PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SARAIKELA KHARSAWAN)(Block : Seraikela (NP))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ANIL KUMAR RAJAK 120 445 23 107 24 65 167 617 2424 2392.070 606 598.990
2 BASANT KUMAR NANDA 153 594 33 141 17 40 203 775 3300 0.000 825 0.000
3 GOUTAM MUKHI 211 910 31 139 18 56 260 1105 4508 4004.000 1127 1001.000
4 JAI MAA TARINI SWAYAM SAHAYATA SAMUHA 70 284 9 37 6 22 85 343 0 0.000 0 0.000
5 KEDARNATH AGRAWAL 151 546 9 35 14 33 174 614 2436 1771.990 609 436.000
6 MADHUSUDAN SAMAL 145 527 17 69 21 61 183 657 2584 2495.990 646 623.980
7 MANBODH KUMAR PANIGRAHI 81 345 19 63 29 70 129 478 1912 4411.990 478 1096.000
8 MANOJ KUMAR KAVI 147 571 22 78 25 85 194 734 2900 2947.960 725 732.980
9 PAWAN KUMAR SAO 88 344 11 45 25 74 124 463 1684 1591.940 421 400.960
10 PRAKASH KABI 119 421 18 58 32 78 169 557 2188 2159.970 547 544.980
11 PRASHANT KUMAR SATPATHY 113 429 13 35 11 29 137 493 2080 2032.000 520 504.000
12 RAGHAV PRASAD SAHU 130 467 24 95 35 111 189 673 2540 2142.000 635 539.000
13 SHANKAR PRASAD SAHU 107 423 17 58 22 58 146 539 3556 3523.990 889 880.990
14 SWAWLAMBI MAHILA JAGRITI MAHILA VIKAS SAMITI 211 892 45 199 19 58 275 1149 4828 4519.990 1207 1129.000
Total 1846 7198 291 1159 298 840 2435 9197 36940 33993.89 9235 8487.88
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023