PDS JHARKHAND
   Block name is a link, click it to view Dealer of that block...
PrintExcelBack

Block wise Transaction Status of March , 2023 (KOIL) as on 24-09-2023

District : KODERMA
SlNo Block Name HHD Count Beneficiary Count (PH Card + AAY Card) Transaction Allocated
Koil
(Ltr)
Distributed
Koil
(Ltr)
Distribution (%)
Koil
(Ltr)
1 CHANDWARA 59 12986 0 12,986.00 128.000 0.99
2 DOMCHANCH 112 20618 0 20,620.00 1694.750 8.22
3 JAINAGAR 104 18495 0 18,495.00 514.980 2.78
4 KODERMA 76 16642 0 16,642.00 0.000 0
5 MARKACHO 88 14098 0 14,098.00 689.900 4.89
6 SATGAWAN 71 13158 0 13,158.00 4.000 0.03
7 Nagar Panchayat, Kodarma(NA) 20 3290 0 3,290.00 0.000 0
8 Nagar Parshad, Jhumri Telaiya(MN) 66 10668 0 10,668.00 0.000 0
Total 596 109955 0 109,957.00 3031.63 2.76