PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : RAMGARH)(Block : Ramgarh)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AKHTAR ANSARI 207 889 4 16 6 23 217 928 3668 3351.000 917 836.000
2 BAJRANG MHILA VIKASH SANGH 203 910 25 96 16 52 244 1058 4340 4048.000 1085 1012.000
3 BIRSA MAHILA SAMITI 109 497 2 7 1 4 112 508 2044 1996.000 511 499.000
4 BISHNU MAHILA VIKAS SANGH 177 894 47 233 2 9 226 1136 4892 4643.990 1223 1160.960
5 BUDIYA MANDIR MAHILA MANDAL 125 497 5 25 7 28 137 550 2128 1524.000 532 380.000
6 CHURAMAN BEDIYA 211 992 120 483 1 1 332 1476 7328 7172.000 1832 1793.000
7 GRAMEEN MAHILA SAMITI 130 563 21 111 2 7 153 681 2840 2627.980 710 656.970
8 HANSWANEE MAHILA SAMITI 168 607 10 33 2 8 180 648 2708 2500.000 677 625.000
9 HARISHCHANDRA PATEL 200 903 16 91 9 40 225 1034 4060 3794.020 1015 959.000
10 JAMUNA BEDIYA 202 846 19 92 19 77 240 1015 3916 3732.000 979 929.000
11 JYOTI KUMAR 544 2569 141 675 21 78 706 3322 14224 14356.000 3556 3589.000
12 KAULESHWAR MUNDA 115 596 6 22 4 19 125 637 2552 2516.000 638 629.000
13 KHUSHABU MAHILA MANDAL 177 952 8 37 6 23 191 1012 4032 3900.000 1008 975.000
14 KHUSHABU MAHILA SAMITI 85 385 21 89 1 4 107 478 2128 2088.000 532 522.000
15 KHUSHI MAHILA SAMITI 119 563 3 25 2 7 124 595 2336 2139.990 584 535.000
16 KUNAL KISHORE 180 836 12 61 2 6 194 903 3680 3572.000 920 897.000
17 KUSUM MAHILA SAMITI 95 432 25 120 4 21 124 573 2428 2388.000 607 597.000
18 Lalan kumar Gupta 287 1235 25 82 7 28 319 1345 5640 5488.000 1410 1372.000
19 MAHILA SAMITI Budhbazar 122 559 2 12 2 4 126 575 2292 2220.000 573 555.000
20 MO Sobha Devi 223 1047 16 71 4 17 243 1135 4636 4580.000 1159 1145.000
21 Mukesh kumar singh 265 1176 25 88 8 27 298 1291 5404 5420.000 1351 1355.000
22 MUNDRIKA SINGH 205 1066 79 342 1 4 285 1412 6476 6460.000 1619 1615.000
23 PTG RAMGARH BSO 0 0 21 82 0 0 21 82 735 385.000 0 0.000
24 Rajendra Kumar Mahto 234 1066 23 91 35 127 292 1284 4908 4908.000 1227 1219.000
25 RAJESH RAVIDAS 375 1662 28 111 7 25 410 1798 7432 6860.130 1858 1716.410
26 RAVINDRA RAM 178 731 19 88 4 13 201 832 3456 3320.000 864 830.000
27 ROZY MAHILA MANDAL 302 1717 36 187 7 27 345 1931 7876 7859.000 1969 1965.000
28 SANJAY KUMAR MUNDA 86 426 3 10 1 5 90 441 1788 1776.000 447 444.000
29 SANTOSHI SAWYAN SAHAYTA SAMUH 191 803 48 219 11 41 250 1063 6504 6440.000 1626 1610.000
30 SAROJ MAHILA MANDAL 246 1108 29 115 9 40 284 1263 5244 4963.920 1311 1233.070
31 SARSWATI MAHILA SAMUH 213 1003 29 128 11 42 253 1173 4824 4800.000 1206 1200.000
32 SAVITRI MAHILA SAMITI 163 761 25 132 4 14 192 907 3744 3652.000 936 907.970
33 SHRI DAL CHAND MAHTO 146 736 40 228 10 40 196 1004 4064 4003.730 1016 998.850
34 SHRI BODHNATH MAHTO 320 1674 31 127 4 22 355 1823 7564 7292.000 1891 1823.000
35 SHRI CHHOTAN MUNDA 166 748 10 40 2 9 178 797 3272 2915.930 818 728.990
36 SHRI DHANESHWAR COUDHRI 262 1214 121 552 17 64 400 1830 8244 8003.000 2061 1973.000
37 SHRI HIRALAL MAHTO 248 1204 66 299 12 43 326 1546 6664 6584.000 1666 1647.000
38 SHRI MANOJ KUMAR 47 249 34 160 1 3 82 412 0 0.000 0 0.000
39 SHRI NAGESHWAR MAHTO 363 1713 63 320 18 80 444 2113 8616 8504.000 2154 2126.000
40 SHRI RAMESH BEDIYA 238 1121 53 203 9 39 300 1363 5968 5941.000 1492 1481.520
41 SHRI SANJIT SAW 266 1293 57 286 10 47 333 1626 6768 6796.000 1692 1700.000
42 SHRI UMESH PRASAD 152 641 61 279 4 18 217 938 4272 4076.000 1068 1019.000
43 SMT PARWATI DEVI 92 401 3 27 0 0 95 428 1688 1652.000 422 413.000
44 SMT TANOOJA DEVI 191 865 40 160 11 48 242 1073 4580 4640.000 1145 1160.000
45 SURYAMUKHI MAHILA MANDAL 208 884 14 77 1 3 223 964 3928 3791.960 982 947.990
46 SUSMITA MAHILA MANDAL 191 1008 9 51 13 56 213 1115 4284 4276.000 1071 1068.990
47 TULSI MAHILA SMITI 136 545 8 19 1 3 145 567 2404 2016.000 601 506.000
Total 9163 42587 1503 6802 329 1296 10995 50685 212579 205972.65 52961 51355.72
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024