PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : RAMGARH)(Block : Ramgarh)Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2023
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 AKHTAR ANSARI 182 812 4 16 34 117 220 945 3360 2816.000 840 715.000
2 BAJRANG MHILA VIKASH SANGH 185 898 25 101 31 101 241 1100 4292 4212.000 1073 1053.000
3 BIRSA MAHILA SAMITI 107 488 3 11 2 7 112 506 2036 1935.960 509 484.000
4 BISHNU MAHILA VIKAS SANGH 157 806 46 236 22 100 225 1142 4512 4231.980 1128 1051.860
5 BUDIYA MANDIR MAHILA MANDAL 137 575 8 33 12 39 157 647 2524 2168.000 631 541.000
6 CHURAMAN BEDIYA 210 990 120 484 1 1 331 1475 7320 7151.990 1830 1794.000
7 GRAMEEN MAHILA SAMITI 130 572 20 105 2 7 152 684 2848 2655.900 712 661.980
8 HANSWANEE MAHILA SAMITI 168 608 10 33 2 8 180 649 2712 2432.000 678 608.000
9 HARISHCHANDRA PATEL 200 905 16 91 7 31 223 1027 4068 3722.210 1017 924.990
10 JAMUNA BEDIYA 191 810 19 92 21 75 231 977 3772 3584.000 943 893.020
11 JYOTI KUMAR 447 2252 139 675 109 419 695 3346 12900 13159.720 3225 3287.000
12 KAULESHWAR MUNDA 111 584 6 22 8 35 125 641 2508 2448.000 627 612.000
13 KHUSHABU MAHILA MANDAL 177 969 8 38 6 23 191 1030 4100 10356.000 1025 2592.000
14 KHUSHABU MAHILA SAMITI 85 406 21 94 1 3 107 503 2212 2152.000 553 530.000
15 KHUSHI MAHILA SAMITI 118 559 3 27 0 0 121 586 2324 2208.000 581 543.000
16 KUNAL KISHORE 181 841 12 62 1 5 194 908 3700 3704.000 925 926.000
17 KUSUM MAHILA SAMITI 95 464 25 127 4 20 124 611 2556 2508.000 639 627.000
18 Lalan kumar Gupta 246 1099 25 82 43 154 314 1335 5096 4923.980 1274 1231.000
19 MAHILA SAMITI Budhbazar 108 514 2 12 7 26 117 552 2112 2088.000 528 522.000
20 MO Sobha Devi 215 1032 15 70 10 37 240 1139 4548 4364.000 1137 1089.030
21 Mukesh kumar singh 249 1124 25 86 20 78 294 1288 5196 5180.000 1299 1293.000
22 MUNDRIKA SINGH 204 1069 79 343 1 2 284 1414 6488 6408.000 1622 1602.000
23 PTG RAMGARH BSO 0 0 22 83 0 0 22 83 770 525.000 0 0.000
24 Rajendra Kumar Mahto 229 1045 23 91 35 126 287 1262 4824 4776.000 1206 1193.000
25 RAJESH RAVIDAS 356 1605 28 111 27 95 411 1811 7204 6671.100 1801 1666.190
26 RAVINDRA RAM 178 747 19 88 3 9 200 844 3520 3464.000 880 866.000
27 ROZY MAHILA MANDAL 287 1679 35 188 21 86 343 1953 7696 7567.980 1924 1895.980
28 SANJAY KUMAR MUNDA 79 401 3 10 8 33 90 444 1688 1664.000 422 416.000
29 SANTOSHI SAWYAN SAHAYTA SAMUH 183 767 48 219 17 62 248 1048 4412 4160.000 1103 1040.000
30 SAROJ MAHILA MANDAL 248 1195 30 133 8 36 286 1364 5620 5303.960 1405 1331.950
31 SARSWATI MAHILA SAMUH 199 962 29 126 18 66 246 1154 4656 4536.000 1164 1145.000
32 SAVITRI MAHILA SAMITI 150 769 26 137 15 47 191 953 3804 3612.000 951 902.990
33 SHRI DAL CHAND MAHTO 145 732 40 228 10 42 195 1002 4048 4019.930 1012 1004.930
34 SHRI BODHNATH MAHTO 300 1601 34 148 27 111 361 1860 7348 6764.000 1837 1691.000
35 SHRI CHHOTAN MUNDA 159 729 10 41 6 23 175 793 3196 2967.990 799 743.000
36 SHRI DHANESHWAR COUDHRI 236 1165 120 550 34 119 390 1834 8020 7865.990 2005 1981.970
37 SHRI HIRALAL MAHTO 234 1205 66 319 21 69 321 1593 6672 6588.000 1668 1648.000
38 SHRI MANOJ KUMAR 43 238 34 159 3 10 80 407 1904 1776.000 476 444.000
39 SHRI NAGESHWAR MAHTO 352 1694 62 328 24 110 438 2132 8516 8420.000 2129 2110.000
40 SHRI RAMESH BEDIYA 215 1038 53 205 26 107 294 1350 5636 5572.000 1409 1384.990
41 SHRI SANJIT SAW 261 1278 57 291 10 47 328 1616 6708 0.000 1677 0.000
42 SHRI UMESH PRASAD 150 651 61 294 5 22 216 967 4312 4048.000 1078 1011.000
43 SMT PARWATI DEVI 92 418 3 27 0 0 95 445 1756 1684.000 439 422.000
44 SMT TANOOJA DEVI 185 886 40 164 17 71 242 1121 4664 4684.000 1166 1170.000
45 SURYAMUKHI MAHILA MANDAL 208 912 14 79 0 0 222 991 4040 3871.980 1010 961.990
46 SUSMITA MAHILA MANDAL 190 1009 9 51 13 54 212 1114 4292 4272.000 1073 1066.000
47 TULSI MAHILA SMITI 139 577 8 20 1 3 148 600 2528 2191.990 632 549.990
Total 8721 41680 1505 6930 693 2636 10919 51246 209018 201415.66 52062 50226.86
Rationcard Count for the Month of March - 2023
 

Dealer Count for the Month of March - 2023
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2023
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2023