PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : SARAIKELA KHARSAWAN)(Block : Seraikela (NP))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ANIL KUMAR RAJAK 132 482 24 107 17 47 173 636 2600 2775.930 650 693.930
2 BASANT KUMAR NANDA 152 583 31 128 15 34 198 745 0 0.000 0 0.000
3 GOUTAM MUKHI 217 928 31 133 13 39 261 1100 4580 3844.000 1145 961.000
4 JAI MAA TARINI SWAYAM SAHAYATA SAMUHA 63 263 7 30 3 8 73 301 1248 1080.000 312 274.000
5 KEDARNATH AGRAWAL 152 546 9 35 7 19 168 600 0 0.000 0 0.000
6 MADHUSUDAN SAMAL 151 548 17 69 17 44 185 661 2668 2691.990 667 673.000
7 MANBODH KUMAR PANIGRAHI 84 352 19 62 28 69 131 483 0 0.000 0 0.000
8 MANOJ KUMAR KAVI 166 630 22 76 18 64 206 770 3136 3159.470 784 788.850
9 PAWAN KUMAR SAO 104 397 11 45 14 42 129 484 1896 1872.000 474 468.000
10 PRAKASH KABI 135 466 18 58 25 65 178 589 4804 4492.000 1201 1123.000
11 PRASHANT KUMAR SATPATHY 116 433 13 34 10 28 139 495 7236 7048.000 1809 1755.000
12 RAGHAV PRASAD SAHU 152 540 24 95 21 61 197 696 2832 2916.000 708 729.000
13 SHANKAR PRASAD SAHU 124 480 21 77 18 50 163 607 2508 2783.980 627 696.000
14 SWAWLAMBI MAHILA JAGRITI MAHILA VIKAS SAMITI 219 918 45 201 10 26 274 1145 4932 5008.000 1233 1252.000
Total 1967 7566 292 1150 216 596 2475 9312 38440 37671.37 9610 9413.78
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024