PDS JHARKHAND

Aahar Patrika (District : RAMGARH)(Block : Ramgarh Cantonment (CB))Back
Dealer Data for the Block for the Month of March - 2024
Sl No Dealer Name PH Head PH Member AAY Head AAY Member Green Head Green Member Total Cards Total Members Rice Allocation
(in kg)
Rice Distribution
(in kg)
Wheat Allocation
(in kg)
Wheat Distribution
(in kg)
1 ANIL MUNDA 233 1079 57 246 0 0 290 1325 5912 0.000 1478 0.000
2 ASHOK KUMAR SINGH 145 667 8 36 0 0 153 703 2892 0.000 723 0.000
3 ASHOK PASWAN 79 308 1 2 0 0 80 310 1260 0.000 315 0.000
4 Baiju Ray 87 417 0 0 0 0 87 417 1668 0.000 417 0.000
5 Bajrang lal Agrawal 96 447 0 0 0 0 96 447 1788 0.000 447 0.000
6 GANGA PRASAD 199 844 12 47 0 0 211 891 3712 0.000 928 0.000
7 Gita Devi 79 320 0 0 0 0 79 320 1280 0.000 320 0.000
8 JAGDEESH RAM 338 1537 44 182 0 0 382 1719 7380 0.000 1845 0.000
9 JAI PRAKASH 326 1565 50 268 0 0 376 1833 7660 0.000 1915 0.000
10 Kalawati Devi 102 457 3 22 0 0 105 479 1912 0.000 478 0.000
11 KAPIL DEV THAKUR 38 153 0 0 0 0 38 153 612 0.000 153 0.000
12 KIRAN DEVI 130 633 11 47 0 0 141 680 2840 0.000 710 0.000
13 Lakhan saw 92 449 10 46 0 0 102 495 2076 0.000 519 0.000
14 LALLU PRASAD 301 1306 11 49 0 0 312 1355 5532 0.000 1383 0.000
15 MAHENDAR MUNDA 245 1229 47 206 0 0 292 1435 6232 0.000 1558 0.000
16 Manik lal Chorseya 356 1535 74 343 0 0 430 1878 8212 0.000 2053 0.000
17 Manju Devi 44 190 0 0 0 0 44 190 760 0.000 190 0.000
18 Manoj kumar 66 242 2 10 0 0 68 252 1024 0.000 256 0.000
19 MANOJ KUMAR 209 946 22 110 0 0 231 1056 4400 0.000 1100 0.000
20 MUNSI RAM NAYAK 402 1839 94 370 0 0 496 2209 9988 0.000 2497 0.000
21 NARESH RAJAK 242 1133 16 66 0 0 258 1199 4980 0.000 1245 0.000
22 OM PRAKASH AGRAWAL 180 793 4 16 0 0 184 809 3284 0.000 821 0.000
23 parmeshwar bhadani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
24 PARWEEN KUMAR SINGH 183 811 14 66 0 0 197 877 3636 0.000 909 0.000
25 PRADEEP KUMAR JAISWAL 237 1166 35 194 0 0 272 1360 5644 0.000 1411 0.000
26 RACHNA DEVI 182 880 10 36 0 0 192 916 3800 0.000 950 0.000
27 RAJ KUMAR 345 1804 36 180 0 0 381 1984 8224 0.000 2056 0.000
28 RAJESH JAIN 427 1927 44 170 0 0 471 2097 8940 0.000 2235 0.000
29 RAJESH KUMAR BANERJEE 107 427 8 41 0 0 115 468 1932 0.000 483 0.000
30 RAJESH PRSAD JAISWAL 120 591 11 44 0 0 131 635 2672 0.000 668 0.000
31 RAJU LAL 357 1540 42 186 0 0 399 1726 7336 0.000 1834 0.000
32 Ratan lal Agerwal 81 368 0 0 0 0 81 368 1472 0.000 368 0.000
33 RUPESH KUMAR 161 685 2 9 0 0 163 694 2796 0.000 699 0.000
34 SAGARMAL AGRWAL 80 381 0 0 0 0 80 381 1524 0.000 381 0.000
35 santosh pasavan 288 1289 34 147 0 0 322 1436 6108 0.000 1527 0.000
36 SHASHI KUMAR GUPTA 187 952 0 0 0 0 187 952 3808 0.000 952 0.000
37 Shriprasad Mahto 53 218 0 0 0 0 53 218 872 0.000 218 0.000
38 SUNIL AGARWAL 172 787 35 162 0 0 207 949 4128 0.000 1032 0.000
39 TANIK PRASAD 223 961 16 57 0 0 239 1018 4292 0.000 1073 0.000
40 TAPESHWAR PRASAD SAHU 391 1618 23 92 0 0 414 1710 7116 0.000 1779 0.000
41 Vishal Bhadani 180 762 49 199 1 3 230 964 4420 0.000 1105 0.000
42 WILLIYAM RAMESH PAUL SIDHI 42 195 0 0 0 0 42 195 780 0.000 195 0.000
43 YOGENDRA PRASAD 200 933 16 63 0 0 216 996 4180 0.000 1045 0.000
Total 8005 36384 841 3712 1 3 8847 40099 169084 0 42271 0
Rationcard Count for the Month of March - 2024
 

Dealer Count for the Month of March - 2024
 

Allocation / Distribution for the Month of March - 2024
 

Category Wise distribution of Cards as on March - 2024