 61 6 16 172 685 2824 2515.990 706 629.000
18 GOPINATH GAGRAI 449 1880 74 324 28 97 551 2301 9596 8811.000 2399 2205.980
19 GRAM VIKAS SWAYAM SAHYATA MAHILA SAMITI 241 863 18 70 20 27 279 960 3956 3564.000 989 886.000
20 GUPTSEN MANDAL 175 611 13 47 4 9 192 667 0 0.000 0 0.000
21 GURUPRASAD NANDI GOVINDPUR 232 1028 71 241 3 9 306 1278 6100 5735.970 1525 1433.990
22 HARSHIT KUMAR RAJAK 224 910 29 142 8 19 261 1071 4452 1768.980 1113 440.000
23 HODA TUDU 353 1662 99 339 45 106 497 2107 9420 8991.740 2355 2243.020
24 JAGDISH MUKHI 184 672 4 18 34 96 222 786 2800 2673.550 700 677.450
25 JAI MAA MANSA MAHILA SAMITI PATAHENSAL 306 1448 55 253 54 157 415 1858 7332 6865.780 1833 1714.770
26 JANKI SARDAR 248 971 39 173 15 34 302 1178 4972 4767.000 1243 1189.000
27 JHIMRI MAHILA VIKAS SAMITI 330 1444 47 218 25 68 402 1730 7092 6820.000 1773 1705.000
28 JITENDR MANDAL 77 325 11 53 0 0 88 378 1608 1596.000 402 393.000
29 JOGENDRA TANTI 144 558 30 134 9 19 183 711 3068 2904.000 767 726.000
30 KARTIK SARDAR 172 684 31 120 11 28 214 832 3604 3615.990 901 899.990
31 KIRAN SWAYAM SAHAYATA SAMUHA 153 602 26 105 3 5 182 712 3136 2840.000 784 710.000
32 KRISHNA CHANDRA SAHU 1185 4725 186 814 40 89 1411 5628 24108 20602.000 6027 5154.000
33 LAXMI MAHILA SAMITI JANGLI KHAS 227 910 96 414 30 87 353 1411 6328 5931.990 1582 1483.000
34 MAA MANSA MAHILA SAMUHA DASIADIH 307 1087 38 145 12 32 357 1264 5412 5181.600 1353 1295.000
35 MAHILA EKTA SWAYAM SAHAYATA SAMUHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
36 MAHILA KALYAN SWAYAM SAHAYATA SAMUHA 351 1206 67 234 54 94 472 1534 6700 6416.000 1675 1610.990
37 MAHILA SAMUH RAGRAGI SAGEN 400 1636 88 414 83 187 571 2237 9008 8070.230 2252 2016.790
38 MRITYUNJAY ORAON 236 960 41 155 16 44 293 1159 4988 4443.980 1247 1113.980
39 NEBU MAHALI 381 1477 73 291 27 64 481 1832 7948 7567.980 1987 1887.000
40 PATEL MAHATO 254 1046 80 365 25 62 359 1473 6424 6432.000 1606 1614.000
41 Pradeep Kumar Mahato 347 1423 75 277 32 92 454 1792 7792 7752.000 1948 1938.000
42 PRADIP KUMAR PATI 224 899 47 161 21 47 292 1107 4912 4456.000 1228 1114.000
43 RAGHUNATH MARDI 230 1041 72 324 13 30 315 1395 6180 5767.990 1545 1442.000
44 RAJESH KUMAR AGARWAL 231 859 9 30 57 149 297 1038 3688 3591.510 922 896.310
45 SANDIP SARDAR 222 870 28 102 15 39 265 1011 4264 3719.940 1066 929.970
46 SANWTA ROFA GANWTA SWYAM SAHAYATA SAMUHA 223 850 67 237 28 58 318 1145 5276 4985.960 1319 1247.930
47 SATRUDHAN KALINDI 290 1072 85 314 27 52 402 1438 6660 0.000 1665 0.000
48 SHAMBHU MAHALI 470 1758 84 292 17 32 571 2082 9384 8692.000 2346 2166.000
49 SHAMBHU RAVIDAS 191 736 35 149 31 80 257 965 3924 3671.730 981 917.780
50 SHRAMJIVI MAHILA SAMITI 211 871 40 164 17 40 268 1075 4604 4231.950 1151 1068.960
51 SWAYAM SAHAYATA SAMUHA KOPE TURTUNG 232 924 23 96 34 109 289 1129 4340 4208.000 1085 1051.990
52 TARAPADO KAR 169 728 25 102 19 45 213 875 3612 3324.000 903 831.000
53 VIKAS SWAYAM SAHAYATA MAHILA SAMUHA GOVINDPUR 171 711 19 97 14 39 204 847 3376 3032.690 844 758.730
Total 14934 60611 2837 11682 1211 2975 18982 75268 321872 288531.31 80468 72142.14
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023